header2

citaat bertrand russell 

Overheid

In de Verenigde Staten hebben we een harde verkiezingsstrijd gezien, waarin met mensen en feiten gemanipuleerd werd. Dat gaat nog even door tijdens het presidentschap van Trump, zo lijkt het. Ook in de Nederlandse verkiezingsstrijd ontwaren we nieuwe vormen van manipulatie. Fotoshoppen en valse facebook-identiteiten (internettrollen) zijn bij ons nieuwe – althans nog niet eerder zo aan het licht gekomen – wapens in de politieke strijd.Misinformatie en leugens van de…
Op de site van het Centraal Planbureau (CPB) staat een visuele analyse van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in een interactieve infographic. Klik op een partij en zichtbaar worden bugettaire keuzes, effecten op de middellange termijn en effecten op de lange termijn. Webpublicatie, boek, datavisualisatie en presentatieDe doorrekening van de verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart 2018-2021) is beschikbaar als overzichtelijke webpublicatie met uitleg en verwijzingen, en in boekvorm (pdf). Daarnaast…
Op 7 februari 2017 presenteert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de Verkenning1) Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. In Voor de zekerheid beschrijven en analyseren economen, juristen en andere wetenschappers de toenemende flexibilisering en hybridisering van werk, hoe…
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft ernaar de initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren met ingang van 1 januari 2020 in werking te stellen. Daaronder valt ook alle invoerings en aanpassingswetgeving. Over de planning van de implementatie van het wetsvoorstel heeft Plasterk op 20 januari 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 8 november 2016 aangenomen. Op 23 december 2016 tekenden…
Maurits van den Toorn vraagt zich af op Platform O(verheid) wie bezwaren kan hebben tegen risicogericht en effectief werken? Hij laat douaneambtenaar Eelke Renkema aan het woord die weliswaar geen bezwaren heeft maar wel regelmatig ziet dat er in de praktijk van de mooie doelstellingen niet zoveel terecht komt. Digitalisering en automatisering, bedoeld om de efficiëntie te bevorderen, veroorzaken in de praktijk juist stroperigheid. Zijn oplossing is: geef meer ruimte…
Net voor de jaarwisseling las ik in het Algemeen Dagblad dat het ministerie van Veiligheid en Justitie een programma VenJ verandert heeft dat tot 2020 loopt. Na de fouten en missers uit het verleden wil het ministerie met dit programma van ‘een gesloten bastion met veel onderling wantrouwen’ uitgroeien tot een ministerie dat professioneler werkt en ‘niet langer onwelgevallige zaken achterhoudt’.In het artikel is sprake van veranderestafettes, schaduwstages, Summer schools,…
De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) die in september 2016 haar taken had afgerond, krijgt naar verwachting een opvolger. Op 22 december 2016, de laatste vergaderdag van het jaar, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van leden Hayke Veldman (VVD) en Manon Fokke (PvdA) waarin de regering wordt opgeroepen ‘een onafhankelijke derde’ aan te wijzen “die tot taak heeft om bij de transformatie in het sociaal domein een vinger aan…
Friso de Zeeuw vraagt zich af in zijn blog op Gemeente.nu of vakkennis, ervaring en deel uitmaken van het ‘collectieve geheugen’ nog wel terzake doen? De Zeeuw is praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Zijn blog gaat over de in 2019 in werking tredende Omgevingswet die zeer ingrijpend is en nu al zijn schaduwen vooruit werpt. De Zeeuw: “Bij de nieuwe wet horen een andere werkwijze, houding en gedrag van…
Hans Wilmink, tot 2013 werkzaam in verschillende functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en medewerker van Stichting Beroepseer, gaat in zijn artikel Ontmoedigt Plasterk de ambtelijke dienst? op de nieuwssite voor het openbaar bestuur Platform O, in op de  twee belangrijke actuele berichten over ambtelijk vakmanschap: De eerste: Op 19 september 2016 schreef minister Plasterk aan de Tweede Kamer dat hij – ondanks een eerdere toezegging aan de Tweede…
Pagina 1 van 12
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design