header2

citaat jim morrison
 

Onderwijs

Komensky Post, het onafhankelijke nieuwsmagazine voor onderwijs uit binnen- en buitenland, heeft een lijst gepubliceerd met namen van Tweede Kamerleden die deskundig zijn op onderwijsgebied. De Vaste Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap telt vijfentwintig leden van wie zestien zich bezig houden met speciale onderwijstaken: primair onderwijs, voortgezet onderwis, speciaal onderwijs, passend onderwijs, beroepsonderwijs en leraren. Zes van hen hebben ervaring in het onderwijs. Sinds 23 maart 2017 zijn er twaalf…
Herman van den Bosch, hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit, wijdt zijn nieuwe blog aan kritisch denken. Kritisch leren denken is noodzakelijk, maar volgens hem schieten universiteiten daarin tekort. Leidinggevenden van bedrijven en universiteiten zijn het er roerend over eens: kritisch denken is een van de belangrijkste doelen van een wetenschappelijke studie. Maar wat is kritisch denken? In bijna alle definities van kritisch denken komen termen voor als analyseren, argumenteren,…
Uit een in april 2017 gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder werknemers blijkt dat koks, artsen, juristen, managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening en leerkrachten in het basisonderwijs de meeste werkdruk ondervinden. Stichting Leerkracht geeft op haar website leerkrachten uit het basisonderwijs vijf tips om die werkdruk terug te dringen. Het blijkt dat veel overbodige zaken kunnen worden geschrapt.Stichting Leerkracht werd in 2012 opgericht…
Bij overschotten en tekorten aan leraren reageert de overheid altijd te laat. En verergert ze de problemen in plaats van ze op te lossen. Kan dat misschien een keer anders? Robert Sikkes blikt in een lang artikel in de online-editie van Het Onderwijsblad vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw terug op de ontwikkelingen in de onderwijsarbeidsmarkt. Een verkorte versie staat in de gedrukte uitgave van Het Onderwijsblad (no…
De Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus schrijft dat Onderwijs2032 scholen onderschat. Een van de eerste zaken waar de nieuwe onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer zich over buigen, is Onderwijs2032*). Op 13 en 19 april 2017 vindt een uitgebreide hoorzitting over deze curriculumvernieuwing plaats. Wat onderwijsbestuurder Saskia Makker betreft wordt Onderwijs2032 niet meer dan een inspiratiedocument voor scholen. “Wat ik tot nu toe lees, is een onderschatting van wat…
Leerkrachten van het primair onderwijs (PO) zijn op 20 maart 2017 begonnen met een actie voor een beter salaris en een kleinere klas: PO in Actie. In een pamflet en een manifest pleiten zij voor goed onderwijs voor alle kinderen. “Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden”, aldus de actievoerders, ”dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs. Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt…
Thijs Roovers is groepsleerkracht en ICT-coördinator op de Leonardo da Vinci-school in Amsterdam. Met veel interesse volgt hij de ontwikkelingen in het onderwijs. Via zijn site Meester Thijs en Twitter laat hij zien waarmee hij zich bezig houdt.Medio februari leverde hij commentaar op de reacties die volgden op een besluit van de Tweede Kamer om de hoorzitting over Onderwijs2023*) op te schorten. De hoorzitting zou worden gehouden op 15 februari…
Een nieuw pan van aanpak van het Ministerie van Onderwijs om het lerarentekort op te heffen biedt vijf mogelijke oplossingen en stimuleert partijen om gezamenlijk het probleem van het tekortt op te lossen. Het bouwt voort op de acties die door verschillende partijen in de regio al in gang zijn gezet: Verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen: als meer studenten kiezen voor de lerarenopleiding en deze…
Na bijna 34 jaar bij scholengemeenschap Reggesteyn gewerkt te hebben en ruim 39 jaar in het onderwijs, heeft Wim van de Merwe op 12 oktober 2016 afscheid genomen als docent metaaltechniek. Maar wie denkt dat de inmiddels 65-jarige Wim van zijn pensioen gaat genieten, heeft het mis. “Ik ga zeker niet achter de geraniums zitten”. Een verslag van het afscheid is te lezen op de site van Stichting A+O Metalektro.Na…
Pagina 1 van 27
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design