Online cursus in vijf afleveringen over vernieuwing lokale democratie

vernieuwing lokale democratie samenleving centraal omoocKennisplatform OMOOC*) – voor overheidsmanagers, professionals en bestuurders – is op 13 februari 2018 van start gegaan met de mooc Vernieuwing lokale democratie. Een mooc is een zogeheten massive open online course, ofwel een cursus die gratis op internet wordt gegeven en waaraan iedereen kan deelnemen.

Het doel van deze mooc is ambtenaren, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen te inspireren en inzicht te bieden om nieuwe invulling te geven aan de lokale democratische samenleving.
In maart 2018 wordt het programma Democratic Challenge van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beëindigd. Democratic Challenge was een driejarig programma, gericht op de vernieuwing van de lokale democratie, binnen én buiten de overheid. Centraal in het programma stonden lokale experimenten, het zoeken naar innovatieve vormen van democratie.
Uit de experimenten zijn lessen te trekken, ze hebben geleid tot tal van inzichten die in de online cursus worden gedeeld.

Vijf inzichten

De cursus bevat vijf afleveringen waarin steeds een inzicht omtrent lokale democratie centraal staat.

Aflevering 1
, te volgen van 13 februari tot 20 maart, heeft als onderwerp: Jouw democratisch kompas met Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik en lector Hogeschool Utrecht en Jornt van Zuylen van Democratic Challenge: “We kijken naar verschillende democratische waarden zoals transparantie, inclusie, zeggenschap, checks & balances, vaardigheden en deliberatie. We helpen u om bewuster na te gaan welke waarden van belang zijn en welke waarden een rol kunnen spelen in uw eigen gemeentelijke praktijk”.

Aflevering 2: 20 februari. Onderwerp: Democratisch begroten. Met Tim van het Hof, raadslid gemeente Breda, en Suzanne van der Eerden, projectleider Breda begroot.

Aflevering 3: 27 februari. Onderwerp: Loten en andere nieuwe vormen van representatie. Met Harmen Binnema, docent/onderzoek Universiteit Utrecht en Thea Bakhuys, lid van de Coöperatieve Wijkraad in Groningse Oosterparkwijk.

Aflevering 4: 6 maart. Onderwerp: Digitale democratie. Met Francesca Bria, directeur NESTA en Josien Pieterse, initiatiefnemer en mede-directeur van Netwerk Democratie.

Aflevering 5: 13 maart. Onderwerp: Bouwstenen voor een lokaal democratisch akkoord. Met Jornt van Zuylen, projectleider Democratic Challenge.

Deze mooc is bestemd voor iedereen die werkt in de gemeentelijke overheid aan democratievernieuwing. De inzichten zijn ook interessant voor initiatiefnemers buiten de overheid. Primaire doelgroep zijn ambtenaren en raadsleden. Verder richt de mooc zich op griffiers, gemeentesecretarissen, bestuurders, vernieuwers en initiatiefnemers.

Noot
*) OMOOC is een samentrekking van de ‘o’ van overheid en mooc staat voor massive open online courses. Het is een nieuwe manier van kennis verwerven en delen in de publieke sector.

Klik hier voor brochure Vernieuwing lokale democratie.

Meer info, volledig programma en instructies deelname Vernieuwing lokale democratie, Omooc: https://omooc.nl/moocs/vernieuwing-lokale-democratie/

Democratic Challenge: http://democraticchallenge.nl (Website is niet meer beschikbaar). Zie https://netdem.nl/nl/projects/democratic-challenge/

omooc vernieuwing lokale democratie

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer