Pleidooi voor behoud van kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg

Frits Bosch, gezondheidszorgpsycholoog, en Henk Kik, klinisch psycholoog en psychotherapeut, hebben een artikel geschreven op de groepsblog van “De GGZ laat zich horen” over de reorganisatie en sanering in de vrijgevestigde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) naar aanleiding van de aangekondigde forse bezuinigingsmaatregelen van Minister Schippers van Volksgezondheid. Volgens de minister dreigt de gezondheidszorg, als er niet ingegrepen wordt, onbetaalbaar te worden.
“De GGZ laat zich horen” is een platform voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg die opkomen voor hun vak. Op hun Groepsblog  wordt gediscussieerd over de koers van de GGZ.

Reorganiseren en saneren in de vrijgevestigde GGZ? Een pleidooi voor behoud van beroepskwaliteit, door Frits Bosch en Henk Kik:

Minimaal twintig procent van de gevallen die momenteel in de tweedelijns GGZ behandeld wordt, zal vanaf 2014 in de eerste lijn behandeld moeten worden (Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013 – 2014).

In de optiek van VWS moeten patiënten met “gewone” levensproblemen maar in hun eigen kring  te rade gaan zodat er meer geld beschikbaar komt voor mensen met echte (psychiatrische) problemen. De eerste lijn zal daarom fors gereorganiseerd moeten worden. Minister Schippers  heeft veel vertrouwen dat de eerstelijns GGZ de patiëntengroep “zonder ernstige psychiatrische stoornis” kan opvangen. Voor de zomer zal er een rapport gepubliceerd worden waarin wordt beschreven hoe de nieuwe Basis- en Generalistische-GGZ moeten gaan werken. Zoals gebruikelijk in Nederland is ook dit rapport inmiddels gelekt (Rapport HHM, 2013 – Rapport = niet meer beschikbaar).

Het moge duidelijk zijn dat deze maatregelen veel onrust geven onder de vrijgevestigde gezondheidszorg-psychologen, eerstelijnspsychologen, kinder–en jeugdpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen zullen zij hun praktijken fors moeten reorganiseren en hun declaratieprotocollen moeten aanpassen. Zij zullen er ook aan moeten wennen dat er meerdere aanbieders zijn van GGZ-zorg die met elkaar concurreren.  Wij vrezen dat deze marktwerking en een daarmee gepaard gaande technocratische reorganisatie van de GGZ, waarbij de nadruk ligt op processen in plaats van op inhoud, de zorg voor patiënten niet beter maakt. Dit zullen we verduidelijken.

Enkele cijfers

Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft jaarlijks een psychische stoornis. Veertig procent van de Nederlanders wordt ooit in het leven met een psychische stoornis geconfronteerd (GGZ Nederland). Ruim 850.000 mensen doen ieder jaar een beroep op de geestelijke gezondheidszorg (RIVM, 2013). Bijna negentig procent van alle geestelijke gezondheidszorg aangeboden vanuit instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland). Jaarlijks ontwikkelen bijna 200.000 mensen hun eerste psychische aandoening (Trimbos Instituut). Gezien het grote beroep op geestelijke gezondheidszorg en de door de overheid gestimuleerde marktwerking alle redenen om de vrijgevestigde praktijken van psychologen en psychotherapeuten te ondersteunen. Helaas is de werkelijkheid anders.

Lees het hele artikel van Frits Bosch en Henk Kik: Reorganiseren en saneren in de vrijgevestigde GGZ? Een pleidooi voor behoud van beroepskwaliteit, op de Groepsblog van van De GGZ laat zich horen: http://ggzlaatzichhoren.wordpress.com

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer