Nieuws over patiëntgerichte zorg, medisch specialistische zorg en het Hoofdlijnenakkoord

natuurlijk in beweging nieuwsbrief

Roland van Esch schrijft in de nieuwsbrief Natuurlijk in beweging dat hij een nieuwe stroming voelt opkomen, namelijk dat in de gezondheidszorg “het individu/de persoon weer meer centraal moet komen te staan. Eerder dit jaar werd dit verwoord door professor Daniel Saris (UMC Utrecht) in zijn inaugurele rede ‘Beyond Technology’ in oktober 2017. Hij geeft aan dat het tijd is om verder te verbeteren, maar gelijktijdig onze blik voorbij de technologie moeten plaatsen en weer meer oog moeten krijgen voor de menselijke factor. Hij refereerde in zijn rede onder andere aan een tekst van Benjamin Franklin: ‘If you become really professional in little things, big things will happen.’

Ook orthopedisch chirurg Taco Gosens schreef in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over zinvol handelen in de orthopedie en traumatologie. ‘Uitspraken over onnodige of onzinnige zorg dienen met de nodige nuance te worden bekeken. Zinnige orthopedische zorg is evidence based zorg voor de individuele orthopedische patiënt, kijkend naar verwachtingen, omstandigheden en maatschappelijke belangen, zonder alle patiënten over één kam te scheren. Voor een belangrijk deel is dit dus zorg à la carte’.”
Van Esch spreekt dan ook de hoop uit dat deze ontwikkelingen ertoe leiden dat de patiënt niet meer een ‘lijdend voorwerp’ is dat gediagnostiseerd en behandeld wordt, maar een persoon waarom het draait. De focus dient primair gericht te zijn op het individu, met ondersteuning van protocollen en technologie. Het gaat om patiëntgerichte zorg.

Hoofdlijnenakkoord

Het eerste artikel in de nieuwsbrief gaat in op het op 4 juni 2018 ondertekende Hoofdlijnenakkoord 2019 – 2022. De afspraken in het akkoord zijn gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid (VWS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Er zijn afspraken gemaakt over zorg op de juiste plek, terugdringen van regeldruk en over de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bij zorg op de juiste plek gaat het om zorg op maat dichtbij huis, het voorkomen van duurdere zorg en het inzetten van innovatieve manieren van zorg, zoals e-health. Bij regeldruk gaat het onder andere om het schrappen van dubbele registraties. Bij de arbeidsmarkt wordt ingezet op het meer opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen en het aantrekkelijker maken van het beroep van verzorgende.
Het akkoord is een combinatie van het beheersen van de uitgaven en het borgen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op de lange termijn. De maximale volumegroei voor volgend jaar (2019) betreft 0,8%. De volumegroei neemt af tot 0% in 2022 (exclusief loon- en prijsbijstelling).
Afgesproken is ook dat de vrije keuze voor medisch specialisten om te werken in dienstverband of als vrij beroepsbeoefenaar gehandhaafd blijft en zullen medisch specialisten en gelijkgestelde beroepsbeoefenaren, te weten klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers, voor zover zij als zodanig werkzaamheden verrichten, buiten de werkingssfeer van de Wet normering topinkomens blijven.

Zorginkoop medisch-specialistische zorg 2019 kan van start

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de zorgprestaties en maximumtarieven voor de medisch-specialistische zorg in 2019 gepubliceerd. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hiermee van start met de contractonderhandelingen voor 2019. De belangrijkste wijzigingen betreffen telemonitoring en tarieven.

Intensive care en spoedeisende hulp

Het aantal IC-opnamen is voor 84% van de patiënten met big data-analyse te voorspellen, voor de overige 16% patiënten die met spoed op de IC komen, is de voorspelkracht van het big data-model ‘redelijk’ te noemen (Gupta Strategists: ‘Predicting the Unpredictable’). Dit betekent dat ziekenhuizen de beschikbaarheid van IC-bedden en de inzet van medewerkers beter kunnen afstemmen op het profiel van het ziekenhuis en de actuele situatie. Daarmee kan big data-analyse ook een alternatief zijn voor de sluiting van IC’s.
Volgens Gupta heeft de inzet van big data-technieken een besparingspotentieel van 12% tot 17% van de totale zorgkosten. Dit is omgerekend voor heel Nederland ongeveer 10 tot 15 miljard euro. Realisering van dit potentieel vraagt volgens Gupta om toepasbare en overtuigende voorbeelden

Als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanaf 1 juli 2018 actief de nieuwe richtlijnen voor de intensive care gaat controleren, dreigt voor 40% van de algemene regionale ziekenhuizen sluiting van deze afdeling. Volgens de nieuwe kwaliteitskaders moet op de IC vanaf deze zomer overdag en in het weekeinde altijd een medisch specialist rondlopen. Voor de afdeling spoedeisende hulp (SEH) zijn de gevolgen nog groter. Van de 30 regionale ziekenhuizen voldoen er 22 niet aan het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg.
De SEH krijgt namelijk te maken met een vergelijkbare eis. Zo moet op elke SEH-afdeling altijd een arts aanwezig zijn met minimaal twee jaar ervaring. De invoering van deze eis is uitgesteld omdat de regionale ziekenhuizen en verzekeraars eerst willen weten wat dat gaat kosten. Voor de regionale ziekenhuizen in totaal miljoenen euro’s,

De nieuwsbrief sluit af met een artikel over digitale consultatie ter voorkoming van doorverwijzing naar de specialist en een aantal korte berichten over o.m. de explosieve stijging van het aantal zelfstandig werkende verpleegkundigen en verzorgenden, opname van het beroep van klinisch technoloog in de Wet BIG, de mogelijkheid tot een aanvraag voor registratie bij het BIG-register door afgestudeerde assistants (PA’s), veelbelovende gepersonaliseerde zorg bij heup- en knie=artrose, het actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie (Ont)Regel de zorg en de aanpak van het Kabinet van fouten en fraude in zorg

 

Klik hier voor de nieuwsbrief Natuurlijk in beweging, juni 2018

 

gezondheidszorg, medisch specialisten, patiënt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer