Specialisten: zorgpremie kan 200 euro omlaag

De ziekenhuiszorg kan zeker 15 procent goedkoper als medisch specialisten weer een grotere rol in de organisatie krijgen. De besparing die dit oplevert van 200 euro per Nederlander, zou terug moeten naar de burger en niet naar de zorgverzekeraars. Dat stelde de Vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS) op 1 oktober 2012. Bij deze vereniging zijn 1100 van de 6000 vrijgevestigde specialisten  aangesloten.

Werken aan een efficiënte organisatie

Veel ziekenhuizen zijn uitgegroeid tot bureaucratische kolossen waar de overheadkosten kunnen oplopen tot 40%. Het is vooral de organisatie die medisch specialistische zorg duur maakt, niet de medisch specialist. Ziekenhuizen moeten terug naar een slanke organisatie rondom de patiënt.
Vrijgevestigd medisch specialisten willen af van die bureaucratie. Zij willen direct aan de slag met o.a. het ziekenhuisbestuur om te werken aan een nieuw organisatiemodel. Nog steeds worden er ongelimiteerd regels en wijzigingen ingevoerd zonder bewijs dat de zorg goedkoper wordt.
Er moet een landelijke expertgroep komen die verbeterplannen in de praktijk gaat testen. Dat moet op dezelfde manier als met medicijnen: alleen dat wat effectief is voer je in. In deze expertgroep moet zeker de arts vertegenwoordigd zijn. Deze kent het zorgproces van binnenuit.

Kernpunten voor hogere kwaliteit en lagere kosten

1. Voer efficiëncynormen in voor ziekenhuizen
Artsen werken onder strenge kwaliteitseisen. Ziekenhuizen echter werken nog nauwelijks met concrete eisen om de organisatie te verbeteren. Werk daarom met efficiëncynormen zodat het management ook beoordeeld en afgerekend kan worden op resultaat. Een privé kliniek werkt minstens 15% voordeliger omdat ze efficiënt zijn opgezet. Waarom zou een ziekenhuis dat niet als doel kunnen hebben en daarmee de kosten met ruim € 200 per Nederlander verlagen? Concrete doelen moeten leiden tot concrete acties.

2. Drastische vermindering bureaucratie
Een arts is bijv. een dag per week kwijt met administratie rondom regels. Minder regels betekent meer tijd voor de patiënt. Regels moeten heroverwogen worden.

3. Medisch specialisten moeten zelf de beste behandeling gaan garanderen
Zorg moet weer gaan over ‘snel beter worden’. Voor snelheid is een soepele organisatie nodig waarbij de specialist betrokken is. Voor ‘beter worden’ een systeem dat nog meer dan nu kijkt naar het resultaat van behandeling. De VVMS wil dat in de praktijk testen.

Meer informatie bij Milco Linssen, voorzitter van VVMS:  milco@vvms.nl
Telefoon 015 2855349 | 06.33655480
Internet: www.vvms.nl (Website is opgeheven)

De website van de Stichting Bezorgd, een organisatie bestaande uit 2600 medische specialisten, is gewijd aan kostenbeheersing en verhoging van kwaliteit van specialistische zorg: www.bezorgd.org (Website is opgeheven)

Zie ook video met Milco Linssen, Medisch specialisten in verzet tegen vooroordelen: https://beroepseer.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer