Omvangrijke publicatie over (uitdagingen op) de onderwijs-arbeidsmarkt: Onderwijs aan het werk 2018

De Bijzondere Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van de Universiteit van Tilburg en CAOP, kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en het publieke domein, hebben een omvangrijke publicatie van 550 pagina’s uitgebracht over de huidige onderwijsarbeidsmarkt: Onderwijs aan het werk – 2018. Met actuele thema’s zoals leraarschap, arbeidsvoorwaarden, professionalisering en mobiliteit. Naast feiten zijn in het boek ook analyses en visies van deskundigen opgenomen. Het gaat hierbij om een combinatie van wetenschappelijke analyses en ervaringen uit de praktijk met o.m. een bijdrage over arbeidsverhoudingen van Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de VO-raad – Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – en over een beroepsbeeld voor de leraar en een handvat voor loopbaan- en ontwikkelpaden van Bas de Wit, teamleider Professionele schoolorganisatie VO-raad.
Het boek is geredigeerd door de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer. Het voornemen is om een dergelijke publicatie elke twee jaar uit te brengen.

Patrick Banis, directeur van CAOP schrijft in het Voorwoord: “De onderwijsarbeidsmarkt is op het moment dat deze publicatie verschijnt bijna dagelijks in het nieuws. De tekorten van leerkrachten in het primair onderwijs, werkdruk bij docenten en het imago van werken in het onderwijs zijn thema’s die de media en dus de politiek beheersen. Onderwijs wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de kenniseconomie en daarmee voor de arbeidsmarkt van morgen. Dat legt vooral een zware verantwoordelijkheid bij degenen die daarin werkzaam zijn (leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel). Onderwijs is ook politiek al een aantal jaren een prioriteit.

Het voorspelde tekort is er nu echt gekomen

Na het Actieplan Leerkracht van het kabinet-Balkende IV volgde de afgelopen jaren de Lerarenagenda, waarmee prioriteit werd gegeven aan het werken in het onderwijs en de positie van de leraar in het bijzonder. Het al jaren voorspelde tekort op de arbeidsmarkt is er nu echt gekomen en werpt vragen op over de hoogte van de beloning en de arbeidsomstandigheden van werken in het onderwijs. Maar zoals deze publicatie aantoont kunnen deze zaken niet los worden gezien van de bredere context van de werking van de onderwijsarbeidsmarkt. Dan gaat het om vragen op het vlak van de arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsproductiviteit, kwaliteit van werken en mobiliteit van medewerkers.
Met deze publicatie maakt de Bijzondere Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt verschillende aspecten van werken in het onderwijs inzichtelijk”.

omslag onderwijs aan het werk

 

Downloaden: Onderwijs aan het werk 2018. Analysen, feiten en visies over werken in het onderwijs, redactie Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer, CAOP, 2018: www.vo-raad.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer