header2

citaat de mensen zeiden


 

Zorg

Corné van der Meulen en Thijs Jansen van Stichting Beroepseer schrijven in MedZ, vakblad voor de praktijkhoudende huisartsen, waarvan nummer 4 van 2017 is gewijd is aan de weerbaarheid van de huisarts, over het van oorsprong Amerikaanse fenomeen defensive medicine, defensieve zorgverlening: zorgverleners handelen onder druk van patiënten soms anders dan zij vanuit hun professionaliteit zouden willen.Hoewel defensieve zorgverlening voornamelijk met medisch specialisten in verband wordt gebracht speelt het ook…
Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zou graag zien dat de patiënt de regie krijgt over zorginnovaties. Hij hoopt op meer actie van de kant van de patiënt om de digitale zorg te stimuleren. Hij roept de patiënt zelfs op tot guerilla in een interview met Liesbeth Jongkind voor iBestuur: “Als je de gebruiker centraal wilt stellen, wij noemen dat ‘de patiënt CEO van…
Het aantal meldingen van verwarde personen die overlast geven is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat komt onder meer doordat mensen die eerder in een instelling verbleven nu zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Deze personen veroorzaken overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op…
Zorgmedewerkers verliezen hun baan, verzorgingshuizen sluiten, Bezuinigingen op thuiszorg, Werkloosheid onder zorgmedewerkers is al groot. Dit zijn een paar koppen boven nieuwsberichten in het afgelopen jaar. Wekelijks werden er ontslagrondes door zorgorganisaties aangekondigd. Maar sinds een half jaar is het tij gekeerd. We krijgen nu koppen te lezen als Zorginstellingen in Brabant slaan alarm: groot personeelstekort! Het Brabants Dagblad meldt dat er ruim elfhonderd vacatures in de zorg open staan…
De nieuwe directeur van de vereniging voor zorgprofessionals VvAA, Edwin Brugman zegt in een interview voor Arts en Auto dat hij het hart op de tong heeft: “Ik zie onrechtvaardige dingen gebeuren in de zorg en erger me aan het feit dat zorgprofessionals vaak negatief worden neergezet door verschillende partijen. Of het nu gaat om een vermeend gebrek aan kwaliteit of om de hoge kosten in de zorg. Terwijl veel beweringen…
Beste (aanstormende) verpleegkundige, Jij en ik moeten nodig (weer) eens met elkaar praten. Ik maak mij namelijk een beetje zorgen om je.Zorgen wanneer ik hoor dat je veertien uur op een dag moet werken om het zomerrooster rond te krijgen, gaten op te vangen gedurende de vakanties of een week vakantie in moet leveren zodat de rest van de collega’s in het hoogseizoen twee weken op vakantie kan.Een nieuw fenomeen…
Mag een databank patiëntgegevens gebruiken die een psychiater of psycholoog moet verstrekken? Al jaren wordt er geprotesteerd tegen het verplicht invullen van zogenaamde ROM-gegevens die door de in 2010 opgerichte Stichting Benchmark GGZ (SBG) worden verwerkt. De patiëntengegevens worden verstrekt omdat de zorgverzekeraar dit eist. Dit nu is in strijd met de wet. SBG schendt de privacy van patiënten. In januari 2017 besloot een aantal personen en organisaties uit de…
De grootste beroepsvereniging in Nederland voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten V&VN maakt zich zorgen over een structureel tekort aan mensen in de wijkverpleging. Deze zomer wordt dat tekort extra nijpend omdat collega's en mantelzorgers op vakantie gaan. Uitzendbureaus hebben geen personeel meer beschikbaar. Eind 2016 waren er 1000 mensen nodig. Dit tekort zal volgens het ministerie van VWS oplopen tot circa 2500 - 3500 in 2019. V&VN stuurde In…
Alan Ralson, psychiater, filosoof en voortrekker van Beroepseer gaat in zijn blog Navelstaren dieper in op de professionele identiteit van psychiaters .Hij raadt elke psychiater aan eens een duik te nemen in de geschiedenis van het eigen vak en eens te kijken naar het vak en de beroepsgroep in relatie tot de maatschappelijke context. Aan het slot van zijn blog schrijft hij dat de uitdaging van de psychiaters ligt in…
Pagina 1 van 40
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design