Gevolgen faillissement EuroPsyche voor gedupeerden

“Het volk betaalt, maar de zorgverzekeraar bepaalt”, staat er op het spandoek van een demonstrant op het Spuiplein in Den Haag, waar op 28 juni 2012 een manifestatie werd gehouden, georganiseerd door het Comité Zorgen om de GGZ en waar gedupeerden van de failliet verklaarde zorgorganisatie EuroPsyche aan meededen.

De demonstratie viel samen met een overleg in de Tweede Kamer over het omvallen van Europsyche. De stichting kwam begin juni in financiële problemen toen verzekeraars de zorg niet meer wilden vergoeden. Europsyche zou behandelingen door niet-geregistreerde psychiaters, verpleegkundigen en alternatieve therapeuten hebben gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.
Volgens EuroPsyche was er een hetze tegen de stichting gevoerd door zorgverzekeraars en media, waardoor ze niet meer aan de verplichtingen kon voldoen.

Zorgverzekeraars keerden de stichting de rug toe, vergoedingen werden opgeschort. EuroPsyche heeft nog geprobeerd betaling af te dwingen via de rechter en klaagde zorgverzekeraar CZ aan, maar kreeg nul op het rekest.
Gevolg was faillietverklaring op 5 juni.

Europsyche bleef erbij dat ze “ongefundeerd en vergezeld van feitelijke onjuistheden, beschuldigd is van handelen in strijd met de declaratieregels geldende voor haar als GGZ-instelling”.
Het is triest, maar het faillissement van de stichting EuroPsyche kent louter verliezers. Er staan nu 11.000 patienten en 1200 therapeuten in de kou.

Minister Schippers van Volksgezondheid stelde tijdens het overleg in de Tweede Kamer dat patiënten en behandelaars die in de problemen zijn gekomen door het faillissement van EuroPsyche zich zo snel mogelijk moeten melden bij de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en moeten mensen die recht hebben op zorg zo snel mogelijk verder helpen.
Verder stelde de minister dat behandelaars die terecht geestelijke gezondheidszorg hebben verleend, hun werk ook vergoed moeten krijgen. Ze heeft echter geen mogelijkheden om de zorgverzekeraars te dwingen om de nasleep goed af te handelen. Wel heeft een zorgverzekeraar al toegezegd zo snel mogelijk in actie te komen. Met andere zorgverzekeraars gaat de minister nog om tafel om een termijn te bepalen om de zaak af te ronden.
De Kamer was kritisch op de minister. Partijen als de PvdA, GroenLinks, D66 en SP vroegen een actievere rol van de minister, die evenwel stelde: “Ik kan geen dingen afdwingen die niet op mijn bordje liggen”.

Het is te hopen dat er een grondig onderzoek komt naar de rol van de partijen die bij het faillissement van EuroPsyche betrokken zijn, naar de toedracht, de oorzaken en de directe aanleiding. Uitgezocht moet worden of EuroPsyche in gebreke is gebleven. Voor iedereen, patiënten, cliënten en behandelaars, moet helder worden gemaakt welke behandelingen in aanmerking komen voor vergoeding en welke niet.

Lees verder het artikel: Schippers: Gedupeerden EuroPsyche snel naar zorgverzekeraar op site van Zorgvisie, 28 juni 2012: www.zorgvisie.nl

En Failliet Europsyche heeft grote gevolgen, Zorgvisie, 26 juni 2012: www.zorgvisie.nl

Bekijk video van demonstratie: Patiënten in de kou door faillissement EuroPsyche, gemaakt door televisieprogramma Hart van Nederland: www.hartvannederland.nl (Video is niet meer beschikbaar).

Lees ook: Zorgverzekeraars neuzen in medische gegevens GGZ, Blogs Beroepseer, 22 mei 2012: https://beroepseer.nl

En: Nieuwe actiegroep Zorgen om de GGZ, Blogs Beroepseer, 22 mei 2012: https://beroepseer.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer