header2

citaat jacques wallage


 

Zorg

Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholen, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen en een landelijke campagne moeten er toe leiden dat de personeelstekorten in de zorg worden aangepakt. Dit staat in actieprogramma Werken in de zorg dat het kabinet op 13 maart 2018 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De gezamenlijke opdracht is luid en duidelijk: de personeelstekorten moeten in 2022 naar nul of daar dichtbij. Het…
Vakbond FNV gaat alle bijna vijfduizend Eindhovenaren die te maken krijgen met de bezuiniging op huishoudelijke ondersteuning gratis rechtshulp bieden, samen met bureau Jurist Wevers. Het plan van de gemeente is slecht voor de betrokken ouderen en zieken, slecht voor werknemers en het is onwettelijk, aldus de FNV. De bond heeft het meldpunt Hart voor Zorg Eindhoven geopend voor wie zorg krijgt of werkt in de zorg. Men kan bellen…
De meest gerapporteerde klachten bij de huisarts zijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat, vooral klachten aan knie en de onderrug. Op nummer twee staan problemen aan de huid, gevolgd door problemen met de longen, zo blijkt uit cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL Per 1.000 ingeschreven patiënten, waren er in 2016 ongeveer 700 consulten voor klachten aan het bewegingsapparaat. Het aantal consulten ligt hoger bij vrouwen…
Het rapport Op zoek naar goede leefsystemen - zorgrebellen en het doen van kwaliteit, bevestigt een trend van de laatste jaren: Regels hebben een slechte naam gekregen in de zorg. Op allerlei manieren en op allerlei plekken wordt aandacht besteed aan de nadelen van (een teveel aan) regels en de noodzaak tot een ‘ontregeling’ van de zorg. Zo wil het nieuwe kabinet ‘schrapsessies’ organiseren en zijn bijvoorbeeld huisartsen al langer…
Zo’n twintig jaar geleden ontstond zowel in de landbouw- als in de zorgsector de behoefte om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en doelmatigheid van de landbouwzorg. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de snelle groei van het aantal zorgboerderijen. In 1998 waren er ongeveer 75 zorgboerderijen, in 2007 ruim 750. De verwachting was dat deze groei zich zou doorzetten. Mede als gevolg van deze groei, ontstond ook de behoefte…
Bart Kiers van Zorgvisie - site en magazine voor management en beleid in de zorg - meldt dat BuurtzorgT voor het eerst een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar voor het geven van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGz) aan patienten in de wijk. BuurtzorgT biedt tweedelijns-GGz op een radicaal andere manier aan. Niet in klinieken, maar bij mensen thuis.Het contract is gesloten met zorgverzekeraar VGZ. Volgens BuurtzorgT en VGZ is het…
In april 2017 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Die publicatie was tevens het startsein voor een grootschalig gesprek over de uitwerking van zes in De Zorgagenda opgenomen kernopgaven. In de zomer van 2017 volgde een raadpleging. Een groot aantal mensen werd gevraagd naar hun ervaringen en ideeën over zorg en hulp, over wat er goed gaat en wat er nog beter…
Meedenken over de zorg van morgen is heel eenvoudig. Op het landelijke online platform Gezonde mening kunt u uw stem laten horen. Gezonde Mening is een panel van mensen die uit eigen ervaring een duidelijke mening hebben over nieuwe en vernieuwende zorgproducten.Doel is mensen om wie het echt gaat actief te betrekken bij de ontwikkeling van zorginnovaties én ze zo een stem te geven. Echte ervaringen en meningen dus. Van…
In drie weken tijd, verspreid over een kleine twee maanden, gaan zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen aan de slag met het schrappen van regels. Op 29 januari 2018 is de eerste Schrapweek begonnen. Op 19 februari volgt de tweede en op 12 maart de derde. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij - samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders - vaststellen welke regels binnen…
Pagina 1 van 44
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design