header2

citaat graham greene


 

Algemeen

In de Krant van West-Vlaanderen vertelt Ise Rollez, boerin in het dorpje Boezinge in de Belgische provincie West-Vlaanderen, waarom ze op 7 december 2017 een open brief heeft geschreven aan de supermarkten. Rollez was een van de negen finalistes van Verkiezing schoonste boerin van Vlaanderen, een wedstrijd met de bedoeling het imago van de hedendaagse boerin en de landbouwsector een stevige duw in de rug te geven. In de open…
René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de faculteit der managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds april 2017 Denker des Vaderlands, schreef in het Financieele Dagblad (FD) van 15 oktober 2017 in zijn artikel Hoe nauwer het contact, des te groter het vertrouwen een commentaar op de Veracity Index 2016 van het Britse onderzoeksbureau van de publieke sector, het Ipsos Mori's Social Research Institute. Uit dat onderzoek bleek dat…
Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen schreef op zijn blog “waarin hij op allerlei manieren een pleidooi houdt voor gezond verstand” over Betrouwbaarheidsdeskundigen dat gaat over vertrouwen en prestatie-indicatoren die een niet bestaande maakbaarheid veronderstellen. Bransen:“Steeds meer van overheidsfinanciering afhankelijke sectoren gaan gebukt onder de grote last dat zij tot in het detail administratief rekenschap af moeten leggen van hun prestaties. Van onderwijs tot…
Werknemers zijn helemaal klaar met het traditionele beoordelingsgesprek, luidt de kop boven het artikel van Siebe Schootstra in weekblad Intermediair Magazine. In veel organisaties nadert het ‘eindejaarsgesprek’. In een reeks artikelen onderzoekt Intermediair het nut en de functie van beoordelen en feedback geven. Schootstra begint als eerste en neemt de beoordeling en de juridische kant ervan onder de loep. In het volgende nummer gaat het over continue feedback en tools…
Nog steeds kunnen we nieuwe dingen leren van de oude Grieken. Hoe ze zorgden dat innovaties geaccepteerd raakten, bijvoorbeeld. Een groep classici, onder Leidse leiding, gaat hier onderzoek naar doen dankzij een heel grote subsidie van NWO. Het gaat haar nog altijd aan het hart. Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden, was betrokken bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toen in 2012 negen…
De conclusie van Het beroep in de cao. Een verkenning naar de mogelijkheden van een beroepencao luidt dat als het beroep in de sector- of bedrijfscao een centraler plaats krijgt dat bijdraagt aan een gelijk speelveld tussen vaste en flexibele arbeidscontracten. De verkenning is afkomstig van het kennis- en dienstencentrum voor arbeidszaken in de publieke sector CAOP en het sociale fonds voor de architectenbranche SFA Overgaan op uitsluitend een beroepencao…
In het rapport The future of skills: Employment in 2030 beschrijven vier auteurs hoe ons werk er naar alle waarschijnlijkheid zal uitzien in de nabije toekomst. Ze beschrijven ook wat voor vaardigheden er nodig zijn voor nieuwe banen.The future of skills is geschreven door Hasan Bakhshi, Jonathan M. Downing, Michael A. Osborne en Philippe Schneider van de Engelse, op innovatie gerichte stichting Nesta: “Wij steunen nieuwe ideeën om de grote problemen…
Is talent de sleutel tot succes? Neen. 10.000 uur oefenen? Ook niet. Wat wel? Fifi Schwarz schrijft op haar blog De dingen de baas een recensie van het in april 2017 verschenen boek Peak - Secrets from the new science of experience van  Anders Ericsson in samenwerking met Robert Pool. De dingen de baas is gewijd aan Bespiegelingen over taal, mediawijs burgerschap en onderwijs Schwarz:In 2008 schreef Malcolm Gladwell het…
Nederlandse notarissen luiden de noodklok over het optreden van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de waakhond van het notariaat. In een brief aan het BFT-bestuur bekritiseert de ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) het toezicht door het BFT. De notarissen hebben kritiek op het functioneren van de waakhond en noemt het BFT ondeskundig en niet effectief. Ook werkt de toezichthouder "onnodig kostenverhogend en bureaucratisch". Jef Oomen, bestuursvoorzitter van de…
Pagina 1 van 21
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design