Samenwerkende kleine ziekenhuizen komen met polis voor zorg in eigen regio

Een “tegenwicht tegen de intensieve ziekenhouderij”, noemt Marc Oskam (adviseur/docent/auteur) het bundelen van krachten van kleine ziekenhuizen, daarmee zinspelend op de titel van het boek Intensieve menshouderij van Jaap Peters en Judith Pouw uit 2004.

Een mooi initiatief werd half juni 2012 gepresenteerd: veertig kleinere ziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) ontwikkelen samen met een kleine zorgverzekeraar een eigen zorgpolis. Die polis gaat de Beter Dichtbij Polis heten en moet patiënten stimuleren om in de eigen regio naar het ziekenhuis te gaan. De SAZ wil daarmee een antwoord geven op de groeiende concentratie van zorg in grote ziekenhuizen. Vanuit het oogpunt van patiëntenvoorkeur, kosten en gezondheidswinst is het beter om de zorg zoveel mogelijk gespreid aan te bieden. Voorwaarde is wel dat er nauwere regionale samenwerking komt tussen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, zoals huisartsen.

Met de Beter Dichtbij Polis, die vanaf volgend jaar beschikbaar is, wil de SAZ zorgen voor een goede invulling van de spreiding van de ziekenhuiszorg, en patiënten zorg van hoge kwaliteit garanderen zonder dat zij daarvoor ver van huis moeten. Volgens de SAZ kan 85 procent van de zorg lokaal worden aangeboden. SAZ gaat niet zelf verzekeren, maar werkt met een verzekeraar die de polis in het  aanbod opneemt. Een tweede verzekeraar heeft eveneens interesse getoond in de polis.
De SAZ denkt dat de polis 5 tot 10 procent goedkoper kan zijn dan vergelijkbare polissen. Die financiële winst is volgens de SAZ te danken aan het feit dat de kosten in de SAZ-ziekenhuizen lager zijn dan in de grote ziekenhuizen. Bovendien voorziet de SAZ kostenbesparingen door betere samenwerking in de regio. Verder verwacht de SAZ dat de polis bijdraagt aan het in stand houden van de regionale solidariteit tussen verzekerden. Ook moet de polis bijdragen aan het behoud van regionale zorginstellingen, die een belangrijke impuls vormen voor de regionale economie. Tachtig procent van hun bestedingen komt terecht in hun regio.

Drie onderdelen van de Beter dichtbij polis zijn al bekendgemaakt: bij ingrijpende gebeurtenissen kan de patiënt een extra gesprek krijgen met de arts. Verder krijgen oudere verzekerden een halfjaarlijkse controle van medicijnen. Ten slotte komt er voor zorgaanbieders een stimulans om moderne technologie te gebruiken, zoals zorg via internet.

Lees hier artikel Kleine ziekenhuizen in verweer tegen concentratie op site Skipr, 15 juni 2012.

Voor artikel Kleine ziekenhuizen maken polis in Medisch Contact van 15 juni 2012, klik hier.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer