Stichting Beroepseer organiseert Alternatieven-lab Jeugdhulp en komend voorjaar symposium ‘Écht doen wat nodig is’

Alternatieven-lab Jeugdhulp

‘Gemeenten, focus op kwaliteit in plaats van op geld! Alleen zo wordt de jeugdhulp goedkoper en beter’. Dat is de kernboodschap van het boek Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp. De boodschap is sinds publicatie van het boek eind 2018 almaar actueler geworden, temeer nu het kabinet in het najaar van 2019  heeft besloten een deel van de decentralisaties in de jeugdzorg terug te draaien. De problemen in de jeugdzorg zijn onverminderd groot. Om de transformatiebelofte van de Jeugdwet uit 2015 in te lossen is een omslag in denken, organiseren en doen nodig. Dat vraagt om visie en lef.
Stichting Beroepseer organiseert het Alternatieven-lab Jeugdhulp om gemeenten en jeugdhulpprofessionals te prikkelen om hier concreet werk van te maken.
Het is tijd om echt werk te maken van kleinschalige, effectieve jeugdhulp. Het kan, dus het moet!

Op 8 november 2019 verscheen een vernietigend rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid, getiteld Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd, waaruit bleek dat kwetsbare jongeren met meerdere problemen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het kabinet besloot daarop de decentralisaties van vier jaar geleden deels terug te draaien. Deskundigen, zoals Peer van Helm (Lector residentiële jeugdzorg) en Tom van Yperen (Expert Jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut), zijn zeer kritisch over dit besluit: weer een stelselwijziging gaat niet helpen de werkelijke problemen in de jeugdhulp op te lossen. Wat nodig is in de jeugdhulp: een andere manier van kijken en vervolgens concreet handelen. Dat betekent: normaliseren, demedicaliseren, preventief werken, zeggenschap van ouders en kinderen actief versterken en het organiseren van een sterke, onafhankelijke eerste lijn. Het Alternatieven-lab jeugdhulp van Stichting Beroepseer heeft als doel bij te dragen aan deze omslag (de transformatie = écht doen wat nodig is) en die te vertalen naar  concrete handelingsperspectieven.

Omslag Echt doen wat nodig is, over jeugdhulp
Klik op de afbeelding voor meer info over boek ‘Écht doen wat nodig is’

Alternatieven-lab Jeugdhulp

Het Alternatieven-lab is erop gericht om praktisch aan de slag te gaan met het manifest waarmee het boek Écht doen wat nodig is afsluit. Twee principes staan daarin centraal: doe écht wat nodig is en handel alsof het je eigen kind en gezin betreft. Deze principes moeten niet alleen richtinggevend zijn voor de professional, maar net zo goed voor beleidsmakers, politieke bestuurders op gemeentelijk niveau en bestuurders van jeugdhulporganisaties. Dat vraagt om een fundamentele omslag in denken, kijken en doen. Dat betekent afscheid nemen van bepaalde automatismen die niet langer werken en samen ontdekken wat het vraagt om echt te doen wat nodig is.

Als uitwerking van de twee principes bevat het manifest vijf speerpunten:

 1. Schep een omgeving waar vanzelfsprekende steun is voor ouders, kinderen en jongeren.
 2. Organiseer een sterke en onafhankelijke eerste lijn
 3. Erken het doorslaggevende belang van gezag en vakkundigheid van jeugdhulpprofessionals
 4. Versterk de zeggenschap van ouders en jeugdigen
 5. Investeer in vernieuwers die écht doen wat nodig is en handelen alsof het hun eigen kind en gezin betreft

Aan dialoogtafels kunnen deelnemers leren van vernieuwers, experts en ervaringsdeskundigen uit het boek. Daarin geportretteerde vernieuwers zijn onder andere: Marco Mout van WALHALLAb; jongerenwerker Yassin Settout; Corina Schenk van Briedis Jeugdbeschermers; Suzanne de Ruig van de JIM-aanpak; Nely Sieffers van UW Ouderplatform; Annemiek de Klein en Monique van den Dries van Buurtzorg Jong; Rob de Munck en Anneke Veenstra van Gezinshuis.com; Evelyn Visschedijk van Garage 2020.

Experts waarmee we werken zijn Tim Robbe, aanbestedingsjurist; Peer van Helm, lector residentiële jeugdzorg, Tom van Yperen, expert Jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut en Marije Kesselring, onderzoeker lectoraat jeugd, Hogeschool Utrecht.

Ervaringsdeskundigen die we uitnodigen zijn bijvoorbeeld Jason Bhugwandass of een andere jeugdigen aangesloten bij Expex. Daarnaast werken we samen met de unforgettables van Stichting Het Vergeten Kind.

Opzet

 • 1 dagdeel
 • Doelgroep: lokale professionals (eerste- en tweedelijns jeugdhulpprofessionals, huisartsen, poh’s, onderwijs, wijkteam etc.), commissieleden (gemeenteraad), lokale en regionale beleidsmakers, lokale adviesraden, wethouders sociaal domein uit de regio.
Programma Alternatieven-lab
Inleiding

 • Opening door gemeente over het doel van de bijeenkomst en de lokale context
 • Introductie over professionaliteit, beroepseer, en het boek Écht doen wat nodig is. Een pleidooi voor kleinschalige en effectieve jeugdhulp
Introductie opzet lab

 • Kernprincipes + speerpunten manifest
 • Introductie opzet Alternatieven-lab
  – Dialoogtafels: leren van vernieuwers, experts en ervaringsdeskundigen hoe de principes uit het manifest te  realiseren
Dialoogtafels

Maximaal 15 deelnemers per tafel.

In gesprek met vernieuwers, experts en ervaringsdeskundigen over hoe je werk maakt van kleinschalige, effectieve jeugdhulp, concreet gericht op specifieke onderwerpen die voor uw gemeente relevant zijn (inkoop, preventie, normaliseren, demedicaliseren, versterken onafhankelijke eerste lijn, zeggenschap van ouders en kinderen actief versterken, relatie zorg-onderwijs)

Leidende vragen:

 • Wat doen we al goed?
 • Wat moeten we voortaan niet meer doen?
 • Welke slag moeten we nog maken en wat is daar voor nodig?

Tafelvoorzitters sturen actief op heldere conclusies en aanbevelingen.

Plenaire terugkoppeling + afsluiting

 • Opbrengsten dialoogtafels ophalen, delen en vastleggen en delen
 • Balans opmaken + vervolgstappen formuleren

Ervaring gemeenten

Op 21 november 2018 vond het eerste Alternatieven-lab Jeugdhulp plaats in de gemeente Oude-IJsselstreek. In 2019 heeft Stichting Beroepseer een Alternatieven-lab georganiseerd in de gemeente Utrecht en Geldrop-Mierlo (Zie onderaan  de video’s).

“Een Alternatieven-lab, waarin we het gesprek voeren hoe we de jeugdhulp anders kunnen inrichten, dat adviseer en gun ik ook alle gemeenten. Dat je loskomt van het financiële en ingewikkelde van dit moment en je laat inspireren door alle goede voorbeelden uit heel Nederland. Onze jeugd in Nederland, die verdient dat. Dat je op een fijne, goede manier opgroeit, met betrokken hulpverleners en gemeenten die als bondgenoot naast ons staan. Ik zou zeggen tegen elke gemeente, doe het en laat je inspireren op deze manier”. (Burgemeester Otwin van Dijk, gemeente Oude-Ijsselstreek)

“Naast doelen stellen en visies opstellen is de tijd nu rijp om tot actie over te gaan, te doen. Dat is de urgentie die we tijdens het Alternatieven-lab Jeugdhulp hebben gevoeld en gedeeld en waar de gemeente Geldrop-Mierlo mee aan de slag gaat de komende tijd”. (Rob van Otterdijk, wethouder jeugd, gemeente Geldrop-Mierlo)


Symposium ‘Écht doen wat nodig is – Alternatieven voor gemeenten met visie en lef’ – voorjaar
2020. In samenwerking met gemeente Oude-IJsselstreek

Naar aanleiding van het eerste Alternatieven-lab Jeugdhulp heeft de gemeente Oude-IJsselstreek radicaal het roer omgegooid. De wens van de gemeente is om hulp zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren en, in het kader van normaliseren, de toegang zo eenvoudig en eenduidig mogelijk maken is een belangrijke wens van Oude IJsselstreek. De gemeente heeft hiervoor Buurtzorg Jong als samenwerkingspartner gekozen na een subsidietender.

Écht doen wat nodig is, is een goede samenvattende leuze voor de bredere transformatiebeweging die zich al een tijd aan het aftekenen is. Naast Stichting Beroepseer beijveren andere organisaties zich voor een omslag, zoals Verdraaide Organisaties, het Instituut voor Publieke Waarden, Rijnlands Organiseren, Stichting Presentie en Deep Democracy.  Daarnaast maken van die beweging organisaties deel uit zoals Buurtzorg of WALHALLAb, en gemeenten zoals Oude IJsselstreek.
Desalniettemin is de transformatie nog volstrekt onvoldoende doorgedrongen in de jeugdhulp. Daarom willen Stichting Beroepseer en de gemeente Oude IJsselstreek de transformatiebeweging zichtbaar maken en aanjagen door in het voorjaar van 2020 het symposium Écht doen wat nodig is – Alternatieven voor gemeenten met visie en lef te organiseren.
Doel van het symposium is om met deskundigen (wetenschap en praktijk), vernieuwers, gemeenten, aanbieders/organisaties, bestuurders, ambtenaren, professionals na te denken over en te werken aan de transformatie. Hoe kan de transformatie praktisch vormgegeven worden?  Wat betekent de transformatie bijvoorbeeld concreet voor begroten, contracteren, inkopen, de organisatie van de eerste lijn, zeggenschap, professionaliteit en de lokale democratie?

Meer weten?

Interesse in een Alternatieven-lab Jeugdhulp in uw gemeente en/of het symposium Écht doen wat nodig is – Alternatieven voor gemeenten met visie en lef.

Neem contact op met Maurits Hoenders: m.hoenders@beroepseer of 06-19405356

Over het Alternatieven-kabinet

Het Alternatieven-lab is een initiatief van het Alternatieven-kabinet. Het Alternatieven-kabinet is opgericht in juni 2018 en bestaat uit ervaren professionals en ervaringsdeskundigen die hun kennis, ethiek en ervaring inzetten om tot sociaal-duurzame alternatieven te komen, gebaseerd op vertrouwen, vakmanschap en menselijk contact. Het Alternatieven-kabinet wil laten zien hoe het beter, slimmer en duurzamer kan.

Het doet dat niet alleen, maar gaat actief op zoek naar individuen, professionals, initiatieven en organisaties die praktisch (hebben) laten zien dat ze die doelstelling delen. Het Alternatieven-kabinet heeft als doel bij te dragen aan het herstel van vertrouwen, sociale cohesie en aandacht voor menselijkheid in onze samenleving.

Samenstelling Alternatieven-kabinet

 • Jos de Blok– Oprichter en directeur van Buurtzorg
 • Alan Ralston– Psychiater bij Dijk en Duin en Castricum, onderdeel van Parnassia
 • Toosje Valkenburg– Huisarts en lid van het comité Het Roer Moet Om
 • Corine Korrel– Oprichtster Beroepenfeesten VMBO on Stage
 • Hans Wilmink– Was werkzaam op Ministerie van BZK, nu betrokken bij activiteiten Beroepseer
 • Tim Robbe– Aanbestedingsjurist en advocaat bij Victor Advocaten
 • Bennie Beuvink– Politiecoach in Twente
 • Shukria Ibrahim– Sociaal-maatschappelijk werker
 • Marco Mout – Oprichter en directeur Walhallab
 • Charlotte Goulmy – Docent Frans en blogger

Klik hier voor meer informatie over de start van het Alternatieven-kabinet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer