header2

citaat de mensen zeiden


 

webshop beroepseer 5Je werk, of je leven?

Van 22 augustus 2017 19:00 tot 22 augustus 2017 21:30

In Amsterdam

Categorieën: Class


Het lijkt wel alsof we tegenwoordig meer dan ooit vergroeid zijn met ons werk.
Het permanente tijdsgebrek dat deze vergroeiing met zich meebrengt is voor velen een dagelijks terugkerende uitdaging.
In praktische zin, want soms is het al lastig genoeg om tijd vrij te maken voor een fatsoenlijk halfuurtje ongestoorde lunch, laat staan voor onze partners, gezinnen, sport, vrienden of hobby's. Maar ook in mentale zin, want veel mensen geven werk en professionaliteit steeds vaker voorrang op hun persoonlijke leven – blijkbaar wordt het niet alleen van ons gevraagd, we verwachten het ook van onszelf. We zijn er veel mee bezig. Zo veel zelfs, dat we het nodig vinden een onderscheid te maken tussen werken en leven.

In deze class*) onderzoeken we die scheiding: Je werk, of je leven?
Hoe komt het toch dat voor veel van ons werk als een molensteen rond onze nek hangt? Waarom gaan een fijn persoonlijk leven en een baan in onze beleving zo moeilijk samen? Kunnen we ons leven op een andere manier indelen? Zodat we wat meer evenwicht vinden, niet alleen in onze relatie met werk, maar ook in onze relatie met tijd zelf?
In deze class verkennen we onze complexe relatie met werk. We staan stil bij in hoeverre de problemen die mensen ervaren met hun verhouding tot werk, ontstaan over hoe ze over werk en succes denken. We onderzoeken wat er achter onze aannames over tijd en vrije tijd ligt en experimenteren met het omdenken daarvan: van tijd die je 'uit' staat naar tijd die je 'aan' staat.

Bepaalt ons werk onze identiteit? Welke culturele mythes houden ons gevangen? Hoe kunnen we voor onszelf en onze geliefden, alles wat meer in balans brengen? Tijdens deze class maken we een begin met het vinden van dat felbegeerde evenwicht.

Deze class wordt gegeven door Lammert Kamphuis of Aart Goedhart.

Als filosoof en theoloog weet Lammert Kamphuis juist datgene naar voren te halen wat er werkelijk toe doet. Een grote inspiratiebron hierbij zijn voor hem films. Als spiegels van de cultuur, confronteren films ons met de geest van de tijd en de vragen die nu leven. Naast zijn bijdragen voor het boek Scherp gezien, waarin hij de relatie tussen film en filosofie verder uitdiept, is hij ook werkzaam als recensent en docent. Hij is redacteur van de bundel Vrijgemaakt?.

Met zijn fascinatie voor de coöperatieve mens, richt Aart Goedhart zijn blik op waar het in organisaties in de essentie om gaat: samenwerking. Volgens hem is het daarbij zaak om alles open te gooien; niets is vanzelfsprekend. Als zelfbenoemd eclecticus put hij daarvoor uit vele bronnen, van de film en de kunsten tot de natuurwetenschappen en de filosofie.

Datum en tijd: Dinsdag 22 augustus van 19.00 - 21.30 uur.
Plaats: The School of Life, Frederiksplein 54, Amsterdam
Entree: € 44,- inclusief drankjes

*) In een class maak je kennis met frisse ideeën van grote denkers uit heden en verleden, die praktisch bruikbaar zijn voor je alledaagse vragen over de richting van je leven. Ze dagen je op lichtvoetige wijze uit om fundamenteel en helder na te denken over zaken die er echt toe doen en geven je de ruimte om je gedachten, ideeën en ervaringen te delen met andere nieuwsgierige mensen. Een class geeft geen directe antwoorden, maar leren je betere vragen te stellen en je keuzeopties scherp te krijgen.
Een class is een combinatie van kennisoverdracht, reflectie en gesprek, ontwikkeld door experts van The School of Life London en Amsterdam en worden gegeven door de ervaren docenten van The School of Life Amsterdam. Iedere class biedt ruimte aan 30 deelnemers en wordt gegeven in het Nederlands.

Voor meer info en aanmelden: The School of Life: www.theschooloflife.com

 

2017-08-22 19:00:00
2017-08-22 21:30:00
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design