Professionals in de jeugdzorg over seksueel misbruik

Onder de titel Omringd door zorg, toch niet veilig presenteerde de commissie-Samson op 8 oktober 2012 de resultaten van haar onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en pleeggezinnen.

Met Vakmanschap aan Zet*) droegen Douwe van den Berg en Simen van der Goot bij aan dit onderzoek. Ze schrijven dat ze dat deden door “het organiseren van:

  • een aantal intensieve werksessies, getiteld Vakmanschap aan Zet, met uitvoerende professionals;
  • een Ronde Tafel bijeenkomst met pleegouders;
  • een werkbijeenkomst met bestuurders van instellingen, ministerie van VWS en de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland;
  • Enkele commissieleden waren bij de Vakmanschap aan Zet sessies aanwezig.

De commissie was erg tevreden met ons deelonderzoek, omdat het “weergeeft hoe het écht gaat” en “daadwerkelijke handvaten biedt voor verbeteringen”, aldus de reacties. Veel van de concrete voorstellen die de commissie deed zijn mede ingegeven door ons onderzoek. Daar zijn we erg trots op!

We hebben een artikel geschreven naar aanleiding van ons deelonderzoek: Soms kun je het alleen maar fout doen. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen daaruit:

  • bij (vermoeden van) seksueel misbruik gaat prioriteit uit naar de bewijslast, niet naar veiligheid/welzijn van het kind;
  • maak rapportages verhalend en doelgericht (ipv protocol-gericht): seksueel misbruik genereert nu een lawine aan rapportages waardoor de kern zoekraakt (in een van de gevallen 1800 pagina’s in 3 maanden);
  • versterk op de werkvloer de kennis over het signaleren van seksueel misbruik;
  • gebruik ‘serious cases’ om van te leren: bij evaluatie wordt er vaak alleen getoetst of het protocol goed is gevolgd;
  • neem meer tijd voor eigen observaties zodat je niet hoeft terug te vallen op algemene omschrijvingen in het dossier;
  • bij (vermoedens van) seksueel misbruik worden weliswaar vele acties ingezet, echter zonder heldere regie; voor alle betrokkenen blijft onduidelijk wat de stand van zaken is, wat de strategie is, en welke acties gewenst zijn”.

Noot
*) De methode Vakmanschap aan Zet geeft inzicht en biedt handvaten om de samenwerking van professionals rond een multi-probleem gezin te verbeteren. Hun vakmanschap staat centraal. www.amsterdam.nl/vakmanschapaanzet (Site Vakmanschap aan zet  is opgeheven). Zie site van Simen van der Goot: http://www.simenvandergoot.nl/nl/vakmanschap-aan-zet.html)

Klik hier voor lezen en downloaden van Soms kun je het alleen maar fout doen, door Simen van der Goot, Douwe van den Berg en Mark Mieras, oktober 2012: https://beroepseer.nl/

Rapport commissie-Samson: ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’ (Deel 1), 8 oktober 2012, Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Zie ook de video met Douwe van den Berg: Vakmanschap aan zet met samenwerkende professionals, op site Beroepseer, 9 mei 2012: https://beroepseer.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer