header2

citaat jim morrison
 

Zorg

Anton Maes schrijft in zijn blog op Huisarts Vandaag dat zorgcontractering bij decentralisatie vastloopt in een nieuw netwerk van bureaucratie. Met ingang van de verandering van drie stelselwetten in de zorg in 2015 is gebleken dat decentralisatie -  het overhevelen van verantwoordelijkheden naar de gemeente - veelal niet tot de gewenste resultaten voert.  Anton Maes: Steekhoudende argumenten“De argumenten voor decentralisatie waren: vergroten van integraliteit van het zorgaanbod, in samenhang met…
Hans van der Schaaf  heeft een Open brief geschreven aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Er staat een plan van ZN op stapel m.b.t. de organisatie van de toekomstige eerste lijn. 'Opschaling', ICT en ook een soort van doorzettingsmacht. De hoeveelheid geld die er voor nodig is, is niet mis. “Als zorgconsument en premiebetaler”, schrijft hij, “maak ik mij ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Vandaar deze brief”.Kreta, april…
In 2009 start het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) in samenwerking met kennisinstituut Vilans met het programma In voor zorg! Gebleken is dat de langdurige zorg onder druk staat. Doel is instellingen in de langdurige zorg helpen zich ‘toekomstbestendig’ te organiseren. Er wordt zwaar weer verwacht: de crisis - het was 2009 - en de sombere signalen vragen om een grootschalig ingrijpen. Zorgorganisaties kloppen zelf aan bij het…
Huisarts Wim J. Jongejan houdt op zijn website Zorg-ICT Zorgen nauwkeurig bij hoe de stand van zaken in Nederland is op het gebied van privacy, zorg en ICT. Waar nodig legt deze waakhond de vinger op de zere plek.In zijn recente blog wijst hij op de grote, ook financiële, gevolgen van niet-legitiem gevulde zorgdatabases. Hij schrijft: In meerdere databases binnen de gezondheidszorg blijken de afgelopen jaren gegevens, die tot individuen…
Hugo van der Wedden blogt in het digitale magazine Nursing dat het tekort aan verpleegkundigen voor een groot deel is te verklaren door het slechte imago van het vak. Voor dat slechte imago zijn volgens hem de media grotendeels verantwoordelijk. Het tekort aan verpleegkundigen is overigens een wereldwijd probleem.Van der Wedden refereert aan het in 2009 verscheen boek Saving lives: Why the media’s portrayal of nursing puts us all at…
Kleinschaligheid - bekeken vanuit verschillende ervaringen in zowel binnen- als buitenland - is het thema van het april-nummer 2017 van MedZ, het tweemaandelijkse vakblad voor de praktijkhoudende huisarts. Op pagina 13 staat een artikel over zorgverzekeraar ENO. De meeste zorgverzekeraars zijn dol op grootschaligheid, want dat organiseert zo makkelijk. ENO niet. Deze regionale zorgverzekeraar, vooral bekend van Salland Zorgverzekeringen, gelooft in kleinschaligheid en koestert die ook. Jos Peeters, directeur Zorginkoop…
In het Tijdschrift voor Psychiatrie (TvP) van april 2017 staan vier artikelen over ROM en benchmarken. Over deze onderwerpen zijn de gemoederen in de GGZ hoog opgelopen sinds de publicatie van het rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheid door de Algemene Rekenkamer (AR) op 26 januari 2017.De AR evalueerde prestatiebekostiging en onderzocht of uitkomstenbekostiging per 2020 een realistisch voornemen is. De AR heeft geadviseerd om voor de invoering van…
Blog van Anton Maes, huisarts: Wat denkt u, zou de informateur nog oogcontact kunnen hebben met de onderhandelaars van de vier politieke partijen, indien alle rapporten en brieven voor het nieuwe kabinet op haar bureau op een grote stapel worden gelegd? Met hun wensen en adviezen hoe het anders moet in de BV Nederland. Laat ik mij hier beperken tot een aantal verzoeken richting de informateur vanuit de zorg. Wensenlijst…
Druk gedrag bij kinderen, onzekerheid onder jongvolwassenen, afnemende vruchtbaarheid, overbelasting in het spitsuur van het leven, functievermindering met het ouder worden: iedere levensfase gaat gepaard met verschijnselen die kunnen leiden tot vragen, ongemakken en problemen. Het valt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op dat verschijnselen die te maken hebben met een bepaalde levensfase haast automatisch worden geduid als een individueel medisch probleem, en dat de oplossing vervolgens bij…
Pagina 1 van 39
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design