header2

citaat allen ginsberg 

Overheid

Tom van Doormaal, politicoloog en gepensioneerd ambtenaar, schrijft op Platform O, het online platform dat een brug slaat tussen de praktijk van het openbaar bestuur en de wetenschap, over ‘leerzame confrontaties’ tijdens twee bijeenkomsten die gingen over het sociaal domein. Een politica vertelde hem tijdens een gesprek dat ze wetgeving maakte, maar dat ze niet zeker was van het resultaat: “Dus ik wil weten hoe het werkt en een kans…
Op uitnodiging van de Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sprak een delegatie van de Sociaal Economische Raad (SER) met parlementariërs over het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan . In dit advies pleit de raad onder meer voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur, meer maatwerk en een breed maatschappelijk akkoord: “Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. Technologische…
In Debatcentrum De Balie in Amsterdam vond op 2 mei 2017 een debat plaats over hoe een burgemeester in oorlogstijd dient te handelen. Juist rond 4 en 5 mei staan aspecten als onafhankelijkheid, dapperheid en bestuurlijke moed in de schijnwerpers. Maakten de Nederlandse bestuurders in de periode van de Tweede Wereldoorlog wel de goede afweging door aan te blijven als hoge ambtenaar, burgemeester of Commissaris van de Koningin? Het begrip…
In opdracht van de provincie Noord-Holland schreef Peter Romijn het essay Dilemma’s van gezagsdragers in zware tijden. Romijn is onderzoeker bij het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). In 2017 is Noord-Holland gastprovincie van de Nationale Viering Bevrijding. Het thema van deze viering is de kracht van het persoonlijke verhaal. Ieder heeft zijn eigen beleving en verhaal bij vrijheid. Dat geldt ook voor gezagsdragers. Als bestuurders bij een overheid…
Belanghebbenden en andere geïnteresseerden worden verzocht hun suggesties en commentaar op het conceptvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal kenbaar te maken. Op 24 april 2017 is er een voorstel ingediend door demissionair minister Schippers van Volksgezondheid. Tot 23 juni 2017 is het mogelijk via een internetconsultatie te reageren op dit voorstel. Doel van de regeling Het voorstel bevat een algemeen kader voor het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van…
In Westerse democratieën wordt een brede discussie over het maatschappelijk onbehagen in de samenleving gevoerd. De consequenties van dit onbehagen zijn vergaand. Zo wordt gesteld: het onbehagen zet de legitimiteit van het overheidshandelen onder druk, het leidt tot grote(re) maatschappelijke tegenstellingen tussen burgers en het is de oorzaak voor de opkomst van populistische partijen. Een perspectief dat daar tegenover kan worden gesteld is dat dit onbehagen de politiek en de…
Het UWV verwacht naar aanleiding van de nieuwste Facsheet arbeidsmarkt Overheid tussen 2017 en 2020 opnieuw een daling van het aantal banen bij de overheid. Het gaat om een lichte daling van 8.000 banen van overheidsmedewerkers. Ter vergelijking: tussen 2010 en 2015 kromp het personeelsbestand bij de overheid met 50.000 personen. Met name bij gemeenten, provincies en bij defensie nam het aantal medewerkers sterk af. In 2016 bleef het aantal…
Coen van de Ven van RTL Nieuws heeft een bloemlezig gemaakt van de biografieën van de pas verkozen volksvertgenwoordigers. Henk Krol schrijft dat hij nooit een politieke carrière ambieerde en daar als vanzelf inrolde. Kuzu van DENK schrijft over zijn ervaringen als kind maar rept met geen woord over zijn jaren in de PvdA Kamerfractie.Thierry Baudet schrijft dat zijn partij wil gaan functioneren als het ‘vlaggenschip van de renaissancevloot’.PVV'ers zijn…
In de Verenigde Staten hebben we een harde verkiezingsstrijd gezien, waarin met mensen en feiten gemanipuleerd werd. Dat gaat nog even door tijdens het presidentschap van Trump, zo lijkt het. Ook in de Nederlandse verkiezingsstrijd ontwaren we nieuwe vormen van manipulatie. Fotoshoppen en valse facebook-identiteiten (internettrollen) zijn bij ons nieuwe – althans nog niet eerder zo aan het licht gekomen – wapens in de politieke strijd.Misinformatie en leugens van de…
Pagina 1 van 12
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design