Promotie over samenwerking van economie en theologie

Kunnen theologen en economen van elkaar leren hoe je waardevolle, zinvolle beslissingen neemt? Dat kan, denkt Aloys Wijngaards. Hij promoveert op 24 augustus 2012 aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking van economie en theologie.

Wijngaards, religiewetenschapper, concludeert dat de beste discussies tussen theologen en economen, over wat waarde- en zinvol is in economisch gedrag, te voeren zijn als de economen gedragseconomen zijn, gelukseconomen of economen die de capability approach aanhangen.
Met de standaard economische benadering kunnen theologen of religiewetenschappers minder goed uit de voeten. De gebreken van de standaard economische benadering – die uitgaat van nuts-maximalisatie en de calculerende burger die altijd rationeel handelt – zijn inmiddels voldoende duidelijk. Maar deze benadering is, aldus Wijngaards, toch nog steeds de benchmark.
Wijngaards: “Als je colleges economie gaat volgen, zoals ik gedaan heb, begin je daarmee – andere theorieën worden gepresenteerd als aanpassingen aan dat standaardmodel”.

Waarden en zingeving
Daarom onderzocht Wijngaards drie relatief nieuwe economische benaderingen. Gedragseconomen gebruiken inzichten uit de psychologie om economisch gedrag te begrijpen; gelukseconomen onderzoeken hoe het nastreven van geluk daarin een rol speelt; capability approach­-economen (van wie de bekendste Amartya Sen is) gaan ervan uit dat vrijheid een belangrijke voorwaarde én doel is dat ook het economisch handelen vormt. Voor al deze economen geldt dat ze waarden en zingeving zélf op de agenda zetten. Er is dus ruimte voor een gesprek over waarden en zingeving, en economen en theologen kunnen elkaar daarin ook verder brengen, aldus Wijngaards.

Model
Om de samenwerking te stimuleren, ontwierp hij een model waarin de relatie tussen waarden en economische keuzes uitgewerkt worden: “Een model voor het nemen van waardevolle economische beslissingen, zo zou je het kunnen noemen. Het begint bij waarden als ‘solidariteit’ en ‘eerlijk delen’ en vertaalt die begrippen naar normen, gedragsregels en uiteindelijk: beslissingen”.
Wijngaards’ model kan ook bruikbaar zijn, denkt hij, voor organisaties die bepaalde waarden onderschrijven en die dat ook in hun handelen tot uiting willen laten komen: “Nemen zij de beslissingen die ze moeten nemen? Daarover kunnen betrokkenen aan de hand van dit model een goed gesprek voeren met elkaar.”

Meer informatie over de promotie van Aloys Wijngaards (Arnhem, 1981), zoals locatie en aanvangstijd, zie de site van de Radboud Universiteit in Nijmegen: www.ru.nl/actueel/agenda/overzicht_van/volledige-agenda/@856808/waarde-theologie/ (Gegevens niet meer beschikbaar)

U P D A T E

Proefschrift Wordly theology on connecting public theology and economics, met Nederlandse samenvatting, door Aloys Wijngaards, Nijmegen 2012: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/93624/93624.pdf?sequence=1

Religiewetenschapper bij de Nederlandse Bank, Radboud Universiteit: www.ru.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer