header2

citaat zeno


 

Video/Podcast

kees meijlinkEr bestaat een mooi voorbeeld van onderwijs. De vraag is: Wat zijn leerlingen? Zijn zij een soort zoutvaatjes die je vult, of zijn zij vuurtjes die je kan aansteken? Gooien wij als docent kinderen vol met kennis, of stoken we ze op en maken we ze onrustig en nieuwsgierig zodat ze op onderzoek uitgaan?
Kees Meijlink, docent filosofie en kritisch denken aan de lerarenopleiding Marnix Academie en de schoolleidersopleiding Penta Nova in Utrecht, pleit voor een visie op onderwijs die bijvoorbeeld inhoudt stimulering van een actieve en onderzoekende houding bij leerlingen.

simon frankeDe manier waarop onze steden worden gemaakt is grootschalig en van bovenaf gepland door overheden, coöperaties en projectontwikkelaars. Door de economische crisis gingen bouwplannen niet door en kwam veel werk stil te liggen. Als reactie daarop ontstonden er op lokaal niveau allerlei initiatieven van burgers waarvan er vele in de afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd. Organische gebiedsontwikkeling in de stad bijvoorbeeld, het aanbrengen van maatschappelijke voorzieningen zoals een door bewoners beheerde leeszaal of herbestemming van leegstaand vastgoed.

beroepsonderwijsLange tijd was beroepsonderwijs een ondergeschoven kindje. Er was weinig geld voor beschikbaar en het werd niet gezien als overheidstaak. Die houding behoort tot het verleden. Sjoerd Karsten laat dat zien als hij een bezoek brengt aan de Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College, een samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijfsleven waar MBO'ers zich bekwamen in de modernste duurzame technieken. Het is de eerste plek in Europa waar duurzaamheidsonderwijs in combinatie met het bedrijfsleven wordt gegeven.

risico regelreflexWat kunnen bestuurders het beste doen als er zich incidenten voordoen en er maatschappelijke onrust ontstaat? Bij het uitbreken van de Mexicaanse griep bijvoorbeeld? Wat is de beste manier van reageren? Wat te doen bij verontwaardigde reacties van journalisten, publiek en politici op incidenten of 'fatale fouten' waarvan wordt gezegd dat "het nooit meer mag gebeuren" en overheidsingrijpen wordt geëist?

rene esserIn 2008 kwam René Esser op het idee een team van medewerkers samen te stellen voor advies aan de leiding en het hogere management van de Belastingdienst om samen begrijpelijke bewijsbeslissingen te kunnen nemen voor de uitvoerende medewerkers: het APK-team, Adviescollege Personeel en Kwaliteit. In het begin bereikte het team niet veel. Wat was de oorzaak? "We willen wat bereiken maar het lukt niet". Een lid van het team ging op onderzoek uit en ging vragen stellen. Hoe is onze cultuur eigenlijk bij de Belastingdienst? Van de medewerkers? Van de leidinggevenden?

kevin weversDe gemeente Bronckhorst stond voor de rechter omdat ze de huishoudelijk hulp van een van haar inwoners, de 82-jarige heer Baerends drastisch verminderd had. Baerends kreeg nog maar twee uur huishoudelijk hulp per week in plaats van vijf uur zoals voordien het geval was. Te weinig om het huis schoon te krijgen.
De rechtszaak was aangespannen door de 26-jarige Kevin Wevers uit Aalten. Hij vertelde tegen Omroep Gelderland dat hij na afronding van zijn studie rechten in Nijmegen de arbeidsmarkt was opgegaan maar nergens aan de slag kon vanwege gebrek aan werkervaring: "Toen ben ik maar voor mezelf begonnen". Voor een kantoortje bouwde hij de voormalige sauna van zijn ouders om.

phil hansen 2Op de kunstacademie kreeg Phil Hansen een tremor aan zijn hand die hem belette nog langer pointillistisch te tekenen en schilderen, zijn lust en en zijn leven. Pointilleren is een schilderstechniek waarbij beelden worden gevormd door kleine stippen op papier of doek. Hansen was er kapot van en verliet de academie. Een paar jaar later besefte hij evenwel dat hij de kunst niet kon verlaten en bracht hij een bezoek aan een neuroloog. Van hem kreeg Hansen te horen dat hij een blijvende zenuwbeschadiging had. Maar de neuroloog deed ook een simpele suggestie: Omarm het trillen... en stijg er bovenuit.

actievoeren helpt 2Vanwege het zware werk mocht personeel van gevangenissen en huizen van bewaring met pre-pensioen. Opeens werd die regeling veranderd. Een van de gevolgen was een lage netto-uitkering die veel mensen in financiële problemen bracht, ze konden bijvoorbeeld de hypotheeklasten niet meer betalen, ze moesten interen op hun pensioen. Zuur om na dertig of veertig jaar werken in een zogeheten substantieel bezwarende functie (SBF) je huis te moeten verkopen. Doorwerken mocht ook niet, men moest met verlof. Er werd bezuinigd, minder personeel was nodig. De werkgever liet zich hier wel van een heel slechte kant zien.

saskia boumansIn het prachtig gerestaureerde, door Berlage ontworpen monumentale gebouw De Burcht in Amsterdam vertelt Saskia Boumans over haar onderzoek naar vakmanschap en professionaliteit voor de vakbeweging. In het verleden was hier het hoofdkantoor van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond gevestigd. Hun 'arbeiderspaleis', dat symbool stond voor de trotse arbeider en de kwaliteit van zijn werk, straalt culturele rijkdom uit.

michael green social progress indexHet bruto binnenlands product (bbp) heeft ons leven gedefinieerd en gevormd in de afgelopen tachtig jaar. De term werd geïntroduceerd door de Amerikaanse econonoom Simon Kuznets en werd al gauw de maatstaf van economische vooruitgang van een land. Als norm van onze levensstandaard, kreeg het bbp als het ware de status van een soort stenen tafelen. Maar, Het bbp wordt steeds minder bruikbaar als leidraad voor onze ontwikkeling. Onze maatschappij heeft behoefte aan een effectievere meetmethode om in de behoeften van de 21ste eeuw te voorzien: de sociale vooruitgangsindex (Social Progress Index).

Pagina 5 van 22
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design