Beroepsvaardigheden voor het komende decennium

future work skills 2020Als u van voorspellingen houdt voor het nieuwe jaar, dan kunt u uw hart ophalen bij die van het Institute for the Future dat het rapport Future Work Skills 2020 heeft geschreven voor het Research Institute van de Universiteit van Phoenix, Arizona. De universiteit wil door onderzoek inzicht krijgen in wat werkers in de komende tien jaar voor vaardigheden nodig hebben in een technologisch voortschrijdende en veranderende wereld.

Het Institute for the Future is een in Palo Alto, Californië, gevestigde, onafhankelijke, non-profit onderzoeksgroep, met meer dan veertig jaar ervaring in het doen van voorspellingen.
Doel is het herkennen van opkomende trends en breuken die de maatschappijen en markten van de wereld gaan transformeren op velerlei gebied: van gezondheid en gezondheidszorg tot technologie, arbeidsplaatsen en menselijke persoonlijkheid.

In het in 2011 verschenen rapport worden de voornaamste drijvende krachten geanalyseerd die de werkterreinen gaan bepalen en worden beroepsvaardigheden gedefinieerd die nodig zijn voor de komende tien jaar.
Er zijn al veel studies die hebben geprobeerd bepaalde banencategorieën en behoeften van de arbeidsmarkt te onderscheiden, maar telkens weer bleken zulke voorspellingen moeilijk te zijn en vele bleken onjuist. In plaats van teveel nadruk op toekomstige banen, kijkt dit rapport naar beroepsvaardigheden – bekwaamheden en scholing die nodig zijn voor verschillende banen en arbeidsplaatsen.

Het rapport begint met het benoemen van zes drijvende krachten die verandering gaan brengen. Met drijvende krachten worden bedoeld grote, ontwrichtende veranderingen die naar alle waarschijnlijkheid het toekomstige landschap gaan hervormen. Hoewel elke drijvende kracht op zich belangrijk is, als we aan de toekomst denken is het samenkomen van verschillende krachten de oorzaak van ware ontwrichting.
Er zijn zes drijvende krachten die uit het onderzoek van het Institute for the Future naar voren zijn gekomen:

– Uitzonderlijk lange levensduur van de mens. In 2025 is het aantal Amerikanen boven de zestig jaar met zeventig procent gestegen. In Europa zal het niet anders zijn.
– Opkomst van slimme machines en automatische systemen.
– Gecomputeriseerde wereld. De wereld is een programmeerbaar systeem.
– Nieuwe media ecologie. Transformatie op de manier waarop we communiceren.
– Supergestructureerde organisaties. Dingen worden gedaan buiten de traditionele organisatorische grenzen om.
– Een globaal verbonden wereld. Integratie van locale werkers en zaken in de infrastructuur van globale organisaties om concurrerend te blijven.

Wat betekenen deze zes ontwrichtende krachten voor werkers in het komende decennium? Tien door het instituut benoemde vaardigheden moeten ervoor gaan zorgen dat de werkende beroepsbevollking zich klaar maakt voor een geslaagde toekomst.
Een schema  in het rapport laat zien welke krachten van speciaal belang zijn voor de ontwikkeling van een vaardigheid.

Onder de tien vaardigheden worden gerekend: sociale intelligentie,  innovatief, buiten de gebaande banen denken, “computational” denken, ontwikkelen van content voor nieuwe media, taken en werkprocessen ontwikkelen voor gewenste resultaten.
Het rapport besluit met het noemen van de gevolgen van het onderzoek op mensen, onderwijsinstellingen, de zakenwereld en de regering. Wat is nodig? In ieder geval is het bijna zeker dat werkers in de toekomst een groot aanpassingsvermogen moeten hebben en bereid zijn een levenlang te leren.

Rapport Future Work Skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, 2011: https://beroepseer.nl

Institute for the Future: www.iftf.org

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer