Loftrompet voor Margreeth Kloppenburg vanwege bundel Artikel 5 – de beroepseer van de accountant

Loftrompet NBA uitgereikt aan o.a. Margreeth Kloppenburg

Op de ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de NBA Loftrompet uitgereikt aan Margreeth Kloppenburg, redacteur van de bundel Artikel 5, de beroepseer van de accountant en aan Arthur van Bemmel, oud-voorzitter van NBA Young Profs.
De NBA Loftrompet is een onderscheiding die door het bestuur van de beroepsorganisatie is ingesteld en wordt uitgereikt aan een persoon (of aan meerdere personen) die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor de NBA of voor het accountantsberoep.

De Loftrompetten werden uitgereikt door aftredend NBA-voorzitter Pieter Jongstra. Volgens Jongstra valt Kloppenburg op omdat ze ‘als niet-accountant de beroepsgroep in beweging zet’. Met Artikel 5, de beroepseer van de accountant heeft ze samen met Thijs Jansen een uniek boek vormgegeven, meent het NBA-bestuur. Met dit onderwerp spreekt zij de professional in het hart aan, in een tijd waarin kantoren, systemen en procedures dominant aanwezig zijn in het beroep.
Oud Young Prof-voorzitter Van Bemmel was volgens Jongstra ‘drie jaar lang het gezicht van de Young Profs’ en daarmee de langstzittende voorzitter van het bestuur van de NBA Young Profs. Hij heeft sterk bijgedragen aan het verder brengen van de NBA Young Profs, stelde niet alleen meer het netwerken centraal maar had ook oog voor de toekomst van het accountantsberoep.

Beroepstrots

Op de ledenvergadering werd Marco de Vegte gekozen tot de nieuwe voorzitter van de NBA. Hij nam de voorzittershamer over van Pieter Jongstra, die drie jaar lang de organisatie heeft aangevoerd.
In zijn slotspeech legde Van der Vegte de nadruk op het hervinden van trots op het accountantsberoep: “Het imago van accountants is slecht. Dat doet ons allemaal pijn. Het doet mij pijn. Maar daar zijn we zelf schuldig aan. We zijn teveel naar binnen gekeerd en zullen moeten openstaan voor kritiek. We zullen dus verder moeten veranderen om te laten zien dat we wel lef hebben, voor ons mooie beroep staan en daar transparant over zijn”.

NBA reikt loftrompetten uit, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, 18 juni 2018: www.nba.nl

Nieuwe voorzitter NBA legt nadruk op hervinden trots accountantsberoep, Executive Finance, 19 juni 2018: https://executivefinance.nl

omslag artikel5 klein

Artikel 5 – De beroepseer van de accountant
https://beroepseer.nl/artikel-5/


Op foto bovenaan v.l.n.r: Aftredend NBA-voorzitter Pieter Jongstra, Margreeth Kloppenburg en Arthur van Bemmel, oud-voorzitter van NBA Young Profs

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer