Missie: Gloednieuw in 2011

De stichting Beroepseer start in 2011 een nieuw initiatief om meer ruimte en erkenning te krijgen voor goed werk.

Het is eigenlijk heel simpel: goed werk is vakmanschap gecombineerd met morele verantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid. Toch blijkt de verwezenlijking daarvan lastig.

In Nederland is al decennia lang sprake van een enorme geringschatting van de deskundigheid op de werkvloer. Opnieuw dreigen door de ingrijpende bezuinigingen op de overheidsuitgaven kaalslag en demotivatie. Die trend kan alleen gekeerd worden als (semi-)publieke professionals, managers en bestuurders gezamenlijk een breed front vormen voor goed werk.

Hiervoor stelt de Stichting vanaf januari 2011 de Goed Werk Hub ter beschikking. De Hub is een fysiek en virtueel knooppunt waar je kennis, ervaringen, analyses en ideeën met anderen kan delen en elkaar kunt ondersteunen bij concrete initiatieven. Er worden nieuwe dwarsverbindingen gelegd tussen werkvloer, beleid, bestuur, politiek en wetenschap. De Hub heeft een open en laagdrempelig karakter, is sector-overschrijdend en functioneert onafhankelijk van bestaande kaders en organisaties.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer