Roc van Amsterdam schrapt regels: Er wordt nu meer met, dan over studenten gepraat

Marijke Nijboer schrijft op de site van de Algemene Onderwijsbond hoe drie onderwijsteams van het Roc Amsterdam alle regels lieten vallen. De docenten gaan veel op excursie en investeren in hun relatie met studenten. De regel die als  eerste sneuvelde was de verplichte 1000 klokuren voor de eerstejaars.

Het laten vallen van regels gebeurde tijdens het proefprogramma (pilot) Onderwijs Ontregeld waarmee regelarme teams bij ROC Amsterdam experimenteerde. Welke regels zouden teams graag negeren als ze er de kans voor krijgen? Welke regels belemmeren de kwaliteit van het onderwijs? Wat zouden teams daarvoor in de plaats stellen?

Drie teams mochten alle regels laten vallen en bij nul beginnen. De enige afspraak was dat ze zich zouden houden aan het kwalificatiedossier, dat vastlegt wat studenten moeten kennen en kunnen aan het eind van hun opleiding.

Thea Zaremba, opleidingsmanager: “Er kwam geen extra financiering en de examinering stond vast. Maar inmiddels praten we binnen de pilot ook over andere manieren van examineren”.

Jos Tuijn, leraar en teammanager: “Het was heel bijzonder om alles aan de kant te vegen en met elkaar als docenten te kijken wat we wilden voor ons onderwijs. We hadden ook ineens meer ruimte om in te spelen op de wensen van bedrijven. Het was wel wennen. Ik vroeg aan mijn directeur: Wanneer moet ik dit of dat inleveren? Kijk maar, zei hij. Ik vond het geweldig”.

Bestuurders meteen enthousiast

De bestuurders van het Roc van Amsterdam waren meteen enthousiast over het voorstel van het eigen personeel om regels te schrappen. “Zij zagen ook dat de werkdruk hoog was en dat de resultaten voor medewerkerstevredenheid wel beter konden”, schat Zaremba in.

Sander Dol, opleidingsmanager: “We kregen al een go voordat de inspectie en het ministerie van Onderwijs akkoord gingen”.

Niet alle belemmerende regels komen van buiten; sommige zitten in het hoofd van mensen. Christa Schrier, docent en opleidingsmanager daarover: “Sommige collega’s denken ten onrechte dat ze vier keer per jaar moeten toetsen. Bij de voortgangsvergadering vinden zij het moeilijk om uitspraken te doen over studenten, omdat ze nog niet hebben getoetst. Maar je kunt, als je een goede relatie met je studenten onderhoudt, ook zonder toetsen goed weten waar zij staan.”

Lees het hele artikel Roc van Amsterdam herontwerpt eigen onderwijs, door Marijke Nijboer, Algemene Onderwijsbond (AOb), 16 januari 2018: www.aob.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer