Skip to main content

Kom naar de winterateliers Beroepstrots!

Op woensdag 20 januari 2010 is het eerste atelier over het thema Macht en tegenmacht. Gast is dan Jos Lamé, bestuurder van Riagg Rijnmond. Hij is recent bekend geworden door zijn verzet tegen de door de Rotterdamse wethouder opgelegde meldcode huiselijk geweld. Als sanctie voor die weigering heeft het RIAGG Rotterdam-Rijnmond definitief drie ton subsidie verloren die ze jaarlijks van de gemeente krijgt.

De ateliers vinden plaats bij RnR, Amersfoortseweg 9 te Maarn . Deelname is gratis. Vanaf 18.00 uur bent u welkom en is er gelegenheid om een hapje te eten. We beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u meedoen aan het atelier met Jos Lamé van 20/1 geeft u zich dan vòòr 15 januari 2010 op bij Thijs Jansen, thijsjansen@beroepseer.nl. U krijgt dan te horen of u geplaatst bent en ontvangt een routebeschrijving.

De twee andere ateliers zullen plaatsvinden op 4 maart 2010 (over zelfrespect met Jos de Blok, directeur van Buurtzorg) en 15 april 2010 (over moed en zeggenschap). Noteer die data vast in uw agenda! Wilt u zich voor de laatste twee ateliers ook vast opgeven, dan kan dat op hetzelfde mailadres. Vermeld wel heel duidelijk voor welk(e) atelier(s) u zich opgeeft.

Namens Beroepseer Namens de RnR Group

Thijs Jansen & Piet Overduin