header2

Inloggen

Actueel in Beroepseer

d ran 17 festival

D'RAN 17 is een nationaal festival van de democratie dat burgers en politici met elkaar wil verbinden. Doel is samenwerken aan een vitale (regionale) democratie. Initiatiefnemer is stichting Twentement die streeft naar “het versterken, het toegankelijk en aantrekkelijk maken van de democratische dialoog tussen burgers, politici, politieke partijen, vrijwilligersverbanden, belangenorganisaties, onderwijs-, onderzoeks- en maatschappelijke instellingen, ondernemers, en media”.


logo goed werk maatschappij gr2De samenleving heeft professionals nodig met intrinsieke motivatie en beroepstrots die zich bekommeren om Goed Werk. Professioneel werken is iets anders dan altijd orders uitvoeren of volgens van boven opgelegde regels handelen. Professionals zijn technisch vakbekwaam en in staat verantwoordelijk te handelen. Dat wil zeggen om te gaan met dilemma's en botsende verantwoordelijkheden. Ze zijn begaan met hun werk en de resultaten daarvan.
Stichting Beroepseer zette in 2015 een nieuwe poot onder haar activiteiten, de Goed Werk Maatschappij, met als doel het concreet en praktisch begeleiden en ondersteunen van professionals op de werkvloer door middel van de Goed Werk-aanpak.


omslag het kleine alternatief voor  de zorg 2Voor één keer houdt Stichting Beroepseer een kortingsactie op haar best verkopende boek: Het kleine alternatief voor de zorg - Humaniteit boven bureaucratie, een bundel met bijdragen van verschillende auteurs in de vorm van interviews, artikelen, essays, analyses en verhalen van patiënten onder redactie van Jos de Blok, Herman Suichies, Lewi Vogelpoel en Thijs Jansen.

Een recensent schreef dat “de bundel pijnlijk duidelijk maakt dat economisch wensdenken de beroepspraktijk van medici en andere zorgverleners hoofdzakelijk in de weg zit”.


boekhouden2Margreeth Kloppenburg, Thijs Jansen en Hans Duits doen een oproep om deel te nemen aan een onderzoek over de beroepseer van de accountant. Ze zijn een project gestart dat gaat onderzoeken of het voor accountants mogelijk is vanuit beroepseer te werken in een externe omgeving die het liefst alle risico’s wil uitbannen en in toenemende mate het geloof lijkt kwijtgeraakt in zelfregulering door de beroepsgroep.


sander de hosson 2Stichting Beroepseer feliciteert voortrekker Sander de Hosson van harte met de Global Lung Cancer Award! De Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. De prijs gaat ieder jaar naar iemand die op een positieve manier in de media aandacht vraagt voor longkanker. De Hosson heeft de prijs gewonnen voor zijn column Daverend slotcouplet die in de bijlage Gezondheid & Co in Dagblad van het Noorden gepubliceerd is op 12 mei 2016.


omslag normalisatieDe komende jaren zal er gewerkt worden aan de ‘normalisatie van de ambtenaren-status’. In de volksmond ‘de normalisatie’. Vanaf 1 januari 2020 is de ambtenaar een ‘gewone werknemer’. Dit is het gevolg van een initiatiefwet van D66 en het CDA. Voor de D66 was de inzet “het vergroten van de mobiliteit tussen de publieke en private sector”. Daarnaast zorgt de aanpassing ervoor dat de ontslagprocedure veranderd kan worden. Het is voor de ambtenaar goed te weten wat er in zijn rechtspositie zal veranderen.


professionals in debat
Donderdag 20 april 2017 vindt er in Den Haag een debat plaats over ‘Normalisering van de ambtenarenstatus en de medezeggenschap’ dat gaat over de gevolgen van de in werking treding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020. Wat betekent deze verandering voor de positie en de rol van de ambtenaar en zijn vakmanschap? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor de medezeggenschap?


omslag tien jaar st beroepseer midTer afsluiting van de viering van het tienjarig bestaan van Stichting Beroepseer verschijnt de jubileumbundel Tien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016. In de bundel maken voortrekkers, bestuursleden en beide oprichters van de stichting de balans op. Ze blikken terug op de afgelopen tien jaar en geven aan met wat voor uitdagingen we in de toekomst te maken krijgen. Wat heeft tien jaar Beroepseer teweeggebracht? Welke ontwikkelingen zien we om ons heen? Waaraan wil Stichting Beroepseer bijdragen en hoe?

 
erik van zuidam rijnlander van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

“Het is hem gelukt. Een absoluut unicum. Erik van Zuidam is de allereerste Rijnlander van het Jaar. De eerste in een nog lange reeks, die met hem begint. De prijs bestaat uit een Rijnland wisseltrofee in de vorm van een authentiek stukje Limes, alsmede een ingelijste oorkonde”.


wat bezielt de universiteit leiden 2Biedt academisch werk tegenwoordig nog voldoende carrière-perspectief, constructieve werkrelaties met collega’s en de mogelijkheid om je talenten breed in te zetten? Drie presentaties en gesprekken daarover op de Studium Generale-bijeenkomst in Leiden op dinsdag 14 februari 2017.

Heeft toegenomen onderzoekscompetitie geleid tot een academische ratrace? Vermindert dit de kwaliteit van de wetenschap? Moeten we rivaliteit temperen en meer inzetten op samenwerking en gemeenschapsvorming? En is de betrokken wetenschapper tegenwoordig beter af buiten de academie?

Pagina 1 van 3
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design