Docenten Hogeschool van Amsterdam trekken aan de bel

hogeschool van amsterdamHet Hoger Beroepsonderwijs beleeft zware tijden. Vorig jaar hebben we de schandalen rond Hogeschool InHolland kunnen volgen over het ongeoorloofd uitreiken van diploma’s aan studenten en afgelopen week kwam er slecht nieuws over de Hogeschool van Amsterdam.

“Diploma-beerput HVA geopend – De diplomafraude op de Hogeschool van Amsterdam raakt mogelijk 15.000 studenten. Zij blijken ongewild het slachtoffer te zijn geworden van jarenlang mismanagement, intimidaties en een verziekte werkomgeving”, aldus de website van De Telegraaf van 19 december 2011. Dat zou blijken uit gesprekken met docenten en uit vertrouwelijke stukken die De Telegraaf zegt te hebben gekregen.

Tentamencijfers werden door doodsbange docenten foutief in computersystemen ingevoerd en niet gecorrigeerd uit angst voor represaillemaatregelen. Dat zegt Peter Fonkert, lid van de medezeggenschapsraad van het Domein Economie en Management. Namens de raad wil hij tegenover De Telegraaf verklaren dat de chaos op de campus met geen pen te beschrijven is.
Studenten scoorden bijvoorbeeld voor een tentamen volgens het systeem een 10, terwijl ze feitelijk een 1 hadden behaald. Het zou om 1000 tot 1500 per jaar gaan.

Aanleiding tot al deze berichtgeving is een brief van 5 december 2011 waarin drieënvijftig docenten het vertrouwen in de leiding van hun hogeschool opzeggen.
Die brief heeft Folia, het tijdschrift van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam online gezet. Daaruit blijken inderdaad grote problemen met het management van de economische opleidingen. Er heerst een cultuur van angst en het vertrouwen in het management zakt naar het nulpunt, aldus de docenten.
In deze brief wordt over fraude niet gesproken.

De Hogeschool reageert met de mededeling dat ze zich niet in de beschuldigingen herkent: “Naar aanleiding van de eerdere gebeurtenissen bij Hogeschool Inholland heeft de HvA een intern onderzoek uitgevoerd naar onder andere de afstudeerscripties. Daarbij is geen diplomafraude aan het licht gekomen. Ook heeft het bestuur van de hogeschool eerder geen signalen ontvangen van docenten of studenten over mogelijke diplomafraude”.

Het Interstedelijk Studenten Overleg spreekt van stemmingmakerij. De beschuldiging van fraude is onzin, aldus het ISO: “Het had niet ongelukkiger gekund’”, aldus voorzitter Sebastiaan Hameleers:” Docenten trekken aan de bel om de kwaliteit en de cultuur aan de orde te stellen. Het resultaat is opnieuw stemmingmakerij rondom een hogeschool”.

De Landelijke Studenten Vakbond daarentegen maakt zich zorgen en pleit samen met de lokale studentenunie ASVA voor een “diepgravend onderzoek”. Het belang van studenten moet voorop staan, vinden ze.
Bij vier opleidingen van andere hogescholen heeft een commissie van accreditatieorganisatie NVAO dit jaar onderzoek gedaan naar verkorte afstudeertrajecten. De Hogeschool van Amsterdam zat daar niet bij.

Het openbaar maken van de brief heeft intussen geleid tot geschokte reacties van de docenten van de brief. Dat was niet de bedoeling geweest, volgens hen. Ze betreuren dan ook de hele gang van zaken en schrijven op maandagmorgen 19 december opnieuw een brief, nu naar het bestuur van de HvA waarin zij afstand nemen van wat er in de media wordt gezegd en geschreven.
Ondertussen heeft studentenunie ASVA niet stil gezeten en is op zoek gegaan naar achtergrondinformatie om uit te vinden wat er waar is van de berichten in De Telegraaf.

De voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad. Astrid de Jager, heeft zich inmiddels gedistantieerd van de uitspraken van Peter Fonkert van de domeinraad Economie en Management. En Fonkert zelf? Hij bericht via Twitter dat De Telegraaf  “zaken door elkaar haalt” en kort door de bocht is in zijn berichtgeving.
Lees meer hierover op de site van Science Guide: Docenten loochenen fraudeverhalen HvA, 19 december 2011: www.scienceguide.nl

Docenten uiten zorgen in brief, Hogeschool van Amsterdam, 18 december 2011: www.hva.nl
In nieuwsbericht staat link voor downloaden docentenbrief.

Docenten Business School HvA vrezen voortbestaan opleidingen, Jeff Pinkster, Folia, 17 december 2011: www.folia.nl

Reactie docenten op berichtgeving, Hogeschool van Amsterdam, 19 december 2011: www.hva.nl

Diploma-beerput HVA geopend, artikel op site van De Telegraaf. www.telegraaf.nl (Artikel niet meer beschikbaar)

HvA ‘het valt allemaal mee’, Danny van Zoen, Politiek Blog,

U P D A T E

Klacht betreffende het artikel Docenten HvA openen diplomabeerput. Klacht van  P.J. Fonkert tegen H. Nijen Twilhaar en de hoofdredacteur van De Telegraaf. Zaak behandeld op 11 mei 2012. Beslissing van de Raad voor de Journalistiek 3 juli 2012: www.rvdj.nl/uitspraken/201234

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer