header2

Groepsblog
Corné van der Meulen en Thijs Jansen van Stichting Beroepseer schrijven in MedZ, vakblad voor de praktijkhoudende huisartsen, waarvan nummer 4 van 2017 is gewijd is aan de weerbaarheid van de huisarts, over het van oorsprong Amerikaanse fenomeen defensive medicine, defensieve zorgverlening: zorgverleners handelen onder druk van patiënten soms anders dan zij vanuit hun professionaliteit zouden willen.Hoewel defensieve zorgverlening voornamelijk met medisch specialisten in verband wordt gebracht speelt het ook…
Het vertrouwen in de journalistiek is, zo laat recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau duidelijk zien, dalende. Er is een grote groep teleurgestelde Nederlanders die is afgehaakt van de journalistiek. Merken collega’s dit ook in de praktijk? vraagt journalist Frans Oremus zich af op de site van Villamedia, vakblad voor de journalistiek. Zeven jaar geleden schreef Oremus in hetzelfde Villamedia een verhaal met de kop Ik vertel het niet meer…
Met de regelmaat van de klok verschijnen er artikelen en boeken over manieren om werkstress en een burn-out te vermijden. Computerworld gaf op 4 augustus 2017 advies aan de IT-manager “aan wie continu gevraagd wordt meer te doen met minder. De verantwoordelijkheden voor het welzijn van het bedrijf lopen alleen maar op. Hoe ga je daarmee om?” We leven in een tijdperk van ‘totale arbeid’. De Duitse filosoof Josef Pieper…
La méthode Coué is officieel een zelf vervullende voorspelling die haar naam te danken heeft aan het werk van psycholoog en apotheker Emile Coué de la Châtaigneraie (1857-1926). De methode is gebaseerd op suggestie en zelfhypnose. Als je maar hard genoeg wilt geloven dat iets goed voor je is dan ga je dat soms ook écht geloven. In het dagelijkse taalgebruik betekent het zoiets als tegen beter weten in tegen…
Het is onvermijdelijk dat de overheid soms nadeel toebrengt aan mensen, of zelfs materiële of immateriële schade. Juist als ze bezig is het publieke belang te behartigen. Dat maak ik nu zelf mee, nu er op een paar honderd meter van mijn woning een nieuwe snelweg wordt aangelegd.In zo’n geval gelden er voor de overheid gedragsregels die je ook aan het gewone menselijke verkeer kunt ontlenen. Zoals: ga er niet…
De negentienjarige Brent Koekkoek uit Denekamp maakt zich op voor deelname aan World Skills 2017, de wereldkampioenschappen voor beroepen die plaatsvinden in Abu Dhabi, Qatar, van 15 t/m 19 oktober. Koekkoek doet mee aan het onderdeel lassen. Hij wordt begeleid door Wim van de Merwe, voormalig techniekdocent (lassen) van scholengemeenschap Reggesteyn in Rijssen en coördinator van diverse techniekwedstrijden waaronder het lassen bij de nationale vakwedstrijden, Skills Heroes. Die wedstrijden vonden…
Een paar jaar geleden zag ik een beroving. Van een veel te kleine afstand. Je hersenen doen dan iets geks. Ze gaan in survivalmodus. Wie is waar, wie doet wat, wie ziet wat, waar is de escaperoute en wie moet 112 bellen? In films gaat het beeld dan over op slow-motion, vaak in zwart-wit met sombere voice-over. Dat gevoel heb ik nu al ruim drie dagen. Ik overzie, met moeite,…
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) maakt zich zorgen over het afnemende aandeel academisch geschoolde leraren in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). In een standpuntnotaonderbouwt de KNAW de zorgen en doet aanbevelingen om meer academisch geschoolde leraren in het voortgezet onderwijs te krijgen en te behouden. Academisch geschoolde leraren zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op de universiteit. De komende jaren gaan juist veel van deze universitair geschoolde…
Dagblad van het Noorden meldt dat hulp aan buren een Groninger zijn uitkering kost. Bewoners van de Semarangstraat in Groningen zijn boos dat hun buurman Koos Westra (58) geen uitkering meer krijgt vanwege zijn goede daden voor de buurt. Westra is arbeidsongeschikt en krijgt maandelijks een uitkering. „Ik heb drie keer een hernia gehad, ben hartpatiënt en zwaar longpatiënt, maar achter de geraniums doodgaan is niets voor mij”, zegt hij.…
Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zou graag zien dat de patiënt de regie krijgt over zorginnovaties. Hij hoopt op meer actie van de kant van de patiënt om de digitale zorg te stimuleren. Hij roept de patiënt zelfs op tot guerilla in een interview met Liesbeth Jongkind voor iBestuur: “Als je de gebruiker centraal wilt stellen, wij noemen dat ‘de patiënt CEO van…
Pagina 1 van 172
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design