header2

 • alternatieven kabinet 3 thumbVerslag start Alternatieven-kabinet
  artikel5 thumbDe beroepseer van de accountant
  interview margreeth kloppenburg thijs jansen thumb 2Interview over fraudepreventie
 • steven de waal thumb 8Steven de Waal - interview
  jordi lammers thumbReddingswerker, door Jordi Lammers
  arre zuurmond 4Interview met ombudsman Arre Zuurmond
 • vrijwillige slavenVrijwillige slaven
  omslag goed werk voor academici thumbGoed werk voor academici
  jubileumbundel tien jaar stichting beroepseer3 thumbTien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016

webshop beroepseer 5Actueel in Beroepseer

Laatste video's

 • Disruptief burgerschap en de macht van de moderne burger

  steven de waal thumb2Steven de Waal vertelde op uitnodiging van de Avicenna Academie voor Leiderschap over de betekenis van disruptief burgerschap. Met disruptie wordt bedoeld dat markten worden opgeschud door organisaties met verrassende producten en diensten en innovatieve businessmodellen. Door technologie krijgt de disruptieve markt steeds meer informatie-, data- en communicatie-macht. Disruptie zorgt voor de opkomst van platforms die de complete markt overnemen zoals we dat in de hotel- en de taxibusiness hebben kunnen zien.

  Lees meer...
 • Filmimpressie Start Alternatieven-kabinet

  thijs jansen alternatievenkabinetVan de start van het Alteratieven-kabinet op 31 mei 2018 is een korte filmimpressie gemaakt door Motion Identity. Directeur Thijs Jansen van Stichting Beroepseer, initiatiefnemer van het Alternatieven-kabinet, vertelt over doel en werking van het kabinet dat bestaat “uit inspirerende mensen die proberen de wereld een stukje beter te maken: Er is dringend verandering nodig voor leerlingen, voor patiënten, voor burgers. Nu hebben we vaak te maken met hiërarchische en grootschalige organisaties waar de behoeften van patiënten, burgers en leerlingen eigenlijk secundair zijn”.

  Lees meer...

Groepsblog

 • Pedro de Bruyckere analyseert de onderliggende problemen van de afgekeurde vmbo-examens
  De Belgische pedagoog Pedro de Bruyckere die zich sinds jaren verdiept in de leefwereld van jongeren, geeft op zijn onderwijsblog X, Y of Einstein commentaar op het nieuws*) over de honderden vmbo-eindexamens die in Maastricht ongeldig werden verklaard en dat sinds 22 juni 2018 in Nederland in het middelpunt van de belangstelling staat: De Bruyckere in zijn blog Hoe een school de vakantie (en mogelijk het jaar) van meer dan 300 leerlingen verpestte (en de onderliggende problemen): ’Het is een groot verhaal in Nederland: 354…
 • Kennen Raden van Toezicht écht het cliëntenperspectief?
  Toezichthouden en cliëntenperspectief; kijken en denken vanuit de belevingswereld van de cliënt. Iedereen denkt te kunnen kijken door de ogen van de cliënt, maar weet u als toezichthouder echt hoe de cliënten in de organisatie waar u toezichthouder bent denken en doen? Welke wensen en verwachtingen zij hebben ten aanzien van hun leven en hun zorg? Hoe krijgt u hier als toezichthouder zicht op en wat is uw rol? Heeft u er zicht op of (en op welke wijze) de bestuurder structureel activiteiten ontplooit om…
 • Scoop: Frans examen is ondanks fouten toch (te) goed te doen!
  Stel, je moet verplicht in bad. Anders mag je niet naar je vervolgopleiding. Groep 1 krijgt een bad van 130 graden. Niemand kan daar wat mee.Groep 2 krijgt een bad van 25 graden. Het is net iets te koud maar iedereen kan er in zitten zonder problemen.Dat is er nu gebeurd bij de VWO-examens Frans. Het eerste tijdvak was zo ondoenlijk dat geen docent een tweede ronde kon adviseren, niet wetende dat die tweede ronde extreem goed te doen zou zijn. We hebben nu dus…

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design