Skip to main content

Onderzoeksrapport politie: Administratieve rompslomp belangrijkste oorzaak overbelasting wijkagenten en teamchefs

Rapport Werkbelasting politie

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), velt in zijn rapport een hard oordeel over het Nederlandse politie-apparaat. Het WODC is de wetenschappelijke dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Politiemensen zijn overbelast door diverse oorzaken. De belangrijkste is de administratieve rompslomp.

In opdracht van het WODC onderzocht SEOR – onafhankelijk onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam – de factoren die tot over- of onderbelasting van politiepersoneel leiden. Het onderzoek richtte zich op wijkagenten, teamchefs C en werknemers Huisvesting, Services en Middelen (HSM-medewerkers). Uit het onderzoek blijkt dat de werkbelasting vooral bij teamchefs en wijkagenten een probleem is.
Alle drie de functiegroepen noemen administratieve rompslomp als belangrijkste oorzaak van overbelasting. Een andere veelgenoemde oorzaak is het uitvoeren van taken die niet tot hun eigenlijke werkzaamheden behoren. Bovendien wordt onvoldoende ondersteuning door het Politie Diensten Centrum (PDC) door alle functiegroepen als oorzaak genoemd.

Wijkagenten

Meer dan de helft van de ondervraagde wijkagenten geeft aan regelmatig te maken te hebben met overbelasting. Vier op de tien wijkagenten vinden dat hun vaardigheden niet volledig worden benut. Zij vinden dat ze teveel bureauwerk doen, in plaats van door hun wijk te lopen. Hierbij speelt ook een rol dat ze nog moeten wennen aan hun nieuwe rol als regisseur van wijkgericht werken, waarbij zij moeten signaleren en andere medewerkers moeten aansturen om zaken aan te pakken. Toch geeft zeven op de tien wijkagenten aan, alles overwegend, tevreden te zijn over hun werk en hun omgeving. Deze groep ziet uitbreiding van het aantal wijkagenten als een belangrijke oplossingsrichting. Verder vinden zij het belangrijk dat signalen van overbelasting eerder worden opgevangen zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Ook willen zij meer invloed op de roostering.

Teamchefs C

Ook meer dan de helft van de teamchefs geeft aan regelmatig overbelast te zijn waar het gaat om de hoeveelheid werk. De onderzoekers constateerden daarbij dat teamchefs hierdoor minder tijd besteden aan taken die bij hun functie horen. Vooral het personeelsbeleid komt hierdoor in de knoop. Ze zouden daarom taken die ook door andere medewerkers kunnen worden gedaan, zoveel mogelijk willen delegeren. Daarvoor is personeelsuitbreiding noodzakelijk. In zijn algemeenheid zien teamchefs meer in een slimmere inzet van de politie om met de gegeven capaciteit effectiever te zijn, dan in personeelsuitbreiding.

HSM medewerkers

Overbelasting wat betreft de hoeveelheid werk komt bij HSM medewerkers minder vaak voor dan bij wijkagenten en teamchefs: iets meer dan een kwart geeft aan overbelast te zijn. In tegenstelling tot de andere functiegroepen speelt onderbelasting voor deze groep medewerkers wel een rol: ongeveer 14 procent geeft aan meer werk aan te kunnen. De bureaucratie bij bestellingen en onderhoud die door de reorganisatie is ontstaan en het feit dat veel werk dat zij voorheen zelf deden nu wordt uitbesteed, vormen de grootste frustraties van HSM-medewerkers. Verkleining van de kloof met de regionale eenheden waar zij vanuit het PDC zijn geplaatst, zien zij als oplossing.

Omslag rapport Werkbelasting politie
Lees hier het volledige rapport: Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers, Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum,, 190 p., september 2018: https://beroepseer.nl

Samenvatting en conclusies Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie, SEOR,  wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers: https://beroepseer.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.