header2

Groepsblog
Elk jaar brengt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een brancherapport Ziekenhuiszorg uit dat de stand van zaken van de ziekenhuiszorg in Nederland beschrijft van het afgelopen jaar. In de Nieuwsbrief Natuurlijk in beweging van december 2017 staat een samenvatting van het rapport. In 2016 is 96,1 miljard euro uitgegeven aan de gehele zorg in Nederland. Dat is 1,7 miljard (1,8%) meer dan in 2015. Het was het vierde jaar…
De overheid heeft besloten dat ‘oost west, thuis best’ is’, constateert hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak in zijn bijdrage op de site van Sociale Vraagstukken naar aanleiding van een bijeenkomst vandaag in Den Haag over decentralisaties in de zorg van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV). Zie: www.nsv-sociologie.nl Duyvendak: “Er zijn de afgelopen jaren in Nederland talloze ‘keukentafel’-gesprekken gevoerd. Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van professionele zorg, terwijl ze…
Ieder kind telt. Ieder kind verdient het geliefd te zijn om wie het is en te worden uitgedaagd op wat het kan. Dat het beseft dat zijn leven waard is geleefd te worden, dat zijn talent en mogelijkheden uit de verf komen, en dat hij de kennis en de vaardigheden, de attitudes en de inzichten verwerft voor volwaardig samenleven en een eerbaar beroep. En, zoals Erasmus ons voorhoudt, het geluk…
Jordi Lammers is voor een jaar ´Writer in residence’ bij stichting Beroepseer waarin hij regelmatig voor ons een verhaal schrijft over werkende mensen, over mensen die zorg dragen voor de ander en zorg ontvangen. Hoe gaan zij om met de dilemma’s en emoties die daarmee gepaard gaan? Zijn eerste verhaal Handen en voeten verscheen in september 2016. Vandaag publiceren wij zijn achtste, en tevens laatste verhaal, Reddingswerker. Begin van Reddingswerker:---…
Carin Gaemers presenteerde in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op 7 december 2017 haar boek Zorgneurose, een analyse van de manier waarop politiek, journalistiek en zorginstanties omgaan met de problematiek van de intramurale ouderenzorg. Elk jaar vraagt Nieuwspoort iemand van buiten de Haagse kaasstolp te rapporteren over zijn of haar bevindingen op het Binnenhof. Met het rapporteurschap wil Nieuwspoort een bijdrage leveren aan het debat over de verhouding journalistiek, politiek…
In de Krant van West-Vlaanderen vertelt Ise Rollez, boerin in het dorpje Boezinge in de Belgische provincie West-Vlaanderen, waarom ze op 7 december 2017 een open brief heeft geschreven aan de supermarkten. Rollez was een van de negen finalistes van Verkiezing schoonste boerin van Vlaanderen, een wedstrijd met de bedoeling het imago van de hedendaagse boerin en de landbouwsector een stevige duw in de rug te geven. In de open…
Huisartsenpraktijken moeten snel verkleind worden naar zo’n 1700 tot 1800 patiënten, om te voorkomen dat huisartsen bezwijken onder de werkbelasting. Dat schrijven de hoogleraren van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en pleiten ervoor dat huisartsen meer tijd voor hun patiënten krijgen. Op de site van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV is de brief in PDF…
In zijn eerste troonrede, op Prinsjesdag 17 september 2013, had koning Willem-Alexander het over de ‘participatiesamenleving’: “Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen…
De laatste week van november 2017 is het boek Flip the system UK: A teacher's manifesto gelanceerd in Groot-Brittannië. Er was lang uitgezien naar deze door Het alternatief en Flip the sytem geïnspireerde Britse versie.Er is twee jaar aan het boek gewerkt. Redacteuren zijn Lucy Rycroft-Smith, van oorsprong lerares en thans werkzaam als onderzoeker bij Cambridge Mathematics, en Jean-Louis Dutaut, leraar burgerschap, media en politiek en voormalig hoofd van een…
Steven de Waal (1955) is oprichter en voorzitter van Public SPACE Foundation, een onafhankelijke denktank met doel een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het beter functioneren van de publieke sector. In 2000 introduceerde hij het concept van maatschappelijk ondernemen. In een gesprek met Maurits Hoenders legt hij uit wat hij daaronder verstaat: de private non-profit organisatie met publieke dienstverlening zoals ziekenhuizen, woningcorporaties, scholen, universiteiten, publieke omroepverenigingen en pensioenfondsen. Ze hebben…
Pagina 1 van 183
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design