Tweede Kamer praat over afbraak thuiszorg

Op woensdag 16 januari 2013 vindt een debat plaats in de Tweede Kamer over de afbraak van de thuiszorg. Van 13.15 uur tot 14.45 uur wordt de  Interpellatie-Leijten behandeld over de uitvoering van de verplichting van gemeenten een basistarief op grond van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke verzorging.
Gemeenten voeren de Wet Maatschappelijke Ondersteuning – WMO – niet goed uit door te lage tarieven vast te stellen. Daarom heeft Tweede Kamerlid Renske Leijten een interpellatie aangevraagd om de regering hierover vragen te stellen.

De kabinetsplannen voor thuiszorg en langdurige zorg pakken bijzonder slecht uit voor gemeenten en hulpbehoevende inwoners. Volgens het regeerakkoord krijgen ouderen vanaf 2014 geen geld meer voor huishoudelijk hulp. Die hulp wordt inkomensafhankelijk. Zo blijft er straks maar 25 procent van het huidige budget voor huishoudelijke ondersteuning over, uitsluitend voor de groep die het echt niet kan betalen.

Renske Leijten is woordvoerder zorg van de Socialistische Partij en spant zich in voor behoud van kwaliteit van de thuiszorg. Ze heeft onderzocht wat er gebeurt als de dagbesteding en de thuiszorg verdwijnt in 2014: 58.000 thuiszorgmedewerkers en 40.000 alphahulpen zullen hun baan verliezen, voor 2,5 miljoen mantelzorgers dreigt overbelasting.

Leijten: Kille samenleving door bezuinigen op thuiszorg, SP, 27 november 2012: www.sp.nl

Leden van Abvakabo FNV gaan het debat vanaf de publieke tribune van de Tweede Kamer volgen. Abvakabo FNV voert met thuiszorgmedewerkers en anderen pittige, landelijke acties onder de titel Strijd voor thuiszorg: tegen de afbraak van de thuiszorg en voor eerlijke tarieven. De thuiszorg mag niet worden wegbezuinigd. Thuiszorg is  belangrijke zorg en niet een schoonmaak-akkefietje. Zie de website Strijd voor thuiszorg: www.strijdvoorthuiszorg.nl (Website is opgeheven. Zie voortaan: http://www.fnvvoorzorg.nl/)

Wat de drastische bezuinigingen op de thuiszorg voor consequenties heeft voor thuiszorgmedewerkers en cliënten is te volgen op een aantal video´s van de actiegroep Strijd voor thuiszorg. Ga naar: www.youtube.com

Renske Leijten vertelde op 10 januari 2013 in het televisieprogramma Meldpunt van Omroep Max over de nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Nyfer waaruit blijkt dat de bezuinigingsplannen van het kabinet desastreus uitpakken voor de financiële situatie van ouderen. Volgens Nyfer zorgen de kabinetsmaatregelen ervoor dat zorg-vragende ouderen, bijvoorbeeld een echtpaar met alleen AOW, in 2017 niet meer kan rondkomen en geconfronteerd worden met een tekort van 60 euro per maand.
Leijten: “Dit kabinet stelt voor om de thuiszorg grotendeels voor eigen rekening te laten komen en geeft gemeenten zonder harde voorwaarden de verantwoordelijkheid voor meer zorgtaken. Met dit beleid zullen mensen die zorg nodig hebben vereenzamen, verwaarlozen, vervuilen en verarmen. Dit moet worden gestopt”.

Ouderenbonden lieten door bureau Nyfer uitrekenen wat de financiële consequenties zijn voor ouderen die zorg nodig hebben. Leijten: “Voor ouderen – maar natuurlijk ook voor chronisch zieken en gehandicapten – met een klein inkomen is de impact groot. Vele mensen kunnen het niet zelf betalen en als je geen netwerk hebt om op terug te vallen is het dus heel kil beleid. Dit kabinet geeft mensen de boodschap `u bent te duur´en ´zoek het zelf maar uit.´”
Zie video De koopkracht van 65-plussers, meldpunt MAX Vandaag, 10 januari 2013: https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/meldpunt/de-koopkracht-van-65-plussers/POW_00579285/

Lees ook Verplichte marktwerking in de thuiszorg van de baan, Blogs Beroepseer, 18 april 2012: https://beroepseer.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer