Wetsvoorstel verbetert positie klokkenluiders

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. Met dit wetsvoorstel wordt de positie van klokkenluiders sterk verbeterd.

Bewijslast verschuift naar werkgever

Het wetsvoorstel wijzigt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders die Wet bescherming klokkenluiders gaat heten. Het wetsvoorstel breidt de bescherming uit van klokkenluiders die een vermoeden van een misstand melden. Daarnaast krijgen melders van een inbreuk op diverse terreinen van het recht van de Europese Unie bescherming. Melders die benadeeld zijn hoeven straks bijvoorbeeld niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast verschuift naar de werkgever. Die zal moeten aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft.

Meer beschermde personen

Verder wordt de kring van beschermde personen uitgebreid. Niet alleen werknemers en ambtenaren worden beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten. Iedereen die in het kader van zijn of haar werkzaamheden op een misstand of inbreuk op het recht van de Europese Unie stuit, deze op redelijke gronden meldt en naar aanleiding daarvan wordt benadeeld, wordt straks beschermd.

Eisen meldprocedures

Daarnaast moeten interne meldprocedures van werkgevers aan strengere eisen gaan voldoen. Ook worden ‘bevoegde autoriteiten’, waaronder het Huis voor klokkenluiders, aangewezen die meldingen kunnen ontvangen en onderzoek kunnen doen of maatregelen kunnen nemen naar aanleiding van een melding van een schending van het recht van de Europese Unie.

Het wetsvoorstel wordt openbaar na indiening bij de Tweede Kamer. Op de nieuwe website wetbeschermingklokkenluiders.nl is vanaf juni 2021 informatie te vinden over de aanstaande wetswijzigingen en de eisen waaraan werkgevers en bevoegde autoriteiten moeten gaan voldoen. Ook de website huisvoorklokkenluiders.nl informeert over de wetswijzigingen. Het Huis voor klokkenluiders zal behulpzaam zijn bij het voorbereiden van de nieuwe meldautoriteiten op de implementatie van de EU-richtlijn.

Internetconsultatie Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders ter implementatie EU-richtlijn: www.internetconsultatie.nl/klokkenluiders/reacties

Wet bescherming klokkenluiders (vanaf juni 2021): www.wetbeschermingklokkenluiders.nl

Huis voor klokkenluiders: www.huisvoorklokkenluiders.nl

EU-richtlijn: Wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders: www.huisvoorklokkenluiders.nl/wet–en-regelgeving/europese-richtlijn

Wetsvoorstel verbetert positie klokkenluiders, Huis voor klokkenluiders, 21 mei 2021: www.huisvoorklokkenluiders.nl/

 

Foto bovenaan: Het luiden van de oude “Grameer” in de toren van de Sint Servatiuskerk in Maastricht in 1965. De gebarsten luidklok uit 1515 hing in de door architect Cuypers ontworpen en in 1955 deels afgebrande middentoren van de kerk. Een nieuwe Grameer zou in 1984 worden geïnstalleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer