header2

citaat marcus aurelius


 

Overheid

De Dag van de Rechtspraak stond dit jaar in het teken van de rechter van de toekomst en de toekomst van de rechter. Honderden rechters, politici, opinie- en beleidsmakers kwamen op 28 september 2017 bijeen in Utrecht om te praten over maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van de rechtsstaat bepalen.    Lord John Thomas Eregast was Lord John Thomas, de hoogste rechter van Engeland en Wales. Tijdens…
De drie finalisten voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 zijn bekend. Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Stadsregio Parkstad Limburg gaan met elkaar de strijd aan in de finale, die op 20 november aanstaande wordt gehouden in de Ridderzaal. De jury, onder voorzitterschap van de burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten Jan van Zanen is onder de indruk van de kwaliteit van de…
Arre Zuurmond (1959) is sinds 2013 ombudsman voor de metropool Amsterdam. In die hoedanigheid probeert hij klachten van burgers over de overheid op te lossen en onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de overheid te herstellen en waar mogelijk te voorkomen. Daarvoor trok Zuurmond als wetenschappelijk directeur en medeoprichter van de Kafkabrigade al vanaf 2005 ten strijde tegen onnodige overheidsbureaucratie. Zijn stelling is dat de kwaliteit van overheidsdienstverlening ernstig tekortschiet en…
In de roep om de zeggenschap van burgers te vergroten en werk te maken van burgerparticipatie zijn veel overheidsorganisaties aan het innoveren geslagen. Hoe radicaler het roer wordt omgegooid, hoe meer lof een organisatie oogst. Deze innovaties brengen echter ook de nodige risico’s met zich mee. Aan de hand van het voorbeeld van de gemeente Hollands Kroon, gelegen in de Kop van Noord-Holland, gaan we dieper in op deze risico’s.…
Steven Gort, werkzaam bij ICTU - uitvoeringsorganisatie voor automatisering van overheidsdiensten - gelooft er heilig in dat je door het radicaal innoveren van dienstverlening het vertrouwen in de overheid kunt herstellen. Op de site van Open Overheid legt hij in een interview uit dat je juist daardoor de broodnodige democratische vernieuwing kunt realiseren. Kern van zijn boodschap is kleinschaligheid. Hij wil graag kleinschalige experimenten met publieke en private partners onder…
Het is onvermijdelijk dat de overheid soms nadeel toebrengt aan mensen, of zelfs materiële of immateriële schade. Juist als ze bezig is het publieke belang te behartigen. Dat maak ik nu zelf mee, nu er op een paar honderd meter van mijn woning een nieuwe snelweg wordt aangelegd.In zo’n geval gelden er voor de overheid gedragsregels die je ook aan het gewone menselijke verkeer kunt ontlenen. Zoals: ga er niet…
Op donderdag 13 juli 2017 vond het kort geding plaats tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG). De eis was dat SBG het verwerken van gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg dient te staken. De reden hiertoe is dat SBG de patiëntgegevens in strijd met de wet verwerkt. SBG weigert echter eigenstandig de verwerking te staken. Een aantal samenwerkende partijen rond de beweging Stop benchmark met ROM had op 24 mei…
Gemeenteraadsverkiezingen gaan over lokale zaken en veel van die lokale zaken worden bepaald door ontwikkelingen die van buiten op gemeenten afkomen. Dan is de vraag: hoe gaat men daarop reageren? Denkt een gemeente: we kijken wel wat 't wordt, of kan de gemeente baat vinden bij actief en alert reageren, ook als de ontwikkelingen nog maar pril zijn?De provincie Overijssel heeft een overzicht laten maken door Trendbureau Overijssel*) die de…
De val de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Deze publicatie van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid belicht vier aspecten: de ontwikkeling van middeninkomens, van middelbare opleidingen en middenberoepen, en van opvattingen over politiek en maatschappij. Een definitie of omschrijving van de middenklasse bleek nog niet zo makkelijk te geven. Volgens de WRR…
Pagina 1 van 13
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design