header2

citaat de mensen zeiden


 

Politie

Betekenisvol handelen: politiewerk vanuit de bedoeling beschrijft de zoektocht naar manieren om het politiewerk anders en beter in te richten. Het biedt de lezer een pijnlijk inkijkje in het dagelijkse politiewerk op straat en op het politiebureau. Uit de praktijkverhalen blijkt dat de betekenis van het werk voor de burger vaak verloren gaat door procedures, regels en vastgezette patronen. Het goede nieuws is dat de politie bezig is het echte…
Het is hoogtijd voor een nieuwe besturingsfilosofie bij de politie waar talent, deskundigheid, vaardigheid, beroepsethiek en intrinsieke motivatie van degenen die het echte politiewerk doen centraal komen te staan. Goed werk en nog beter worden in politiewerk moet niet gevonden worden in striktere toepassing van de spelregels rond het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP)*) maar in nieuw leiderschap, dat erop gericht is de politieman of -vrouw in zijn of haar…
De WEP Team Award*) is gewonnen door leden van het team Politieleiderschap. De prijs werd uitgereikt aan het team in Huis 't Velde in Warnsveld op 13 maart 2017. De leden van het team die bijeengekomen waren voor werkoverleg op deze als studie- en congrescentrum ingerichte plek, werden totaal verrast door de prijs. Het team Politieleiderschap van de School voor vakspecialistisch politieonderwijs bestaat in deze vorm sinds eind 2015. Voordien…
De Politieacademie en de politie organiseren een aantal debatten per jaar. Debatleiders zijn Marianne van den Anker (NPO1 presentatrice) en Bob Hoogenboom (hoogleraar Politiestudies en veiligheidsvraagstukken). De Politiedebatten vormen een platform om politie- en veiligheidsvraagstukken voor een breed publiek te agenderen. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen worden nieuwe eisen gesteld aan de politie. Dit veronderstelt een sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen, in verbinding met ketenpartners, kennisinstituten en de samenleving.Op 2 maart 2017 vond…
Op zondag, 12 februari 2017, vond in De Balie te Amsterdam, op initiatief van de Stichting Maatschappij & Veiligheid (SVM), het debat over de Nationale Politie (NP) plaats. De NP lag de afgelopen jaren geregeld onder vuur en dat was reden genoeg om deze bijeenkomst te organiseren. De Balie reflecteerde deze middag, onder leiding van dagvoorzitter Lennart Booij, met verschillende hoogleraren, burgemeesters, politici en politiemensen zelf op de politie, haar…
Van de politie wordt veel verwacht en geëist, heel erg veel zelfs.Maar wat het meeste geëist wordt, is loyaliteit aan het openbaar gezag, aan de Korpsleiding en natuurlijk aan de wet. Toch merk ik dat de loyaliteit steeds meer scheurtjes begint te vertonen, vooral onder de politiemedewerkers die dagelijks lijfelijk worden geconfronteerd met de waan van de dag. De nooddienst heeft prioriteit 1. Wanneer 112 wordt gebeld moet politie ter…
Na het geweld tegen politiemensen tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft politievakbond ACP haar leden in een enquête gevraagd wat zij verwachten van de politiek. “Ik schat dat zo'n 90 procent van de agenten aangeeft dat zij helemaal niets meer van politici verwachten”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in het Algemeen Dagblad. “Dat is schokkend. De politiek in Nederland is losgezongen van het politieapparaat”. ACP is Nederlands grootste politievakbond met…
  Tijdens mijn eerste kennismaking met de website van Stichting Beroepseer, viel mij op dat er gesproken werd over beroepseer en beroepszeer. Die ene letter z maakt 'n hele wereld van verschil. Terugkijkend op mijn leven als politieman kreeg ik natuurlijk met beide te maken. Zowel de eer als het zeer zorgden ervoor dat ik tijdens mijn 43-jarige loopbaan bij de politie doorlopend veranderde, ook in mijn persoonlijke leven. Dat…
Je hoort het steeds meer. Jonge moslims radicaliseren omdat zij geen kansen hebben op de arbeidsmarkt, zij worden gediscrimineerd en voelen zich uitgekotst door de samenleving. Ze wonen in getto's, ontwikkelen zich tot criminelen en hebben geen enkel uitzicht op een goed leven. Ze laten zich gemakkelijk overhalen door terroristische groeperingen om samen de ongelovigen te bestrijden. Dan grijpen ze naar andere idealen en middelen om aandacht te krijgen of…
Pagina 1 van 7
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design