header2

Groepsblog
Dagblad De Gelderlander publiceerde op 25 maart 2017 een in 2014 geschreven artikel over de fusie van GGZ-instelling Pro Persona. De instelling is niet erg gelukkig met de publicatie en beschrijft in een reactie op haar website hoe het artikel indertijd tot stand is gekomen en wat voor bezwaren er zijn. Lezing van het artikel uit 2014 wordt imiddels van alle kanten aanbevolen via Twitter. Het document wordt onder meer…
De Munich Security Conference (Münchner Sicherheitskonferenz) wordt sinds 1963 jaarlijks gehouden in München. Elk jaar zijn er ongeveer driehonderdvijftig deelnemers uit meer dan zeventig landen: regeringshoofden, ministers, parlementseden, vertegenwoordigers van internationale instellingen en organisaties waaronder de krijgsmacht, de media, de wetenschap, het maatschappelijk middenveld en de zakenwereld.In de afgelopen decennia is de Munich Conference uitgegroeid tot het belangrijkste forum voor de uitwisseling van ideeën en plannen van beleidsmakers op het…
Minister Schippers van Volksgezondheid stuurde haar antwoorden op vragen van Kamerlid Renske Leijten (SP) over protesten tegen het verplicht invullen van ROM-gegevens in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ|)naar de Tweede Kamer op 23 maart 2017. Lees even mee: Vraag 1Hoe reageert u op het verzet dat is ontstaan tegen het verplicht in moeten vullen en aan moeten leveren van Rom -gegevens in de ggz? Vraag 2Vindt u het wenselijk dat het…
Zestig procent van de kinderen die in armoede opgroeien hebben ouders die gewoon werken. Deze gezinnen komen financieel moeilijk rond. Bij het rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) Opgroeien zonder armoede (maart 2017) is een bijlage gevoegd van het Sociaal Cultureel Planbureau, Armoede onder kinderen; een probleemschets dat inzicht geeft in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft, over…
De nieuwsbrief Natuurlijk in beweging van maart 2017 bevat onder meer een artikel over de stijging van het aantal oudere patiënten op de spoedeisende hulp (SEH). Ziekenhuizen luidden medio 2016 de noodklok over de toename van de werkdruk. Dat was de reden voor adviesbureau Fluent Healthcare om op zoek te gaan naar de oorzaken van de toename. Voor het onderzoek vergeleek Fluent de gegevens van 43 ziekenhuizen uit de eerste…
De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (Raad RVS) roept de hulp van burgers in om de belangrijke problemen in de zorg te kunnen oplossen. De Raad is zojuist van start gegaan met een nieuw project, het samenstellen van een beleidsagenda voor de toekomstige Minister van Volksgezondheid: De Zorgagenda.De Raad RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal en heeft tot taak strategische adviezen…
Leerkrachten van het primair onderwijs (PO) zijn op 20 maart 2017 begonnen met een actie voor een beter salaris en een kleinere klas: PO in Actie. In een pamflet en een manifest pleiten zij voor goed onderwijs voor alle kinderen. “Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden”, aldus de actievoerders, ”dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs. Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt…
Maarten van der Kloot Meijburg, directeur van adviesbedrijf MKM Consultancy, schrijft in een serie van vier artikelen voor Follow the Money over de ingrijpende politieke gevolgen van het Verdrag van Maastricht. In zijn eerste bijdrage laat hij zien hoe de neoliberale ideologie het Europese politieke en economische beleid in de handen legde van een kleine groep centralistische bestuurders: In zijn boek The Road to Serfdom (1948) ageerde Friedrich Hayek tegen…
De WEP Team Award*) is gewonnen door leden van het team Politieleiderschap. De prijs werd uitgereikt aan het team in Huis 't Velde in Warnsveld op 13 maart 2017. De leden van het team die bijeengekomen waren voor werkoverleg op deze als studie- en congrescentrum ingerichte plek, werden totaal verrast door de prijs. Het team Politieleiderschap van de School voor vakspecialistisch politieonderwijs bestaat in deze vorm sinds eind 2015. Voordien…
Dag Premier & Ministers & aspirant Tweede Kamerleden,Zo in de aanloop naar de verkiezingen is de zorg een dankbaar onderwerp voor discussie. Avond aan avond wordt er georeerd, gedebatteerd en gesproken over de zorg in de vele talkshows. Termen als het moet “beter”, de “vergrijzing” en “wel of geen eigen risico” worden veelvuldig gebruikt.De zorg, het organiseren ervan en de budgetten kennen grote verantwoordelijkheden U kent dat hoogstwaarschijnlijk ook; verantwoordelijkheden.Als…
Pagina 1 van 161
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design