Het streven van de overheid naar uitkomstgerichte zorg

uitkomstgerichte zorg

In het rapport Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022 geeft het Zorginstituut aan hoe het binnen vier jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar wil maken. Streven is om dit in 2022 voor 50% van de ziektelast in Nederland te hebben. Volgens het Zorginstituut zijn patiënten met deze uitkomstinformatie beter in staat om, samen met hun behandelaar, te kiezen voor de beste behandeling.
Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan en neemt een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Wat is uitkomstinformatie?

Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van een behandeling. Die worden bijgehouden door artsen en steeds vaker ook door patiënten. Bij artsen ligt de focus op het medische deel, zoals het aantal geslaagde operaties of het aantal complicaties. Bijvoorbeeld of de operatie om een kunstheup te plaatsen succesvol is verlopen en of er binnen 30 dagen na de operatie geen infectie is ontstaan.
Bij patiënten ligt de focus op de uiteindelijke uitkomst; wat kán ik weer na een operatie? In het voorbeeld van de kunstheup: hoe ver kon ik lopen voor de operatie en hoe gaat dat een aantal maanden na de operatie? Heb ik nu minder pijn dan voorheen? En kan ik weer aan het werk? Deze informatie kan andere patiënten helpen om een behandelaar te kiezen en om samen met die behandelaar in gesprek te gaan over de mogelijke behandeling.

Rapport Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie

Het Zorginstituut stelt dat over vier jaar voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de ‘ziektelast’ in Nederland bepalen, uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn. Het gebruik van internationaal ontwikkelde vragenlijsten om de informatie te verzamelen (International Consortium for Health Outcomes Measurement -ICHOM) kan het beschikbaar komen van uitkomstinformatie versnellen. Belangrijk is dat gegevens op dezelfde manier worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Daarnaast vergt het ook een gedragsverandering van zowel zorgverleners als patiënten.

Programma Uitkomstgerichte zorg

Het ministerie van VWS geeft in zijn Kamerbrief van 2 juli 2018 met bijbehorend rapport Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022 uitleg over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg in brede zin, waarin bij de keuze van een behandeling wordt gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt.

Het Zorginstituut gaat samen met het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte zorg vormgeven. Hierbij trekken zij ook samen op met partijen in de zorg. Op basis van de onderzoeken en rapporten stellen zij een gezamenlijk plan van aanpak op dat in het najaar van 2018 wordt gepresenteerd.

De ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen:

  • verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt;
  • verhogen van werkplezier voor en leveren kwaliteit door zorgverlener.

Zie:

Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022, Zorginstituut Nederland, 14 augustus 2018: www.zorginstituutnederland.nl

Rapport Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022, Zorginstituut Nederland, 28 juni 2018: https://beroepseer.nl

Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022, Rijksoverheid, 2 juli 2018: www.rijksoverheid.nl

plan uitkomstgerichte zorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer