Buurtzorg Jong wordt samenwerkingspartner gemeente Oude IJsselstreek. Een volgende stap in ontwikkeling toegang jeugdhulp

Jongeren in de natuur

Hulp zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren en de toegang zo eenvoudig en eenduidig mogelijk maken is een belangrijke wens van Oude IJsselstreek. De gemeente heeft hiervoor Buurtzorg Jong als samenwerkingspartner gekozen na een subsidietender.

Wanneer inwoners contact hebben met deze ‘toegang’ hoeft dit niet altijd onmiddellijk en automatisch tot een hulpverleningstraject te leiden. Verantwoord niets doen en mensen helpen om zelf aan hun problemen te werken is de eerste optie. Dit kan omdat mensen al in een vroeg stadium contact kunnen hebben. Deze werkwijze past binnen de visie van de gemeente waarin normaliseren centraal staat. Met normaliseren wordt bedoeld dat dingen die gewoon bij het leven horen, ook wanneer ze moeilijk of vervelend zijn, niet automatisch tot problemen worden gemaakt waarvoor hulpverlening moet worden georganiseerd. Veel belangrijker vindt de gemeente dat mensen hulp krijgen om zelf te werken aan problemen. En natuurlijk is er altijd hulp voor mensen als dat echt nodig is.

Langdurige samenwerking

De gemeente is op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner voor de toegang tot de jeugdhulp die aansluit bij deze visie en ambitie. Daarvoor is een subsidietender uitgeschreven voor opvoedkundige ondersteuning, de toegang tot jeugdhulp en het voeren van de regie van jeugdhulp.

Het college van B&W heeft, op basis van deze subsidietender, Buurtzorg Jong gekozen om de komende vijf jaar deze werkzaamheden uit te voeren in samenwerking met de gemeente en overige partners. Deze partij sluit het best aan bij de visie en ambitie van de gemeente. De komende maanden treffen de gemeente en Buurtzorg Jong de voorbereidingen. Daarbij draagt de gemeente er zorg voor dat de continuïteit van hulp voor de jeugdigen blijft gewaarborgd.
De gemeente kiest bewust voor een langlopende subsidierelatie. Dit is een trendbreuk die volgens de gemeente noodzakelijk is om samenwerkingspartners een toekomstperspectief te bieden op samen kunnen innoveren. Deze manier van langdurige samenwerking wil de gemeente binnen het Sociaal Domein op meer plekken organiseren.

Niet langer een knip tussen indicatie en hulp

De professionals van Buurtzorg Jong verkennen in de nieuwe werkwijze niet alleen de vraag, maar verlenen zelf ook lichte vormen van ondersteuning en hulp. De knip tussen indicatie en het verlenen van hulp, die er nu is, verdwijnt daarmee voor een deel. Hiermee bestrijdt de gemeente een deel van de bureaucratische belemmeringen om echt te doen wat nodig is.
Voor zwaardere en specialistische vormen van hulp blijft natuurlijk een doorverwijzing mogelijk en hiervoor blijf vooralsnog een vorm van indicatie nodig. De professionals van Buurtzorg Jong zullen nadrukkelijk de verbinding leggen met voorzieningen in het basisniveau ter versterking van elkaar: alles dat in buurten aanwezig is en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals verenigingen, bibliotheek en sociaal werk.

Kwaliteitsslag Sociaal Domein

De samenwerking met Buurtzorg Jong houdt verband met de kwaliteitsslag die Oude IJsselstreek in 2018 heeft ingezet in het Sociaal Domein. Hierbinnen staan drie hoofdlijnen centraal: normaliseren – zaken die gewoon bij het leven horen, dienen niet tot problemen worden gemaakt –  voorkomen en samenwerken/innoveren.

Gemeente Oude IJsselstreek is de eerste gemeente die de aanpak van ‘echt doen wat nodig is’ heeft overgenomen en gaat uitvoeren.

Meer over die aanpak:

Omslag Echt doen wat nodig is, over jeugdhulpStichting Beroepseer organiseert Alternatieven-lab Jeugdhulp door heel Nederland, Blogs Beroepseer: https://beroepseer.nl

Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp: https://beroepseer.nl/

 

Foto bovenaan is gemaakt door Sergej Skorchanov

Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer