Werkwijze Landelijk Meldpunt Zorg is belastend en wekt wantrouwen op jegens patiënten

Half september 2014 bleek het de artsenfederatie KNMG dat het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) niet naar behoren functioneert. De werkwijze van het LMZ is niet correct en wekt bij de zorgprofessional wantrouwen jegens patiënten op.
Wanneer een klacht niet goed is afgehandeld door een zorginstelling kunnen mensen vanaf 1 juli 2014 terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Iedereen kan daar terecht voor advies en begeleiding bij klachten over de kwaliteit van zorg. De bedoeling van het Meldpunt werd bij de lancering duidelijk omschreven: mensen informeren over de stappen die ze kunnen nemen, hen bijvoorbeeld verwijzen naar de klachtfunctionaris van de zorginstelling of naar mediation.

Belastende werkwijze

Hoewel de KNMG positief staat tegenover een centraal loket waar mensen met klachten of vragen terecht kunnen, is de federatie niet te spreken over de manier waarop het LMZ informatie uitwisselt met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Zo blijkt uit een brief van de Minister van Volksgezondheid van 2 juni 2014 onder meer dat het LMZ dagelijks een klachtenoverzicht naar de IGZ stuurt, inclusief de namen van betrokken zorgverleners, zonder dat is gecontroleerd of de klachten enige grond hebben. De zorgaanbieder wordt hierover niet geïnformeerd. Verder ontbreekt een regeling om informatie achteraf in te zien en, zo nodig, te corrigeren of aan te vullen.

Deze manier van werken is voor zorgverleners heel belastend, zeker nu het overzicht bedoeld is, aldus de VWS-brief, als ‘risico-input’ voor de IGZ. Ook het feit dat het LMZ geen schriftelijke machtiging aan klagers vraagt om bij zorgverleners navraag te doen levert problemen op. Het LMZ brengt zorgaanbieders die zij benadert over een klacht in een zeer lastige positie. Want hoe kunnen zij inhoudelijk reageren zonder het beroepsgeheim te schenden? Bovendien onderneemt de IGZ actie richting zorgverleners op basis van voor de zorgverlener anonieme klachten. Dat wekt argwaan naar patiënten in de hand, in plaats van vertrouwen.

De KNMG heeft de minister over deze knelpunten diverse keren benaderd en heeft in een brief van 2 september 2014 nogmaals aangedrongen op het wegnemen van deze zorgen.

KNMG kritisch over Landelijk Meldpunt Zorg, 16 september 2014: http://knmg.artsennet.nl (Artikel is niet meer beschikbaar.  De medische portal Artsennet hield op te bestaan medio 2015).

Brief van 2 juni 2014 van Ministerie van VWS. Klik hier

Artsen beklagen zich over Landelijk Meldpunt Zorg, Zorgvisie, 14 oktober 2014: www.zorgvisie.nl

Landelijk meldpunt zorg: www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer