Verzekeringsmaatschappij Achmea wil met Mirro-model uniforme werkwijze in GGZ

Verzekeraar Achmea zet psychologen en huisartsen onder druk om te werken met een methode die de zorgverzekeraar zelf mede heeft ontwikkeld. Wie weigert mee te doen aan dit zogenoemde Mirro-model voor psychologische zorg, wordt financieel gekort.
Volgens Achmea heeft het in de geestelijke gezondheidszorg lange tijd ontbroken aan ‘uniforme werkwijzen’ waardoor patiënten onnodig bij dure specialistische hulp terechtkwamen. En Mirro legt geen behandeling op, zegt ggz-manager Bas de Bruijn van Achmea. ‘Het is ondersteunend.’

Achmea wil dat ook huisartsen Mirro gebruiken. Maar die weigeren dat zolang het effect niet wetenschappelijk is onderbouwd, zeggen huisartsenverenigingen LHV en NHG.
Minister Schippers van Volksgezondheid heeft laten weten dat zij Mirro toejuicht. Volgens haar is het de bedoeling dat verzekeraars op deze manier invloed uitoefenen.

Maar volgens Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland, mengt Achmea met 5,3 miljoen verzekerden zich op een ongeoorloofde manier in de praktijk van artsen en psychologen.*)

In oktober 2013 schreef Paul Betgem, klinisch psycholoog en sinds 2013 met pensioen, een blog met de titel Achmea, Achmea, dat zo begint:

“Deze maanden krijgen historische betekenis in de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg van Nederland. Onze grootste zorgverzekeringsmaatschappij, Zilveren Kruis Achmea, lijkt in alle opzichten tegemoet te komen aan de verwachtingen van de minister van volksgezondheid. Edith Schippers vond bij aanvang van haar regeringsperiode al dat de zorgverzekeringen krachtdadig moeten optreden, om te helpen de zorg goedkoper en efficiënter te maken. Inmiddels is duidelijk dat Achmea die oproep gehoord heeft.

Het begon in april 2012 met de oprichting van de Stichting Mirro. Googelt u eens op “Mirro”, u kunt de website niet missen. Mirro staat voor een behandelvisie, een methodiek die door protocollen en e-health ondersteund wordt en waarbij men gebruik maakt van onder anderen, het zogenaamde KOP-model. De Stichting Mirro presenteert zich als het middel bij uitstek om de veranderingen in de GGZ per januari 2014 te ondersteunen. Het personeel werkzaam in de Generalistische Basis GGZ, denk vooral aan eerstelijnspsychologen, huisartsen, de POH’s – zouden in Mirro een kant en klare methode moeten vinden, inclusief een te behalen Mirro kwaliteitskeurmerk. Mirro is zwaar opgetuigd. De website laat een wetenschappelijke raad zien met daarin klinkende namen van professoren. Het is bijzonder dat een aantal grote zorginstellingen van Nederland betrokken zijn bij Mirro. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat deze organisaties zich nog kritisch zullen uitlaten over verdere acties van Achmea.

Na dit voorspel ontstaat er nu een cruciaal moment. De Nationale Zorgautoriteit (NZA) heeft bepaald dat de tarieven, zoals zorginstellingen die berekenen, volgend jaar verhoogd mogen worden. Nu is die verhoging zo spectaculair niet. In de eerste plaats zijn de tarieven sinds 2004 nooit verhoogd, maar daarnaast, er zit ook een correctie in voor gestegen onkosten. Vette winst zullen de zorginstellingen er niet mee maken. Ondanks deze overweging heeft Achmea aangekondigd dat zij het niet doen. Zij gaan die hogere tarieven niet betalen. Het is take it or leave it: Zorginstelling die niet akkoord gaan met Achmea’s prijsstelling, krijgen geen contract. Dat is een hard strategisch spel. De zorginstelling die hierin vastloopt ziet zich pijnlijk geconfronteerd met cliënten. “Het spijt ons, mevrouw, meneer, maar uw behandeling wordt in ons ziekenhuis niet vergoed”. Ga dat eens vertellen tegen iemand die psychotisch binnenkomt op een opnameafdeling.

Terecht is het protest groot. GGZ Nederland is niet van plan de voorwaarden van Achmea te accepteren en dreigt met juridische stappen. Hier zit iets geruststellends in, want tot nu toe ontstond regelmatig het beeld van gehoorzame beroepsverenigingen die, na een stil protestje, toch voornamelijk doen wat de overheid beslist. Niettemin wordt het lastig omdat bovengenoemd aantal grote zorginstellingen, voorwaar niet de minsten, zie de website van Mirro, al de vlag van Mirro op hun kantelen geplaatst hebben. Zij gaan vermoedelijk GGZ Nederland niet steunen, in de strijd tegen Achmea’s bezuinigingsronde. Men kan daar een split loyalty conflict van de eerste orde vermoeden”.

Lees verder op de blog Paul Betgem – Over psychologie, psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg: Achmea, Achmea, 19 oktober 2013: www.praktijkpsychologiebetgem.nl (Niet meer beschikbaar op site).

Paul Betgem beëindigde in 2013 zijn praktijk, omdat het regeringsbeleid op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg geen perspectief biedt voor de manier waarop hij zijn praktijk wil uitoefenen. Betgem heeft altijd veel waarde gehecht aan contractvrij behandelen. Volgens hem zullen collegae die bereid zijn contracten met de verzekeraars af te sluiten, zich geconfronteerd zien met een toenemende administratie en bureaucratie. Neem bijvoorbeeld het moeten aanleveren van ROM gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ. Vrijgevestigden maken steeds meer niet-cliënt gebonden uren die niet betaald worden. Nog een stap verder, aldus Betgem, en verzekeraars maken uit wat goed en slecht behandelen is, een oordeelsvorming waartoe zij de professionaliteit missen.

Paul Betgem over zichzelf: www.praktijkpsychologiebetgem.nl (tekst niet meer beschikbaar).

*) Zie: Verzekeraar Achmea zet artsen onder druk, door Anneke Stoffelen, 8 maart 2014, de Volkskrant: www.volkskrant.nl

Op de site van Skipr – ‘koersbepalend in de zorg’ – meldt het artikel Voorkeursbeleid Achmea stoort GGZ Nederland van 9 maart 2014 dat van de circa 200 ggz-instellingen zich meer dan de helft bij Stichting Mirro heeft aangemeld voor het keurmerk: www.skipr.nl

De Volkskrant over mirro: betrokkenheid zorgveld niet belicht, door Stephan Val, voorzitter Stichting Mirro: www.mirro.nl

U P D A T E

Enkele kanttekeningen bij Mirro, door Franck van Wijck, 11 maart 2014, op Skipr: http://zorgkwaliteit.community.liones.nl (deze site bestaat niet meer). Artikel nog wel te lezen op site van Frits Bosch in blog SKIPR: “Enkele kanttekeningen bij Mirro”. Frank van Wijck: https://www.fritsbosch.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer