header2

citaat graham greene


 

Overheid

In zijn eerste troonrede, op Prinsjesdag 17 september 2013, had koning Willem-Alexander het over de ‘participatiesamenleving’: “Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen…
Een actief netwerk van wethouders van verschillende politieke kleur heeft het initiatief genomen op lokaal niveau te gaan bouwen aan wederkerig vertrouwen en het vernieuwen van de lokale democratie.De initiatiefnemers hebben gesprekken gevoerd en daarbij het programma Democratic Challenge*) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betrokken. In een brief van 22 november 2017 - zie hieronder - doen zij een oproep aan collega's zich…
Gerard​ ​ Bakker​ ​is​ ​Overheidsmanager​ ​ van​ ​het​ ​Jaar​ ​2017​ ​en​ ​Staatsbosbeheer​ heeft​ ​de Verkiezing​ ​Beste​ ​Overheidsorganisatie​ ​van​ ​het​ ​jaar​ ​2017​ ​gewonnen.​ ​Dat is bekend gemaakt tijdens​ de jaarlijkse uitreiking​ ​van​ ​ de​ ​Overheidsawards​ ​in​ ​de Ridderzaal in Den Haag op 20 november 2017. Overheidsmanager Gerard Bakker Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zich in een stormachtige situatie. Als…
Een grote groep burgers voelt zich ‘niet of onvoldoende vertegenwoordigd, gehoord en serieus genomen’. Dat constateert de Staatscommissie parlementair stelsel in haar onlangs verschenen probleemverkennende  rapport.Gaat het daarbij om de populistische burgers die de overheid nu eenmaal niet wíllen begrijpen of schort er iets aan de oriëntatie en het gedrag van de overheid naar de burgers toe? Ik loop een paar overheidstaken na, en duid enkele voorbeelden. Woensdag 15 november…
In Sociaal bestek, vaktijdschrift voor werk, inkomen en zorg, schrijft Antoniek Vermeulen over vakmanschap en het waarmaken van ambities in het sociaal domein. Antoniek Vermeulen is projectleider Citydeal Inclusieve Stad bij de gemeente Utrecht. Onder de vlag van Citydeal Inclusieve Stad werken vijf gemeenten - Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad - en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Sociale Zaken aan het versnellen van de transformatie in het…
Elanor Boekholt-O’Sullivan, Irma Woestenberg en Gerard Bakker behoren tot de beste leidinggevenden uit de publieke sector van Nederland. Eén van hen maakt in november 2017 kans op de titel ‘Overheidsmanager van het Jaar’. Op 20 november wordt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal in Den Haag bekend gemaakt wie van de drie finalisten een plek heeft verworven in de eregalerij. De jury, onder voorzitterschap van Ank Bijleveld,…
De Dag van de Rechtspraak stond dit jaar in het teken van de rechter van de toekomst en de toekomst van de rechter. Honderden rechters, politici, opinie- en beleidsmakers kwamen op 28 september 2017 bijeen in Utrecht om te praten over maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van de rechtsstaat bepalen.    Lord John Thomas Eregast was Lord John Thomas, de hoogste rechter van Engeland en Wales. Tijdens…
De drie finalisten voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 zijn bekend. Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Stadsregio Parkstad Limburg gaan met elkaar de strijd aan in de finale, die op 20 november aanstaande wordt gehouden in de Ridderzaal. De jury, onder voorzitterschap van de burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten Jan van Zanen is onder de indruk van de kwaliteit van de…
Arre Zuurmond (1959) is sinds 2013 ombudsman voor de metropool Amsterdam. In die hoedanigheid probeert hij klachten van burgers over de overheid op te lossen en onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de overheid te herstellen en waar mogelijk te voorkomen. Daarvoor trok Zuurmond als wetenschappelijk directeur en medeoprichter van de Kafkabrigade al vanaf 2005 ten strijde tegen onnodige overheidsbureaucratie. Zijn stelling is dat de kwaliteit van overheidsdienstverlening ernstig tekortschiet en…
Pagina 1 van 14
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design