header2

citaat jim morrison
 

Overheid

In Westerse democratieën wordt een brede discussie over het maatschappelijk onbehagen in de samenleving gevoerd. De consequenties van dit onbehagen zijn vergaand. Zo wordt gesteld: het onbehagen zet de legitimiteit van het overheidshandelen onder druk, het leidt tot grote(re) maatschappelijke tegenstellingen tussen burgers en het is de oorzaak voor de opkomst van populistische partijen. Een perspectief dat daar tegenover kan worden gesteld is dat dit onbehagen de politiek en de…
Het UWV verwacht naar aanleiding van de nieuwste Facsheet arbeidsmarkt Overheid tussen 2017 en 2020 opnieuw een daling van het aantal banen bij de overheid. Het gaat om een lichte daling van 8.000 banen van overheidsmedewerkers. Ter vergelijking: tussen 2010 en 2015 kromp het personeelsbestand bij de overheid met 50.000 personen. Met name bij gemeenten, provincies en bij defensie nam het aantal medewerkers sterk af. In 2016 bleef het aantal…
Coen van de Ven van RTL Nieuws heeft een bloemlezig gemaakt van de biografieën van de pas verkozen volksvertgenwoordigers. Henk Krol schrijft dat hij nooit een politieke carrière ambieerde en daar als vanzelf inrolde. Kuzu van DENK schrijft over zijn ervaringen als kind maar rept met geen woord over zijn jaren in de PvdA Kamerfractie.Thierry Baudet schrijft dat zijn partij wil gaan functioneren als het ‘vlaggenschip van de renaissancevloot’.PVV'ers zijn…
In de Verenigde Staten hebben we een harde verkiezingsstrijd gezien, waarin met mensen en feiten gemanipuleerd werd. Dat gaat nog even door tijdens het presidentschap van Trump, zo lijkt het. Ook in de Nederlandse verkiezingsstrijd ontwaren we nieuwe vormen van manipulatie. Fotoshoppen en valse facebook-identiteiten (internettrollen) zijn bij ons nieuwe – althans nog niet eerder zo aan het licht gekomen – wapens in de politieke strijd.Misinformatie en leugens van de…
Op de site van het Centraal Planbureau (CPB) staat een visuele analyse van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in een interactieve infographic. Klik op een partij en zichtbaar worden bugettaire keuzes, effecten op de middellange termijn en effecten op de lange termijn. Webpublicatie, boek, datavisualisatie en presentatieDe doorrekening van de verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart 2018-2021) is beschikbaar als overzichtelijke webpublicatie met uitleg en verwijzingen, en in boekvorm (pdf). Daarnaast…
Op 7 februari 2017 presenteert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de Verkenning1) Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. In Voor de zekerheid beschrijven en analyseren economen, juristen en andere wetenschappers de toenemende flexibilisering en hybridisering van werk, hoe…
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft ernaar de initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren met ingang van 1 januari 2020 in werking te stellen. Daaronder valt ook alle invoerings en aanpassingswetgeving. Over de planning van de implementatie van het wetsvoorstel heeft Plasterk op 20 januari 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 8 november 2016 aangenomen. Op 23 december 2016 tekenden…
Maurits van den Toorn vraagt zich af op Platform O(verheid) wie bezwaren kan hebben tegen risicogericht en effectief werken? Hij laat douaneambtenaar Eelke Renkema aan het woord die weliswaar geen bezwaren heeft maar wel regelmatig ziet dat er in de praktijk van de mooie doelstellingen niet zoveel terecht komt. Digitalisering en automatisering, bedoeld om de efficiëntie te bevorderen, veroorzaken in de praktijk juist stroperigheid. Zijn oplossing is: geef meer ruimte…
Net voor de jaarwisseling las ik in het Algemeen Dagblad dat het ministerie van Veiligheid en Justitie een programma VenJ verandert heeft dat tot 2020 loopt. Na de fouten en missers uit het verleden wil het ministerie met dit programma van ‘een gesloten bastion met veel onderling wantrouwen’ uitgroeien tot een ministerie dat professioneler werkt en ‘niet langer onwelgevallige zaken achterhoudt’.In het artikel is sprake van veranderestafettes, schaduwstages, Summer schools,…
Pagina 1 van 12
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design