Skip to main content

Uitnodiging boekpresentatie ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’

Datum  Donderdag 6 oktober 2022
Tijd  13.00 – 16.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur, met een netwerkborrel na afloop
Locatie  Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag

Met Het recht op ambtelijk vakmanschap brengt Stichting Beroepseer, op verzoek van het A+O fonds Rijk en de vakbonden binnen de rijksoverheid, advies uit over wat er nodig is om de positie en het vakmanschap van de rijksambtenaar te versterken. Dat is nodig om het gezag van en vertrouwen in de Rijksoverheid te herstellen. De rijksambtenaar is in de afgelopen decennia ten onrechte steeds meer omgevormd tot een normale werknemer die nauwelijks meer lijkt te verschillen van bijvoorbeeld een consultant. Bewindspersonen en de ambtelijke organisaties lijken zich het recht op ambtelijk vakmanschap te hebben toegeëigend. Van ambtenaren wordt namelijk verwacht dat ze alles doen om ‘hun’ bewindspersoon uit de wind houden en het (vermeend) belang van hun eigen organisatie voorop stellen.

Strekking van dit advies is dat rijksambtenaren in beleid, uitvoering en toezicht het recht en de plicht moeten krijgen om meer groepen te dienen: burgers, volksvertegenwoordigers en de eigen beroepsgroep hebben net zo goed recht op ambtelijk vakmanschap als bewindspersonen. Ambtenaren kunnen in het democratische en rechtsstatelijk bestel hun rol optimaal vervullen als ze zich op alle vier de groepen kunnen richten. Dit viervoudige recht op ambtelijk vakmanschap stelt hoge eisen aan de normatieve identiteit van de ambtenaar. Het advies bevat een reeks aanbevelingen over de voorzieningen die daarvoor noodzakelijk zijn.

Uitnodiging

Graag nodigen wij je uit voor de presentatie van het boek Het recht op ambtelijk vakmanschap op donderdag 6 oktober 2022 van 13.00 tot 16.00 uur in Den Haag. Tijdens deze presentatie wordt tevens het eerste exemplaar overhandigd aan de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maarten Schurink.

Leden van de redactie en medewerkers aan het boek bespreken in het kort de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Namens de redactie:

  • Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer en verbonden aan het Centrum Èthos van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij schreef diverse publicaties over (overheids)gezag, en ambtelijk vakmanschap en professionaliteit.
  • Hans Wilmink, socioloog, oud-rijksambtenaar en als auteur verbonden aan Stichting Beroepseer. Hij heeft meerdere publicaties over ambtelijk vakmanschap en overheidsgezag geschreven. Wilmink zet zich al jaren in voor de bevordering van ambtelijk vakmanschap. In het voorjaar van 2020 heeft Stichting Beroepseer zijn essay Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger gepubliceerd.

Gastsprekers:

  • Arre Zuurmond, sinds januari 2022 regeringscommissaris voor informatiehuishouding; daarvoor was hij gedurende acht jaar Ombudsman van regio Amsterdam.*)
  • Meike Bokhorst,  senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij is daarnaast Associate researcher bij het Departement Bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO). Bokhorst doet onderzoek naar bestuur, toezicht en verantwoording bij semipublieke organisaties. Tevens is zij Projectleider Armoede bij de Nationale Ombudsman.
  • Sandra Palmen, strategisch adviseur gespecialiseerd in rechtsstatelijk overheidshandelen met nadruk op de diverse vormen van rechtsbescherming. Palmen heeft ruim 25 jaar ervaring als specialist formeel bestuursrecht en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Zij is als ambtenaar ervaringsdeskundige in het systeem-falen van de Toeslagenaffaire. Daarnaast is zij Raadsheer Plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep.

Aansluitend vindt een panelgesprek plaats. Panelleden:

  • Erik Pool werd in 2021 na de Toeslagenaffaire programmadirecteur Dialoog en Ethiek (Rijksoverheid). Daarvoor was hij journalist, ondernemer, politicus, interim-manager en directeur Participatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Caroline Raat is staats- en bestuursrechtjurist en bestuurswetenschapper. Promoveerde op een rechtssociologisch en filosofisch onderzoek naar rechtsstaat en macht. Raat is auteur, docent en onderzoeker op het gebied van behoorlijk bestuur, open overheid, integriteit en organisatiecultuur.
  • Aleid Ringelberg, bestuurder A+O Fonds Rijk namens de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF).
  • Vries Kool, bestuurder A+O Fonds Rijk en hoofd personeelsbeleid Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Arre Zuurmond, regeringscommissaris voor informatiehuishouding.*)

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor rijksambtenaren (werkzaam in beleid, uitvoering of toezicht), bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Wil je fysiek of via de livestream aanwezig zijn bij de boekpresentatie? Schrijf je dan hier in. Het aantal plaatsen op locatie is beperkt. Alle deelnemers ontvangen gratis een exemplaar van Het recht op ambtelijk vakmanschap.

Contact

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen. Live of digitaal!


Het recht op ambtelijk vakmanschap,
uitgave van Stichting Beroepseer. Redactie:  Thijs Jansen, Hans Wilmink, Gerard van Nunen, Corné van der Meulen, Meike Bokhorst en Maurits van Leeuwen. 272 p., € 25,00


Het boek is te bestellen via
https://beroepseer.vrijeboeken.com

In de video hieronder vertelt directeur Thijs Jansen van Stichting Beroepseer, meer over de opzet en bevindingen van het onderzoek. Verder komen aan het woord Aleid Ringelberg, bestuurder A+O Fonds Rijk namens de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF); Vries Kool, bestuurder A+O Fonds Rijk en hoofd personeelsbeleid Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Henny de Jong, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij geven hun visie op ambtelijk vakmanschap en wat er in hun ogen nodig is om het te versterken.

Noot
*) Arre Zuurmond is helaas verhinderd en komt niet naar de boekpresentatie. Voor hem in de plaats neemt Guido Enthoven deel aan het panelgesprek. Enthoven is oprichter van het Instituut Maatschappelijke Innovatie en promoveerde op het proefschrift Hoe vertellen we het de Kamer? Hij is adviseur actieve openbaarheid bij het Rijksprogramma Duurzame Digitale Toegankelijkheid (RDDI) en bij de ministeries van EZK en LNV.

Hieronder video met Thijs Jansen over ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.