Skip to main content

Reeks essays over zoektocht naar ‘de humane stad’

reeks essays De humane stad van Herman van den Bosch

Herman van den Bosch is momenteel bezig met schrijven van een reeks essays waarin hij op zoek is naar de humane stad. Hoe kunnen steden humaner worden? Hoe kan er een evenwicht gevonden worden tussen duurzaamheid, rechtvaardigheid en leefbaarheid? Dat vereist het maken van keuzen. Zodra deze zijn gemaakt, is het gebruik van slimme technologieën vanzelfsprekend.
De nieuwe aflevering in de reeks gaat over de veilige stad. Voorgaande hadden tot onderwerp: Steden in de toekomst: vanzelfsprekend smart; Humaan als keuze; De gezonde stad; De veerkrachtige stad; De klimaat-neutrale stad.
Van den Bosch is hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit met expertise economische geografie, regionale ontwikkeling, innovatie en organisatie. Hij is bovendien curator van Amsterdam Smart City, innovatieplatform voor de toekomstbestendige, leefbare stad.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie doet het risico te worden geconfronteerd met fysiek geweld in belangrijke mate af aan de kwaliteit van leven. In 2000 resulteerden moorden wereldwijd in een half miljoen doden; bijna twee keer zoveel als in oorlogen in hetzelfde jaar. Het aantal moorden in de Europese Unie was ongeveer 5200. Weliswaar is in de EU sprake van een vermindering van criminaliteit. Tussen 2008 en 2016 daalden autodiefstallen met 36% en overvallen met 24%. Beide trends zijn na 2010 afgevlakt. Het door de politie geregistreerde seksueel geweld in de EU vertoont echter tussen 2013 en 2016 een stijging van 26%.

De vermindering van criminaliteit is niet in de eerste plaats te verwachten van politie en justitie, ondanks de beste technologische ondersteuning, maar van een samenleving met meer gelijkheid en voldoende inkomen, adequate huisvesting en goed onderwijs voor iedereen.

De veilige stad

Voor veel mensen staat een prettige en veilige leefomgeving bovenaan het verlanglijstje. Veiligheid heeft veel facetten. Van de brandweer tot bescherming tegen natuurgeweld en epidemische ziekten en veiligheid in het verkeer en op internet

In de vierde aflevering van de reeks, De veilige stad, ligt de nadruk op bescherming tegen misdaad: geweld, overvallen, inbraken, chantage en diefstal.
Volgens Van den Bosch is het belangrijk te beseffen dat factoren die worden gezien als de oorzaken van crimineel gedrag lang niet altijd tot dat gedrag hoeven te leiden. Ze verhogen veeleer het risico daarvan. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen rechtstreekse oorzaken en oorzaken op wat grotere afstand, die voorwaarden scheppen, maar niet noodzakelijk minder invloedrijk of belangrijk zijn.
De veilige stad analyseert de oorzaken en ontwikkelingen van criminaliteit en biedt oplossingen aan. Aan het slot van het essay noemt Van den Bosch  elf te ondernemen Acties voor een humane weg naar veilige steden, waarvan de eerste luidt:

1. Beschikbaarheid van banen, voldoende inkomen en goede levensomstandigheden voor alle volwassen leden van de samenleving, rekening houdend met individuele voorkeuren.

en de laatste:

11. De organisatie van de politie verandert van een militaire in een moderne publieke organisatie die balanceert tussen individuele verantwoordelijkheid en doelmatige coördinatie van activiteiten.

Lees het hele essay De veilige stad, 19 september 2019, op site van Herman van den Bosch: https://hmjvandenbosch.com/2019/09/19/de-veilige-stad/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.