header2

citaat marcus aurelius


 

Onderwijs

Howard Stevenson doet een aantal ideeën aan de hand om de onderwijsvakbond te vernieuwen. Stevenson is onderzoeker en hoogleraar Educational Leadership and Policy Studies aan de Universiteit van Nottingham in Engeland.De uitdagingen waarvoor leraren staan zijn bijna overal ter wereld dezelfde. Achter de tabellen van de internationale OESO-onderzoeken naar onderwijsprestaties bijvoorbeeld schuilt vaak een keiharde druk om de toetsscores omhoog te stuwen terwijl de economische concurrentie wereldwijd de almaar slechter…
Het Algemeen Dagbald meldt dat docenten van het voortgezet, het beroepsonderwijs en het universitair onderwijs zich opmaken voor actie, daarbij het voorbeeld volgend van het primair onderwijs dat op 5 oktober 2017 een dag ging staken voor lagere werkdruk en een eerlijk salaris*). VO in Actie, MBO in Actie en WO in Actie gaan protesteren tegen een te hoge werkdruk, de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs en meer…
De Algemene Onderwijsbond (AOb) onderzoekt samen met Education International (EI), de internationale federatie van lerarenvakbonden, en andere vakbonden en lerarenorganisaties of er behoefte is aan een wereldwijd netwerk van leraren. Leraren werken steeds meer internationaal samen en zoeken contact via verschillende online kanalen zoals Twitter en Facebook. Het aantal uitwisselingsprojecten en internationale lerarennetwerken die nu al actief zijn, neemt toe. Daarnaast willen overheden en internationale organisaties deze initiatieven steeds vaker…
De Kamerleden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen een breder en dieper inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de lumpsumbekostigingssystematiek in met name het primair en voortgezet onderwijs. Ook zijn de Kamerleden benieuwd naar mogelijke verbeteringen daarin. Deze informatie kan de commissie meenemen in toekomstige debatten over dit onderwerp. De commissie doet op internet een oproep aan het onderwijsveld ideeën en meningen over de besteding van…
Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) heeft op 20 september 2017 een brief gestuurd (zie update onderaan) aan de Onderwijscoöperatie met het verzoek de verkiezingen voor de Deelnemersvergadering per direct stop te zetten.De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan van de Onderwijscoöperatie. Sinds 1 augustus 2017 heeft Nederland de Wet Beroep leraar en lerarenregister, welke gefaseerd ingevoerd zal gaan worden. Met deze wet wordt de professionele ruimte en zeggenschap van leraren vastgelegd…
Blog van Ben Wilbrink, 20 september 2017: https://benwilbrink.wordpress.com Bij deze blog. Dit stuk vooronderstelt kennis van het wereldje rond onze eindexamens. Zo ga ik hier niet uitleggen wat een N-term is. Wie daar meer over wil weten: zoek hier: http://www.wiskundebrief.nl/. De voorzieningenrechter heeft het kort samengevat in zijn vonnis in de zaak ‘en effet’, de aanleiding voor al dit rumoer: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:4334 Een eigenaardigheid in het volgende is dat ik graag…
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’. “Maken maakt leerlingen en studenten creatief, kritisch en ondernemend en stimuleert analytisch denken en samenwerken”, zegt minister Bussemaker van Onderwijs: “Ik vind het daarom belangrijk…
Afgelopen dinsdag, op de mooie dag van koetsen, prinsen en prinsessen vormden de antwoorden op de vragen van staatssecretaris Dekker op de vragen van Peter Kwint SP, Lisa Westerveld GL, Eppo Bruins CU en Paul van Meenen D66 over de kwaliteit van de eindexamens Frans een valse dissonant. Ze beginnen lekker overzichtelijk, maar daarna gaat het los. U leest de officiële antwoorden in cursief, gevolgd door de niet-cursieve antwoorden zoals…
Joop Berding en Izaak Dekker gaven zeven jaar samen les aan de masteropleiding Pedagogiek van Hogeschool Rotterdam. Voor Berding waren het de laatste zeven jaar van zijn carrière als docent  - hij is met pensioen gegaan - voor Dekker waren het zijn eerste jaren.In het essay Onderwijsfilosofen in actie blikken beide docenten terug op die periode. Hun essay werd gepresenteerd tijdens het Startsymposium Master Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam op…
Pagina 1 van 30
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design