header2

Groepsblog
Al tijden heb ik plannen voor de oprichting van een fonds dat is gericht op een brede niet-reguliere zorgverlening. Hier blijkt behoefte aan te zijn, de vraag naar niet-reguliere of alternatieve behandelwijzen neemt al jaren toe.Een nadeel is evenwel dat alternatieve behandelwijzen niet worden vergoed door de basisverzekering. Een aanvullende zorgverzekering is nodig om de behandelkosten vergoed te krijgen. Sommige verzekeraars hebben een aparte maar zeer beperkte vergoeding voor specifieke…
Op Prinsjesdag - dit jaar op 19 september 2017 - presenteert de minister van Financiën ieder jaar de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan het parlement (Eerste en Tweede Kamer). De Rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. De Miljoenennota is de toelichting op de rijksbegroting*). Ieder jaar geeft nieuwsbrief Natuurlijk in beweging in de oktoberuitgave een samenvatting van de Miljoenennota voor Volksgezondheid, Welzijn en…
Howard Stevenson doet een aantal ideeën aan de hand om de onderwijsvakbond te vernieuwen. Stevenson is onderzoeker en hoogleraar Educational Leadership and Policy Studies aan de Universiteit van Nottingham in Engeland.De uitdagingen waarvoor leraren staan zijn bijna overal ter wereld dezelfde. Achter de tabellen van de internationale OESO-onderzoeken naar onderwijsprestaties bijvoorbeeld schuilt vaak een keiharde druk om de toetsscores omhoog te stuwen terwijl de economische concurrentie wereldwijd de almaar slechter…
Het Algemeen Dagbald meldt dat docenten van het voortgezet, het beroepsonderwijs en het universitair onderwijs zich opmaken voor actie, daarbij het voorbeeld volgend van het primair onderwijs dat op 5 oktober 2017 een dag ging staken voor lagere werkdruk en een eerlijk salaris*). VO in Actie, MBO in Actie en WO in Actie gaan protesteren tegen een te hoge werkdruk, de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs en meer…
Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen schreef op zijn blog “waarin hij op allerlei manieren een pleidooi houdt voor gezond verstand” over Betrouwbaarheidsdeskundigen dat gaat over vertrouwen en prestatie-indicatoren die een niet bestaande maakbaarheid veronderstellen. Bransen:“Steeds meer van overheidsfinanciering afhankelijke sectoren gaan gebukt onder de grote last dat zij tot in het detail administratief rekenschap af moeten leggen van hun prestaties. Van onderwijs tot…
De Algemene Onderwijsbond (AOb) onderzoekt samen met Education International (EI), de internationale federatie van lerarenvakbonden, en andere vakbonden en lerarenorganisaties of er behoefte is aan een wereldwijd netwerk van leraren. Leraren werken steeds meer internationaal samen en zoeken contact via verschillende online kanalen zoals Twitter en Facebook. Het aantal uitwisselingsprojecten en internationale lerarennetwerken die nu al actief zijn, neemt toe. Daarnaast willen overheden en internationale organisaties deze initiatieven steeds vaker…
Werknemers zijn helemaal klaar met het traditionele beoordelingsgesprek, luidt de kop boven het artikel van Siebe Schootstra in weekblad Intermediair Magazine. In veel organisaties nadert het ‘eindejaarsgesprek’. In een reeks artikelen onderzoekt Intermediair het nut en de functie van beoordelen en feedback geven. Schootstra begint als eerste en neemt de beoordeling en de juridische kant ervan onder de loep. In het volgende nummer gaat het over continue feedback en tools…
De Dag van de Rechtspraak stond dit jaar in het teken van de rechter van de toekomst en de toekomst van de rechter. Honderden rechters, politici, opinie- en beleidsmakers kwamen op 28 september 2017 bijeen in Utrecht om te praten over maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van de rechtsstaat bepalen.    Lord John Thomas Eregast was Lord John Thomas, de hoogste rechter van Engeland en Wales. Tijdens…
Nog steeds kunnen we nieuwe dingen leren van de oude Grieken. Hoe ze zorgden dat innovaties geaccepteerd raakten, bijvoorbeeld. Een groep classici, onder Leidse leiding, gaat hier onderzoek naar doen dankzij een heel grote subsidie van NWO. Het gaat haar nog altijd aan het hart. Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden, was betrokken bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toen in 2012 negen…
Hugo van der Wedden, interim-verpleegkundige en blogger voor het tijdschrift voor verpleegkundigen Nursing stelt in zijn bijdrage Verpleegkundige, waag het niet om zelf na te denken de reanimatiekwestie aan de orde aan de hand van een treffend voorbeeld. Mag een verpleegkundige zelf de afweging maken om wel of niet te reanimeren of mag hij of zij slechts uitvoerder zijn en daarmee verplicht de protocollen op te volgen? Uit onderzoek weten…
Pagina 1 van 177
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design