Eigenwijs MBO: Koning Willem I College gooit roer om…

Het Koning Willem I College in Den Bosch heeft een Manifest uitgebracht met de titel “KONING WILLEM I COLLEGE GOOIT HET MBO-ROER VOLLEDIG OM. Nieuwe koers voor het ROC.”

Naar eigen zeggen ‘Een zelfbewuste, revolutionaire daad, waarmee het mbo weer het “ouderwetse” imago van degelijkheid en kwaliteit moet krijgen dat het toekomt en waaraan de 21e eeuwse kenniseconomie grote behoefte heeft’.

Een samenvatting van het manifest: ‘Het mbo roept tegenwoordig vooral associaties op met moeilijke jongeren, laag niveau, zwakke taal- en rekenvaardigheid, slecht onderwijs en veel drop-outs. De oorzaak hiervan is volgens het Koning Willem I College een verkeerd onderwijssysteem en een contraproductieve onderwijswetgeving uit 1996, met ook nog eens perverse financiële prikkels.
Het Koning Willem I College neemt nu zijn verantwoordelijkheid en laat zich niet langer knevelen. Het mbo is, precies 12 ½ jaar na het ontstaan van de ROC’s, met zijn vier, zogenaamd hiërarchische niveaus, zijn verschillende leerwegen en doelstellingen, zijn al dan niet drempelloze instroom, zijn onduidelijke beroepspraktijkvorming, zijn onduidelijke exameneisen en zijn onduidelijke centrale regie voor met name bedrijfsleven, ouders en leerlingen, behoorlijk in waarde en imago gedaald.

Spectaculaire successen

Hét mbo wordt vooral geassocieerd met moeilijke jongeren, laag niveau, zwakke taal- en rekenvaardigheid, slecht onderwijs en veel drop-outs. Dat ROC’s, tegen alle verdrukkingen in, ook uitstekend gekwalificeerde vakmensen op niveau 4 afleveren, dat 60% van die leerlingen doorstroomt naar het hbo en dat er met zeer moeilijke doelgroepen al zeer spectaculaire successen worden geboekt, staat bij haast niemand op het netvlies.

Kennisinfrastructuur gaat verloren

Door recente ontwikkelingen als nieuwe Vakcolleges, Bedrijfsscholen en de door de politiek tegen alle eerdere bedoelingen in, alsnog gestimuleerde doorstroming vmbo-havo dreigen de ROC’s nog meer in de verdrukking te komen. Na het verdwijnen van de Educatie dreigt er wederom een waardevolle kennisinfrastructuur verloren te gaan. Velen zien de invoering van Competentie Gericht Onderwijs (CGO) als dé oplossing voor het mbo.
Ofschoon het Koning Willem I College CGO als eigentijdse onderwijsvorm toejuicht, zet het daar om verscheidene redenen toch grote vraagtekens bij, vanwege de gekozen opzet. Het gevaar bestaat dat hét mbo een nog onduidelijker profiel krijgt, dan nu al aanwezig. De oorzaak van dit alles is volgens het Koning Willem I College een verkeerd onderwijssysteem en een contraproductieve onderwijswetgeving uit 1996, met ook nog eens perverse financiële prikkels.
Door allerlei tegenstrijdige belangen van diverse groeperingen, betrokken bij het mbo, is er vooralsnog weinig zicht op échte verbeteringen.

Adel verplicht!

Nu kan men dus bij de pakken gaan neerzitten, de machtsspelletjes aanschouwen en wachten tot het politieke kwartje eindelijk valt, maar dát ligt niet in de aard en past ook niet bij het eigenzinnige karakter van het Koning Willem I College. Adel verplicht! In het belang van zijn community en op basis van zijn wettelijke taakstelling neemt het Koning Willem I College zijn verantwoordelijkheid. Het laat zich niet langer knevelen door een gecorrumpeerd systeem. De oplossing ligt eigenlijk voor de hand: terug naar de uitgangspunten van 1996, waar het concept van de, in hoog aanzien staande, Amerikaanse Community Colleges als model diende voor de ROC’s.

Klik hier om het Manifest te lezen (22 augustus 2008).

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer