Wat willen politieke partijen met de Geestelijke Gezondheidszorg?

Hoe denken politieke partijen over belangrijke thema’s binnen de Geestelijke Gezondheiddzorg? De website Kies voor GGz kan helpen bij het maken van een keuze op de verkiezingsdag van 12 september 2012.

De VVD wil de eigen bijdrage voor de GGz schrappen en vervangen door een systeem van eigen betalingen voor zowel de GGz als de somatische zorg. D66 wil alleen voor lichte behandelingen in de GGZ een eigen bijdrage vragen, net als in de overige zorg.
Het CDA houdt vast aan de huidige opzet, maar wil zorgmijding voorkomen door de zwakkere groepen te ontzien. Deze en andere partijstandpunten met betrekking tot de GGz zijn op deze site te vinden.

De website biedt informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van zeven verschillende vragen over:

  • de toekomstvisie op de GGz
  • eigen verantwoordelijkheid burger
  • het belang van preventie
  • de eigen bijdrage in de GGz
  • toegankelijkheid van de zorg
  • maatschappelijke participatie
  • stigmatisering

Kies voor GGz is een gezamenlijk initiatief van GGz Nederland, het Nederlands Instituut van Psychologen, Phrenos, het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Trimbos-instituut.

Ga naar www.kiesvoorggz.nl (Website is opgeheven).

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer