header2

citaat jacques wallage


 

Overheid

In de essaybundel #WOEST verkent de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), hoe de overheid het beste kan omgaan met de verontwaardiging van burgers en het grensoverschrijdend gedrag dat daar mogelijk het gevolg van is. Aan toonaangevende experts is verzocht hun licht over dit vraagstuk te laten schijnen. De bundel werd gepresenteerd in Debatcentrum De Balie in Amsterdam op 5…
Werknemers kunnen tegenwoordig moeilijk nee zeggen is de ervaring, als hun baas nieuwe regels ter controle invoert of opdrachten geeft die buiten het arbeidscontract vallen. Intussen neemt de surveillance-maatschappij steeds vaster vorm aan, zoals blijkt uit de elkaar snel opvolgende maatregelen en methoden die overheid, organisaties en bedrijven invoeren ter controle van burgers en medewerkers. Voorbeeld is een vraag van een luisteraar in het radioprogramma Juridische Zaken van BNR Nieuwsradio.…
Kennisplatform OMOOC*) - voor overheidsmanagers, professionals en bestuurders - is op 13 februari 2018 van start gegaan met de mooc Vernieuwing lokale democratie. Een mooc is een zogeheten massive open online course, ofwel een cursus die gratis op internet wordt gegeven en waaraan iedereen kan deelnemen. Het doel van deze mooc is ambtenaren, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen te inspireren en inzicht te bieden om nieuwe invulling te geven aan de…
Alle vrachtjes lichten, zei de schipper, en gooide zijn vrouw overboord. Aangezien bezuinigingen de sociale werkvoorziening (sw) ernstig bedreigen, mag deze oudhollandse wijsheid wel worden afgestoft. Wat onvoorstelbaar oogt, zou wel eens tot tastbare oplossingen kunnen leiden. Zo lijkt ook de voormalige sw-directeur en inmiddels Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) gedacht te hebben. Voor minder dan het reguliere inkomen en via een weinig charmante constructie was het mogelijk om mensen…
Begin 2018 is een groep maatschappelijke organisaties een rechtszaak begonnen tegen de Nederlandse Staat met als doel het Systeem Risico Indicatie (SyRI) door de rechter onrechtmatig te laten verklaren. Bij de groep hebben zich ook schrijver Tommy Wieringa en schrijver/rechtsfilosoof Maxim Februari als mede-eiser aangesloten. Rondom de rechtszaak wordt vanuit het Platform Bescherming Burgerrechten de campagne Bij voorbaat verdacht gevoerd met doel het publiek wakker te schudden en een discussie…
Jelle van Haaster is verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018. Dwight van de Vijver won de publieksprijs. Vier jonge professionals namen het tegen elkaar op tijdens de verkiezingsavond van donderdag 18 januari 2018 in Poppodium Annabel te Rotterdam. Voor een zaal met ruim tweehonderd aanwezigen kregen de finalisten uitdagende opdrachten uit te voeren en formuleerden zij hun visie op de overheid van de toekomst. De vakjury verkoos Jelle…
In 2018 treedt de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) - ook wel Sleepwet, Aftapwet of Hackwet genoemd - in werking. De wet zou per 1 januari 2018 van kracht zijn, maar omdat er nog niet voldoende toezichthouders zijn gevonden, is invoering uitgesteld. De Artsenfederatie KNMG wil dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt.Volgens de…
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 willen de publieke omroepzender NOS en de regionale omroepen graag weten wat de burger belangrijk vindt: welke onderwerpen moeten als eerste worden aangepakt in de gemeente en waarom? Veiligheid op straat, groen in de buurt, ouderenzorg, het inzamelen van afval en parkeerbeleid: het zijn maar enkele van de onderwerpen waar de gemeente over gaat. Of: wat vindt u bijvoorbeeld van…
Waar blijft het belastinggeld? Het Rijk houdt dat bij met achterhaalde regels. Dat moet anders, vindt Arno Visser, sinds 2015 president van het College van de Algemene Rekenkamer. In een essay, gepubliceerd in Elsevier Weekblad, legt Visser uit hoe het anders moet. De onafhankelijke, in 1814 opgerichte Algemene Rekenkamer is gevestigd in Den Haag en controleert of de uitgaven van de Rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn gedaan. Visser begint zijn…
Pagina 1 van 15
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design