Buurtzorg start eigen kennisplatform voor professionele ontwikkeling en scholing medewerkers

Buurtzorg heeft per 1 januari 2018 het collectief lidmaatschap van de Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen – V & VN – opgezegd. De V & VN telt tachtigduizend leden. Buurtzorg is een met kleine teams werkende thuiszorgorganisatie die zelfstandig thuiszorg levert. Buurtzorg is opgericht in 2006 door Jos de Blok, de huidige directeur, en gebaseerd op een vernieuwend concept van wijkverpleging en zorg thuis.

Buurtzorg vindt dat V & VN te weinig zou doen voor de wijkverpleging en is ontevreden over het Kwaliteitsregister V&V.
De Blok: “Al jaren vinden we dat V & VN in een aantal opzichten onvoldoende bijdraagt aan de ondersteuning van de wijkverpleging. Dit kan volgens ons beter en sneller”. Ook vindt De Blok dat het Kwaliteitsregister te weinig mogelijkheden voor de ondersteuning van de professionele ontwikkelingen van wijkverpleegkundigen biedt. Daarom wil hij nog voor de zomer een eigen kennisplatform lanceren, alleen voor medewerkers van Buurtzorg en daar vooral gebruikmaken van moderne scholingsvormen en de expertise die al binnen de organisatie aanwezig is.
De Blok: “We hebben specialisten in huis op het gebied van wondzorg, delier, ALS, noem maar op. Deze kunnen natuurlijk prima scholing geven aan verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Bijvoorbeeld met een klinische les op afstand. Dat gaat sneller, is effectiever en er kunnen veel meer mensen tegelijk aan meedoen”.
Toch is deze nieuwe vorm van scholing geen bezuinigingsmaatregel, zegt De Blok. “We gaan voor meer kennisontwikkeling voor hetzelfde geld”.

Voor de wijk

Per 1 januari 2018 is van start gegaan Voor de wijk,  Nederlandse Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen. Doel is professionals die werken in de wijkverpleging op een krachtige manier positioneren in de maatschappelijke gezondheidszorg, met inzet voor kwalitatief goede beroepsuitoefening en het behartigen van de belangen van de beroepsgroep in de meest ruime zin van het woord.
Professionals die in de wijk werken kunnen lid worden.
Voor de wijk gaat een vakbekwaamheidsregister met ‘Ontwikkelpaspoort’ aanbieden, voor alle vakgenoten in de wijk. Dit individuele paspoort geeft de mogelijkheid bij te houden wat men als verzorgende of verpleegkundige heeft gedaan op vakinhoudelijk gebied. Het Ontwikkelpaspoort gaat in per 1 mei 2018.
Voor de wijk is een initiatief van medewerkers van Buurtzorg.

Meer lezen, ook over de reacties van V & VN op de site van:

Nursing: Buurtzorg stopt lidmaatschap V&VN en start eigen kennisplatform, door Nienke Berends, 4 januari 2018: www.nursing.nl
Zorgvisie: Buurtzorg stopt lidmaatschap V&VN, door Carina van Aartsen, 4 januari 2018: www.zorgvisie.nl

Meer info over de beroepsvereniging Voor de wijk: http://voordewijk.nu (site is opgeheven)

U P D A T E

“Wijkverpleegkundigen verdienen een aparte plek”, ZorgenZ, 11 januari 2018: https://zorgenz.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer