Militair basiskamp in Frederiksoord is maandlang woon- en werkplek voor kunstenaars: humanitaire missie in eigen land

kunstenaars frederiksoord 4Een groep van twaalf kunstenaars, uit elke provincie een, woont en werkt de hele maand september 2017 in het militair basiskamp Entre Nous in het Drentse Frederiksoord. Zij willen nadenken over de verzorgingsstaat van de toekomst. Hoe gaat die eruit zien?
Artistiek leider Edwin Stolk vertelt in een video van regionale omroep RTV Drenthe:

“We proberen vanuit de participatiesamenleving met elkaar na te denken over de verzorgingsstaat van morgen. Er is eigenlijk nooit precies uitgelegd hoe die participatiesamenleving in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden daarvan zijn. Mensen voor wie vroeger wel werd gezorgd vallen buiten de boot, mantelzorgers raken overbelast”.

edwin stolk frederiksoord kunstenaars
herma schellingerhout frederiksoord kunstenaars
selby gildemacher frederiksoord kunstenaars
ingeborg sturre frederiksoord kunstenaars

Frederiksoord was vroeger een armenkolonie, een initiatief van de Maatschappij van Weldadigheid, een particuliere organisatie. opgericht in 1818 door generaal Johannes van den Bosch die woeste grond in Drenthe aankocht om te ontginnen. Hij wilde arme gezinnen, veelal uit de grote steden, helpen om een eigen bestaan op te bouwen als boer.

Beeldend kunstenares Herma Schellingerhout: “Ïk denk altijd wel dat kunstenaars toch een beetje een ander soort manier van denken hebben. Ik denk zelden in wat niet kan, maar altijd van oké, kan het niet zoals het moet dan moet het zoals het kan. En je wordt heel creatief, zeker, omdat – en dat is ook niet een ongewoon ding – de meeste kunstenaars toch niet al teveel te besteden hebben. Dat maakt ook dat je vaak de tering naar de nering moet zetten en dat betekent het met minder doen of het anders doen”.

En daar kunnen de overheden nog wat van leren, vindt Herma. Dus zijn ook gemeenteambtenaren en andere plannenmakers in deze maand september welkom op het kamp om met de kunstenaars samen na te denken.

Bejaardenwasstraat

Selby Gildemacher vertelt in de video dat hij een idee voor een bejaardenwasstraat heeft. Hij is extern kunstadviseur voor Kunst & Cultuur Drenthe. Hij heeft gemerkt dat als hij een voorstel doet, hij vaak te horen krijgt: “Hadden wij met het geld dat nu aan kunst wordt besteed, wij daarvan geen bejaarden kunnen wassen? Dat is op zich een legitieme vraag, maar je kunt dan ook wel nadenken over wat dat bejaarden wassen precies betekent en wat het betekent als een kunstenaar bejaarden gaat wassen? Kan een kunstenaar dat? Zitten bejaarden te wachten op een kunstenaar die hem of haar wast?”

De vraag rijst op of verblijven in een militair kamp niet vreemd is? Kunstenaars zijn toch vrije denkers, die gaan zich toch niet opsluiten? Zakelijk leider Ingeborg Sturre vertelt dat een militair basiskamp in het buitenland juist een veilige plaats is. Dat is het volgens haar nu ook voor de kunstenaars: de buitenwereld met regels buiten de deur houden: “Hier binnen in het kamp kunnen de kunstenaars vrij denken over de onderwerpen die zij aangeboden krijgen”.

Humanitaire missie in eigen land

Sturre hoopt dat het kamp veel bezoekers krijgt voor deze ‘humanitaire missie in eigen land’. Iedereen is op werkdagen welkom van 10.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag en zondag  tussen 10.30 – 22.00 uur. Al is het terrein van de proefkolonie omgeven door een wal, nieuwsgierige bezoekers zijn van harte welkom!
Bezoekers spelen een centrale rol in het basiskamp waar workshops worden gegeven die als doel hebben bestaande initiatieven en nieuwe inzichten te ondersteunen. In de weekeinden staat telkens een ander thema centraal.
Adres: Majoor van Swietenlaan 3, Frederiksoord.

Zie voor video: Kunstenaars wonen vier weken lang in militaire barakken in Frederiksoord, RTV Drenthe, 2 september 2017: www.rtvdrenthe.nl

Kijk voor meer info en programma’s op: Basiskamp Entre Nous: https://basiskamp-entrenous.tumblr.com/

Kunst als maatschappelijk instrument, interview met Edwin Stolk, KPN, 25  juni 2017: www.kpn.com

Foto’s uit de video van RTV Drenthe, van boven naar beneden:
Militair basiskamp Entre Nous
Edwin Stolk
Herma Schellingerhout
Selby Gildemacher
Ingeborg Sturre

U P D A T E

Entre Nous definitief op slot, Meppeler Courant, 2 oktober 2017: www.meppelercourant.nl

Basiskamp Frederiksoord inspiratiebron voor boek, RTV Drenthe, 1 oktober 2017: www.rtvdrenthe.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer