Vier opinies over ROM en benchmarken in Tijdschrift voor Psychiatrie

omslag tijdschrift voor psychiatrie rom benchmark april2017In het Tijdschrift voor Psychiatrie (TvP) van april 2017 staan vier artikelen over ROM en benchmarken. Over deze onderwerpen zijn de gemoederen in de GGZ hoog opgelopen sinds de publicatie van het rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheid door de Algemene Rekenkamer (AR) op 26 januari 2017.
De AR evalueerde prestatiebekostiging en onderzocht of uitkomstenbekostiging per 2020 een realistisch voornemen is. De AR heeft geadviseerd om voor de invoering van uitkomstenbekostiging meer tijd te nemen, omdat 1. er vooralsnog niet veel terecht is gekomen van marktwerking in de GGZ 2. het veld nog ervaring op moet doen met zorgstandaarden en 3. de uitkomstgegevens van Stichting Benchmark GGZ (SBG) nog onvoldoende volledig en betrouwbaar zijn voor dit doel.

In een reactie op het rapport deden psychiaters eind januari 2017 een oproep om de petitie Stop ROM als benchmark in de GGZ te ondertekenen: www.stoprom.com. Met ROM wordt bedoeld Routine Outcome Monitoring, het regelmatig invullen van vragenlijsten, bedoeld ter ondersteuning van de behandeling.

De artikelen in het TvP behandelen de verschillende kanten van de problematiek over ROM en benchmarken. Hieronder de titels, te downloaden op de site van Tijdschrift voor Psychiatrie.

  • Over ROM en benchmarken; reactie van SBG op rapport van de Algemene Rekenkamer en de actie ‘Stop ROM’, door E. de Beurs
  • Red ROM als kwaliteitsinstrument, door K. de Jong, B. Tiemens, M.J.P.M. Verbraak e.a.
  • Van ‘stop ROM’ naar ‘hier met die ROM!’, door R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman
  • Benchmarken: doodlopende weg onder het mom van ‘ROM’, door J. van Os, J. Berkelaar, A. Hafkenscheid e.a.

Tijdschrift voor Psychiatrie, april 2017: www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

benchmarken jim van os tijdschrift voor psychiatrie april2017

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer