Goed Werk Hub

verslagen hubontmoet-elkaar

ARCHIEF GOED WERK HUB

balk archief goed weerk hub

De Goed Werk Hub toegelicht

De Goed Werk Hub is een initiatief van de Stichting Beroepseer.
De Stichting Beroepseer, opgericht in 2006, is een brede beweging van professionals. Zij vervult een actieve rol in het versterken van de arbeidssatisfactie en productiviteit van werkers in vooral de publieke en semi-publieke sector.
De Stichting bevordert de erkenning van vakmanschap op terreinen als onderwijs, politie, zorg, sociale dienstverlening en overheid. Klik hier voor meer informatie over de Stichting.

Met de introductie van de Goed Werk Hub geeft de Stichting Beroepseer een nieuwe impuls aan haar activiteiten.
Goed Werk is gebaseerd op het Amerikaanse Good Work Project van Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi en William Damon waarvan de kern is: vakmanschap gecombineerd met morele verantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid.

De Goed Werk Hub is een onafhankelijke ontmoetingsplek om te werken aan goed werk in de (semi-) publieke sector. Iedere professional is er welkom om in een open en laagdrempelige sfeer nieuwe sector-overschrijdende verbindingen te leggen tussen mensen op de werkvloer, managers, bestuurders, politici en wetenschappers.
Je kunt daar kennis, ervaring en ideeën uitwisselen en elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen van goed werk*).

Bondgenoten van de Goed Werk Hub zijn: het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Expertise centrum Beroepstrots van de Universiteit Tilburg, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF), Buurtzorg Nederland, Nu'91, CNV Publieke Zaak en het ROC Mondriaan Horeca College van Den Haag.

*) De stichting verbindt zich hiermee nadrukkelijk met het Amerikaanse Good Work Project van Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi en William Damon. Dit project is gestart in 1995. Zie The GoodWork Project en The GoodWork Toolkit

Waarom is de Goed Werk Hub noodzakelijk?

Het initiatief voor de Goed Werk Hub is noodzakelijk omdat te vaak verantwoordelijkheid nemen voor het eigen beroep gehinderd wordt door allerlei beperkingen. Zo durft men het gesprek in de eigen organisatie vaak niet tevoeren vanwege de afhankelijkheidsrelatie waarin men zich als beroepskracht of leidinggevende bevindt. Maar er is ook de beperking van onwetendheid. Men is over en weer zelden voldoende op de hoogte van zaken als:

  • wat er in andere beroepsgroepen gebeurt;
  • wat er op andere beleidsterreinen geregeld is of wordt ten aanzien van professionals;
  • wat er in andere sectoren gebeurt (privaat/publiek);
  • wat er in andere lagen binnen de eigen organisatie speelt;
  • relevante wetenschappelijke kennis uit verschillende disciplines.

Het met elkaar spreken over en het faciliteren en ontwikkelen van vakmanschap moet gebeuren voorbij de bestaande kaders. Door de kennis van de betrokkenen in de Hub aan elkaar te verbinden komen gemeenschappelijke problemen – en oplossingen - aan de orde, die uiteindelijk leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de professie.

Bij de ontwikkeling van de Goed Werk Hub is de Stichting Beroepseer zich bewust van de ermee samenhangende maatschappelijke en economische belangen. De Hub draagt op een vernieuwende wijze bij aan de ontwikkelingvan goed werk. Dit zal van invloed zijn op een gezonde samenleving en de economie. Betrokken medewerkers zijn daarvoor van groot belang.

Voor wie is de Goed Werk Hub?

De Goed Werk Hub is er voor ondernemende professionals, bestuurders, managers, beleidsmakers, wetenschappers en andere geïnteresseerden die zich willen inzetten voor goed vakmanschap, goed besturen, stimulerend beleid en effectieve wet- en regelgeving. Kortom, mensen die willen werken aan verbetering van beroepskwaliteit, die geloven in de kansen van nieuwe sociale netwerken, die op zoek zijn naar contacten die zij anders niet zouden kunnen leggen. De Hub biedt ook ruimte aan de groeiende groep ZZP’ers, werkzaam in de publieke en semi-publieke sector.

Samenwerkingspartners

De Stichting Beroepseer ontwikkelt de Goed Werk Hub samen met haar bondgenoten, de Voortrekkers van de Stichting Beroepseer. Zij zijn actieve professionals die anderen inspireren en tot voorbeeld dienen. Zij verzorgen Ateliers Beroepstrots waar zij vertellen over hun beroep. Klik hier voor meer info over de Voortrekkers.

Daarnaast is er een aantal organisaties dat bij de start van de Hub betrokken is geweest: het Expertise centrum Beroepstrots van de Universiteit Tilburg, de Stichting Beroepskwaliteit Leerkrachten, Nu’91, Buurtzorg Nederland, CMHF en het ministerie van BZK.

Voor het ontwikkelen van de Goed Werk Hub kan de Stichting Beroepseer rekenen op een financiële bijdrage van het ministerie van BZK en het Van der Kruijs Fonds dat deel uitmaakt van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij zijn op zoek naar andere, niet-commerciële partners.

Klik hier voor lezen van verslag De Goed Werk Hub feestelijk van start (26 januari 2011).

Stichting Beroepseer
Alexandrien van der Burgt-Franken
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design