Deskundigen waarschuwen voor misbruik ROM

De GGZ laat zich horen!, het digitale netwerk en platform voor de GGZ, zendt een brief rond met verzoek een oproep te sturen aan “Zorgverzekeraars Nederland” om in overleg te treden met de ROM-critici:

………..In rap tempo ontwikkelt ROM – Routine Outcome Monitoring – zich tot de nieuwe Betuwelijn in de GGZ.
Ondanks grote twijfels over de validiteit van het systeem zal binnen afzienbare tijd de financiering eraan gekoppeld  worden. Door nu bij te sturen kan heel veel toekomstige ellende worden voorkomen.

Wat is ROM precies?

ROM is van oorsprong een systeem waarbij meetinstrumenten worden gebruikt om de effecten van een individueel behandeltraject te evalueren. Inmiddels is de toepassing echter veel breder geworden. Door de metingen per instelling te vergelijken  – dit heet benchmarken –  moet duidelijk worden welke instellingen goede resultaten boeken. Op grond daarvan beslissen zorgverzekeraars bij wie ze de zorg inkopen. Om dit mogelijk te maken is vorig jaar de Stichting Benchmark GGZ opgericht. GGZ-instellingen worden door de verzekeraars verplicht hun ROM-gegevens aan deze stichting aan te leveren.

ROM oogst felle kritiek

In het maartnummer 2012 van het Tijdschrift voor Psychiatrie uiten elf vooraanstaande deskundigen, onder wie alle acht kernhoogleraren psychiatrie, ongekend felle kritiek in een essay op het benchmarken op basis van ROM-gegevens. Ze spreken van “het gijzelen van hulpverleners met het zoveelste voorbeeld van kostbare en onwetenschappelijke bureaucratie” en roepen op tot verzet tegen het verplicht aanleveren van data. Het zou in het beste geval nog jaren duren voordat geschikte instrumenten zijn ontwikkeld die het mogelijk maken om wetenschappelijk en ethisch verantwoord te benchmarken met ROM-gegevens.

Zorgverzekeraars doen het af als onzin

De zorgverzekeraars hebben inmiddels gereageerd. De kritiek wordt afgedaan als onzin en er wordt gedreigd met miljoenenkortingen. Wij vinden deze reactie schokkend. Als elf vooraanstaande deskundigen aan de noodrem trekken dan kun je dat niet afdoen als onzin. Wij vinden de bezwaren van de auteurs van het artikel terecht en juichen het toe dat zij op deze wijze voor de sector opkomen. Goede en betaalbare zorg komt niet dichterbij als zorgverzekeraars keuzes gaan maken op basis van troebele, onwetenschappelijke en onethische vergelijkingen. Ben je het hiermee eens? Wil je je steun uitspreken voor de deskundigen die hun nek hebben uitgestoken? Vind je ook dat de zorgverzekeraars met hen in overleg moeten treden in plaats van de kritiek af te doen als onzin? Onderneem dan nu actie!

Wat kun je concreet DOEN?

1. Verstuur deze oproep aan Zorgverzekeraars Nederland om in overleg te treden met de ROM-critici.
2. Stuur deze mail door naar zoveel mogelijk collega’s.
3. Download het essay*) en bespreek het in je team(s). Zorg dat iedereen er kennis van neemt en dat erover gediscussieerd wordt. Stimuleer je collega’s om in actie te komen door de oproep naar Zorgverzekeraars Nederland te verzenden.

Met vriendelijke groet,
mede namens Menno Oosterhoff, psychiater en initiator van deze actie,

Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
www.deggzlaatzichhoren.nl (Website is inmiddels niet meer actief; archief nog beschikbaar)

 

*) ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring, door  J. van Os/R. Kahn/D. Denys e.a., Tijdschrift voor psychiaterie 54, maart 2012: www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer