header2

citaat lama anagarika govinda


 

webshop beroepseer 5Over de waarde van werk in de 21e eeuw

Van 15 februari 2018 13:30 tot 15 februari 2018 17:00

In Den Haag

Categorieën: Conferentie


Conferentie over de waarde van werk in de 21e eeuw in Den Haag op donderdagmiddag 15 februari 2018.

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Betekent dit dat we werk ook anders zijn gaan waarderen? Is werk minder centraal komen staan in ons leven, omdat we meer belang hechten aan andere activiteiten (bv. zorg) en vrije tijd? Vinden we, naarmate we welvarender zijn, intrinsieke aspecten van werk, zoals ontplooiing en autonomie, steeds belangrijker? Of zijn we door de toegenomen flexibilisering juist meer belang gaan hechten aan extrinsieke waarden van werk, zoals beloning en zekerheid? Zijn meer mensen de vrijheid van een baan als zelfstandige gaan verkiezen boven de zekerheid van een vaste baan? Voor wie spelen veranderende waarden van werk met name een rol? En hoe spelen wet- en regelgeving hierop in? Welke variatie zien we hierin tussen landen? Zijn onze instituties niet teveel gericht op het standaardwerk – een vaste voltijdbaan – en de standaard werkende – een lager opgeleide mannelijke kostwinner – uit de vorige eeuw? Hoe zouden wetten en voorzieningen moeten worden aangepast om beter aan te sluiten bij de waarde(ring) van werk in de 21e eeuw?

Deze vragen staan centraal op een conferentie, georganiseerd door het Amsterdams Instituut voor ArbeidsmarktStudies (AIAS) in Den Haag op donderdagmiddag 15 februari 2018. De conferentie vormt de afsluiting van het onderzoek De waarde van werk dat het AIAS het afgelopen jaar heeft verricht met een subsidie van de Goldschmeding Foundation.

Op de conferentie zullen de onderzoekers die hieraan hebben meegewerkt, hun bevindingen presenteren. Enkele andere experts zullen hierop reageren en hun eigen visie op de waarde van werk en de rol van instituties in de 21e eeuw geven.

De conferentie wordt afgesloten met een reflectie van Alexander Rinnooy Kan, oud-SER-voorzitter en universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA),.

Programma

13.30 u Opening

13.40 u Paul de Beer (AIAS-UvA): Theoretische perspectieven op de waarde van werk

Deel 1: Wat is werk ons waard?

14.00 u Wieteke Conen (AIAS-UvA): Trends in de waardering van werk

14.20 u Vertegenwoordiger van de Nationale Denktank: Hoe kijkt de jongere generatie tegen werk aan? (o.v.)

14.40 u Discussie

15.00 u Pauze

Deel 2: Welke instituties voor waardevol werk?

15.30 Sabina Stiller (AIAS-UvA): Variatie en trends in instituties rond werk en inkomen

15.50 u Nicolette van Gestel (UvT/SER): Hoe kunnen instituties worden aangepast aan veranderende waarden van werk?

16.10 u Discussie

16.40 u Alexander Rinnooy Kan: Reflectie op de discussie

17.00 u Afsluiting en borrel

Datum en tijd: Donderdag 15 februari 2018, van 13.30 - 17.00 uur
Plaats: Sociëteit De Witte, Plein 24, Den Haag
Entree: Gratis

Aanmelden voor de conferentie en meer info bij AIAS: www.uva-aias.net

Meer info over De waarde van werk: https://goldschmedingfoundation.org

 

2018-02-15 13:30:00
2018-02-15 17:00:00
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design