Beroepseer adviseert ‘Arbeidsmarkttafel Jeugd’ over goed werkgeverschap

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in december 2019, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, de ‘Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp: continutïeit en stabiliteit in een veranderend landschap’, aangeboden aan de Tweede Kamer.

Initiatiefnemers zijn de branchevereniging Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn. Zij willen via een zogenaamde ‘Arbeidsmarkttafel Jeugd’ handen en voeten geven aan de arbeidsmarktagenda. Partijen hebben dit met elkaar vastgelegd in een op 30 september 2019 gesloten akkoord over de arbeidsmarkt voor de jeugdsector.
Het ministerie van VWS heeft aangegeven dit initiatief te willen steunen en financieel te faciliteren voor drie jaar. De jeugdhulp kent namelijk specifieke problemen die vragen om specifieke acties en een eigen agenda.

Aansluiten bij lopende programma’s

Projectleider van de Arbeidsmarkttafel Jeugd is Henrieke van Diermen. Op de site van FCB, het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang beantwoordt Van Diermen enkele vragen over de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Als we versterken wat werkt, ontstaat er positieve energie, is haar overtuiging, maar als we niets doen, komt de zorg aan de meest kwetsbare kinderen in gevaar.

De eerste vraag luidt of de Arbeidsttafel Jeugd wel nodig is?
Van Diermen: “De cijfers spreken voor zich: het uitstroomcijfer in jeugdzorg is het hoogst van alle zorgsectoren. Bij grote jeugdhulporganisaties rond 16%, met uitschieters naar 20% bij gecertificeerde instellingen. Tel daarbij op: een structureel personeelstekort van 20%, hoog verzuim (gemiddeld 5,7%, met uitschieters naar 7%), hoge werkdruk en een fors risico op agressie. Die vicieuze cirkel willen we doorbreken”.

De Arbeidsmarkttafel Jeugd moet het verschil gaan maken door zich vooral te richten op de brede sector jeugd en samen te werken met partijen in het sociale domein.
Van Diermen: “In de werkgroep zitten ook mensen van de ministeries. Zo zorgen we voor korte lijnen, er kan snel geschakeld worden. Samen werken aan oplossingen, samen kijken hoe het anders kan. We sluiten aan bij wat er al in het land gebeurt en bij lopende programma’s als Zorg voor Jeugd en Werken in de Zorg. Geen energie verspillen, niet het wiel opnieuw uitvinden!”

Beroepseer doet mee

De Arbeidsmarkttafel Jeugd gaat aan de slag aan de hand van vijf thema‘s. Op die manier vormt zich een actieplan vanuit de praktijk. Aan een van de thema’s doet Stichting Beroepseer mee. Directeur Thijs Jansen praat mee aan tafel over het derde thema: goed werkgeverschap.

De vijf thema’s

  1. Inwerken en begeleiden: hoe geven we tijd, ruimte en aandacht aan nieuwe medewerkers om het vak eigen te maken?
  2. Landelijke voorziening: hoe kun je medewerkers ondersteunen bij de overstap naar een nieuwe organisatie, als het werk door een andere organisatie wordt overgenomen bijvoorbeeld. Inzichtelijk maken hoeveel en waar er vacatures zijn. Inzicht geven in loopbaanpaden.
  3. Goed werkgeverschap: hoe geef je professionals meer regelruimte? Goede voorbeelden delen, versterken en verbreden.
  4. Agressie op het werk: wat werkt tegen agressie, wat doen we als medewerkers ermee te maken krijgen?
  5. Arbeidsmarkteffecten van de SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): inventarisatie van effecten. Eerst onderzoek, daarna een plan om eventuele belemmeringen op te heffen.’

Zie: Arbeidsmarkttafel Jeugd: ‘Als je versterkt wat werkt, ontstaat er positieve energie’, Jeugdzorg werkt!/Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg, 23 januari 2020: www.jeugdzorg-werkt.nl

Downloaden van ‘Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp: Continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap’, Rijksoverheid, 17 december 2019: www.rijksoverheid.nl

 

Foto bovenaan is van Chris M Fritz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer