De invloed van opkomende technologieën op werk en maatschappij in het jaar 2030

omslag human machine partnershipIn 2030 zal de de mens, die steeds meer afhankelijk is geworden van techniek, een partnerschap zijn aangegaan met die techniek. Dat is de prognose van een onderzoek, uitgevoerd door Dell Technologies en het Institute of the Future. Van de meeste banen die er dan zullen zijn, bestaat er momenteel 85 procent nog niet. In de komende jaren zullen mensen in de praktijk leren hoe ze moeten omgaan met technieken en hoe ze op een vruchtbare manier kunnen samenwerken met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (artificial intelligence), cloud computing, augmented reality en virtual reality. Die samenwerking zal ons leven en de manier van werken het komende decennium transformeren.

De sterke kanten van de mens, de vaardigheden en eigenschappen die mensen inbrengen zijn creativiteit, passie en een ondernemersgeest. Machines leveren op hun beurt snelheid, automatisering en efficiëntie. Veel mensen zien nieuwe kansen aan de horizon voor de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.
Het Institute for the Future (IFTF) is een onafhankelijke nonprofit organisatie voor onderzoek en onderwijs met vijftig jaar ervaring op het gebied van prognoses maken. Dell Technologies levert aan organisaties essentiële infrastructuur voor het bouwen aan hun digitale toekomst.

Verlengstuk van de mens

De prognose luidt dat in In 2030 elke organisatie technologisch zal zijn. Om die reden is het noodzakelijk dat bedrijven en organisaties vandaag beginnen met nadenken over een toekomstbestendige infrastructuur en beroepsbevolking.
Het onderzoek van Dell en het IFTF, getiteld The next era of human-machine partnerships, is gebaseerd op bijdragen van twintig internationale deskundigen op het gebied van technologie en bedrijfsleven. Het geeft ons tevens een idee van de manier waarop klanten en bedrijven zich kunnen voorbereiden op een maatschappij in beweging. Dat is hard nodig. Het rapport voorspelt namelijk dat opkomende technologiëen, gesteund door de snelle ontwikkeling en toename van software, big data en rekenkracht ons leven totaal zullen veranderen. De maatschappij staat op de drempel van een nieuwe era wat betreft haar relatie tot machines. Kenmerken daarvan zijn:

– een grotere efficiëntie en meer mogelijkheden dan ooit tevoren om grenzen te overschrijden;
– mensen zullen een soort ‘digitale geleiders’ worden bij wie technologie functioneert als een verlengstuk van hunzelf. Zo kunnen de dagelijkse werkzaamheden beter worden uitgevoerd;
– mensen die werk zoeken kunnen voortaan makkelijker worden opgespoord met hulp van geavanceerde, datagestuurde technologieën die partijen aan elkaar koppelen. Organisaties kunnen op die manier wereldwijd talenten zoeken en vinden en in dienst nemen;
– Mensen leren ’in het moment’ te leven. Het tempo waarin de veranderingen plaatsvinden is zo hoog dat er steeds nieuwe sectoren ontstaan waarvoor steeds nieuwe vaardigheden nodig zijn om te kunnen voortbestaan.

Disruptie en overbodigheid

Digitale disruptie grijpt momenteel in het bedrijfsleven rap om zich heen. Voor het eerst in de geschiedenis zijn mondiale koplopers niet in staat te voorspellen hoe hun bedrijf zich verder zal ontwikkelen. Volgens Dell’s Digital Transformation Index heeft 52 procent van de senior-besluitvormers in zestien landen een behoorlijke ontwrichting meegemaakt in hun bedrijf als gevolg van digitale technologieën. En bijna een op de twee bedrijven gelooft in de mogelijkheid binnen drie tot vijf jaar overbodig te zijn.

“Nooit eerder heeft het bedrijfsleven zoveel ontwrichting ondervonden. Het tempo van de veranderingen is een feit en we verkeren nu in een heel ernstige situatie. Om de sprong voorwaarts te maken in het tijdperk van mens-machinepartnerschap, zal elk bedrijf een digitaal bedrijf moeten worden, met software als kern”, aldus Jeremy Burton, hoofd marketing van Dell: “Maar organisaties moeten snel zijn en de capaciteiten van de machines opbouwen, de infrastructuur op orde hebben en de beroepsbevolking in staat te stellen de verandering kracht bij te zetten”.

Feit is ook dat we momenteel te maken hebben met twee extreme opvattingen over machines en de toekomst: het door angst ingegeven idee van werkloosheid vanwege de technologie of het ultra-optimistische idee dat technologie al onze problemen op maatschappelijk en milieu-gebied gaat oplossen”, aldus Rachel Maguire, directeur onderzoek van het Institute for the Future: “Het zou beter zijn ons te concentreren op hoe de nieuwe relatie tussen technologie en mens eruit gaat zien en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Als we ons sterk gaan maken om van de relatie mens-machine een succes te maken, zal de invloed daarvan op de maatschappij ons allemaal verrijken”.

Samenvattend

  1. Rond 2030 zal het vertrouwen van de mens in technologie uitmonden in een waarachtig mens-machinepartnerschap. Menselijke eigenschappen als creativiteit, passie en een ondernemersgeest vermengen zich met vermogens van machines zoals snelheid, automatisering en efficiëntie. De daaruit voortkomende productiviteit biedt nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.
  2. Rond 2030 zullen gepersonaliseerde en geïntegreerde kunstmatige intelligentie-assistenten (AI-assistenten) grenzen overschrijden en voor ons zorgen. Dat gebeurt geheel automatisch en met een vooruitziende blik.
  3. Technologie zal niet per se werknemers vervangen, maar de manier waarop we naar werk zoeken zal veranderen. Werk zal niet langer een plek zijn, maar eerder een reeks taken. Automatisch lerende technologieën (machine-learning) gaan op zoek naar vaardigheden en competenties van personen. Op hun beurt gaan organisaties op zoek naar de beste talenten voor specifieke taken.
  4. Ongeveer 85 procent van de banen in 2030 is nu nog niet uitgevonden. Het tempo van de verandering zal zo hoog zijn dat mensen leren ‘in het moment’ te leven, daarbij gebruikmakend van nieuwe technologieën als augmented en virtual reality. Het vermogen nieuwe kennis op te doen wordt waardevoller dan de kennis zelf.

Onderzoek in PDF: The next era of human machine: Partnerships. Emerging technologies’ impact on society & work in 2030, Dell Technologies en Institute of the Future, 2017: www.iftf.org

Realizing 2030: Dell Technologies Research Explores the Next Era of Human-Machine Partnerships, Institute for the Future, 12 juli 2017: www.iftf.org

U P D A T E

Zie ook de serie Secrets of Silicon Valley, BBC2, augustus 2017: www.bbc.co.uk

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer