Korte terugblik debat in De Balie over oprichting lerarencollectief. Leraar, durf te claimen!

Lerarencollectief, De Balie, Amsterdam, Thijs Roovers

Thijs Roovers, Jan van de Ven en René Kneyber hebben in De Balie in Amsterdam op 13 maart 2019 tijdens een Mijn idee voor onderwijs-sessie hun ideeën toegelicht over de oprichting van een Lerarencollectief, een laagdrempelige beroepsgroep voor alle leraren. Afgebakende plannen zijn niet gepresenteerd, de initiatiefnemers onderzoeken eerst of er draagvlak voor is en welke functies een beroepsorganisaties nodig heeft. Een belangrijke bestaansreden voor een beroepsvereniging is bijvoorbeeld de toezichthoudende functie. Wie mag er voor de klas?
Bij 10.000 steunbetuigingen, per 1 juni ingeschreven, gaan de initiatiefnemers aan de slag voor realisering.

Van de Ven en Kneyber hebben al eerder hun ideeën uiteengezet in een open brief gericht aan Alexander Rinnooy Kan. Rinnooy Kan onderzocht in 2018 mogelijkheden voor de opvolging van de Onderwijscoöperatie die per 1 januari 2019 zou worden opgeheven. Oorzaak van opheffing was onder meer het mislukken van de poging om te komen tot een wettelijke verplicht nationaal lerarenregister. In de praktijk bleken de leraren zo’n register niet te willen. Maar wat dan wel?

Website Lerarencollectief

Intussen is er een website voor het toekomstige Lerarencollectief actief – Leraar durf te claimen! – waar leraren terecht kunnen voor steunbetuiging aan het voorstel: “Met het lerarencollectief claimen we onze positie in het onderwijskrachtveld. Zo blijft elke leraar laagdrempelig op de hoogte van alle ontwikkelingen, heeft élke leraar inspraak en zorgen we ervoor dat het vak weer van ons wordt“.
Het is belangrijk te komen tot een communicatieve afstemming op elkaar, voor succesvolle samenwerking van, voor en door de leraren. https://lerarencollectief.nl

Reacties

  • Een juf (zij noemt zichzelf zo) twitterde op de avond in de Balie de hamvraag: “Blijven we een bal of worden we een speler?” daarmee de woorden van Van de Ven  benadrukkend: “Leraren zijn de bal in plaats van een speler in het veld. Willen we een speler worden, dan moeten we ons verenigen”.
  • Een docent wiskunde twitterde dat met Roovers, Kneyber en Van de Ven het Lerarencollectief een paar goede voormannen heeft.
  • Leraar Eddy Erkelens, beheerder van de website Lerarentekort is nu, en maker van de site van  het Lerarencollectief twitterde: “Beroepseer, leerkrachten moeten professionaliseren. Niet omdat het moet vanwege een register maar omdat we het niveau hoog willen hebben. En omdat het bij het beroep past”.
  • Arjan van der Meij, leraar natuurkunde en een van de pioniers van de Makersbeweging in Nederland, stelde in zijn tweet de terechte vraag: “Waarom spelen de leraren geen rol in de accreditatie van lerarenopleidingen?”
  • En, hoe mooi is het een spontane tweet te lezen, “Ik doe mee”, van een leraar Nederlands.
  • Een onderwijsadviseur vond het verhaal van de initiatiefnemers eigenlijk heel logisch: “Een inclusieve beroepsvereniging van, voor door leraren die ontwikkeling onderwijs en beroep claimen”.
  • Hester IJsseling, lector op een Pabo twitterde dat ze de ontwikkelingen rond het lerarencollectief met behoedzame belangstelling volgt, en in een andere tweet: “Soms moet je een bom laten ontploffen om iedereen wakker te krijgen en kun je pas daarna genuanceerd en kalm in gesprek. Als Lerarencollectief iets kan, is het wakker schudden. Ik draag graag m’n steentje bij aan het voeren van het maatschappelijk gesprek”. IJsseling gaf ook wijze raad mee, en dat is best nodig in een tijd van radicale gelijkhebberij: “Moge ook het lerarencollectief zich hoeden voor de waan van het eigen gelijk” en “Moge het nooit in beton gegoten worden en een vloeiende beweging blijven. Een platform voor het maatschappelijk gesprek van leraren en andere belanghebbenden over wat het onderwijs van ons vraagt – dat kan ik alleen maar toejuichen”.
  • Jelmer Evers, nog zo’n pionier en voortrekker in het onderwijs, twitterde: “Mooie discussie in De Balie volgens mij over het lerarencollectief. Ik ben de afgelopen jaren tot een iets andere conclusie gekomen, maar ondersteun wel elke stap naar een sterke beroepsgroep. Linksom of rechtsom: ‘leraren aller landen verenigt u!’”

Thijs Roovers heeft al een blog geschreven waarin hij terugkijkt op gisteravond in De Balie: Wel mijn register! (14 maart 2019): http://blog.meesterthijs.nl/#post7

Nuttige literatuur

PO in Actie wil polder opschudden met nieuwe lerarenbeweging, Ilse Zeemeijer enRik Winkel, Financieele Dagblad, 13 maart 2019: https://fd.nl

‘Het is Internationale Vrouwendag en het kan me niets schelen’, Charlotte Goulmy, Blogs Beroepseer, 8 maart 2019: https://beroepseer.nl

Leraar Jelmer Evers heeft zich verkiesbaar gesteld voor dagelijks bestuur Algemene Onderwijsbond, Blogs Beroepseer, 12 februari 2019: https://beroepseer.nl

Lerarenregister: organiseer het zelf!, Theo Wubbels en Jan van Tartwijk, Didactief, 5 november 2018; herzien op 14 maart 2019: https://didactiefonline.nl

Open brief van René Kneyber en Jan van de Ven aan de heer Rinnooy Kan n.a.v. voorstel over versterken beroepsgroep leraren, Blogs Beroepseer, 28 september 2018: https://beroepseer.nl

René Kneyber: “Hoe het nu verder moet met de Onderwijscoöperatie. Mijn onbescheiden mening…”, Blogs Beroepseer, 27 oktober 2017: https://beroepseer.nl

“Leraren aller landen verenigt u!” Een voorzet om onze beroepsgroep te vernieuwen, Jelmer Evers, Blogs Beroepseer, 11 november 2017: https://beroepseer.nl

Jelmer Evers over autonomie en vakmanschap van de leraar en een internationaal lerarennetwerk, door Christiaan van Kasteel, Blogs Beroepseer, 1 juni 2017: https://beroepseer.nl/

Hester IJsseling over ‘De ontsnapping van de leraar’: Zelf initiatieven ontplooien die goed onderwijs dichterbij brengen, Blogs Beroepseer, 10 mei 2017: https://beroepseer.nl

Onderwijsmanifest gepresenteerd door de ‘Meesters met dromen’, Blogs Beroepseer, 22 februari 2019: https://beroepseer.nl

Ga naar de site  van lerarencollectief Leraar durf te claimen voor steunbetuiging en tussenstand aantal steunbetuigers: https://lerarencollectief.nl/

Mijn idee voor onderwijs. Met Jan van de Ven, Thijs Roovers en Rene Kneyber, De Balie, 13 maart 2019: https://debalie.nl/agenda/mijn-idee-voor-onderwijs-2/

Videoverslag van debat Mijn idee voor onderwijs: https://debalie.nl/debalie-tv/mijn-idee-voor-onderwijs/#

Lerarentekort is nu: https://lerarentekortisnu.nl

 

U P D A T E

Nieuwe beroepsvereniging voor leraren start in 2020, Onderwijsland, 30 april 2019: www.onderwijsland.com

Klik hier voor de brief van 26 april 2019 aan minister Slob van Onderwijs van Jan van de Ven, Thijs Roovers en René Kneyber over beroepsgroepvorming van het Lerarencollectief.

Staken en een echte vertegenwoordiging van de beroepsgroep leraren, door Jan Lepeltak, Kominsky Post, 15 maart 2019: https://komenskypost.nl/?p=4580

Verslag debat debat tussen actiegroep WOinactie en minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs: “Verdeling eerste en tweede geldstroom staat ter discussie”, door Sicco de Knecht, Science Guide, 14 maart 2019: https://www.scienceguide.nl

Meesterlezer over Het lerarencollectief, 14 maart 2019: https://meesterlezer.wordpress.com/

Lerarencollectief, De Balie, Amsterdam, Jan van de Ven

Lerarencollectief, de Balie, Amsterdam, René Kneyber

Mijn idee voor onderwijs-sessie in debatcentrum De Balie in Amsterdam op 13 maart 2019.
Op foto helemaal
bovenaan Thijs Roovers; midden Jan van de Ven; onderaan René Kneyber

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer