header2

citaat jacques wallage


 

webshop beroepseer 5De baas in Europa? Meepraten over onze gezamenlijke toekomst

Van 16 oktober 2017 19:30 tot 16 oktober 2017 21:00

In Amsterdam

Categorieën: Conferentie


Europa krijgt steeds meer kritiek. Brussel is een speeltuin voor zielloze bureaucraten en zelfingenomen bestuurders die maar niet willen luisteren, Europa probeert steeds meer oncontroleerbare macht naar zich toe te trekken en bemoeit zich met zaken waar het zich helemaal niet mee te bemoeien heeft.

Ondertussen lijken Nederlandse politici het over twee dingen fundamenteel eens. De vraagstukken van deze tijd – migratie, klimaatverandering, veiligheid, het beteugelen van het internationale kapitalisme – zijn te groot voor ons alleen. Ze vragen om een internationale, een Europese aanpak. Maar dat moeten we niet te vaak en niet te hard tegen de kiezer zeggen. Want die zit niet te wachten op meer Europa. Want hoewel internationaal het tij lijkt te keren – denk aan de fundamentele pro-Europese campagne van de huidige Franse president Emmanuel Macron en de Duitse sociaaldemocraat Martin Schultz – is en blijft Europa de hete aardappel van de Nederlandse politiek.

Dit betekent dat er over gerechtvaardigde vragen eigenlijk vrijwel geen debat gevoerd wordt. Hoe veel inspraak hebben wij als Nederlanders eigenlijk op die Europese oplossingen die zo nodig zijn voor de grote vraagstukken van deze tijd? Kunnen we echt meepraten over onze gezamenlijke toekomst? En is dat nu anders dan vroeger, ook omdat onze politici anders lijken om te gaan met Europa? En wat is de waarde van Europa nog wanneer lidstaten niet langer voetstoots kernwaarden als democratie, persvrijheid en mensenrechten lijken te onderschrijven?

Het zijn belangrijke vragen, waarop het antwoord hoe dan ook omstreden zal zijn. Met deze conferentie wordt de serie over Democratisch Nederland?*) afgesloten. Onder leiding van Amma Assante praten we met Robin de Bruin, historicus en auteur van het boek Elastisch Europa en René Cuperus, cultuurhistoricus en kritisch publicist. Vervolgens gaan we in discussie over inspraak in Europa, met onder andere Oost-Europakenner Christie Miedema en politicus Paul Tang.

Datum en tijd: Maandag 16 oktober 2017, van 19.30 - 22.00 uur
Plaats: Rode Hoed, Keizersgracht 102,  Amsterdam
Entree: € 5,00

Aanmelden, volledig programma en meer info bij Rode Hoed: www.rodehoed.nl

*) De baas in Europa? is de derde Conferentie van de Banning Vereniging in de serie Democratisch Nederland? over de stand van onze democratie.

 

 

2017-10-16 19:30:00
2017-10-16 21:00:00
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design