header2

 • autom beslisambtenaar thumb 6De geautomatiseerde beslisambtenaar
  medisch thumb 5Defensieve zorgverlening en weerbaarheid huisarts
  stop making stupid people famous thumbAdvies van de maand
 • jordi lammers thumbIn de tussentijd, door Jordi Lammers
  hoogtijd politie thumb 3Hoogtijd voor nieuwe besturingsfilosofie bij politie
  professioneel persoonlijk thumbHoe persoonlijk moeten we het professionele nemen?
 • vrijwillige slavenVrijwillige slaven
  omslag goed werk voor academici thumbGoed werk voor academici
  jubileumbundel tien jaar stichting beroepseer3 thumbTien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016

webshop beroepseer 5Actueel in Beroepseer

Laatste video's

 • De nieuwe sleepwet is ook hackwet. Het gaat niet alleen om privacy

  sleepnet thumbDe nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV), aangenomen in juli 2017, gaat in op 1 januari 2018. De wet, die ook wel ‘aftapwet’ of ‘sleepwet’ wordt genoemd, geeft de inlichtingendiensten meer bevoegdheden. De grootste verandering ten opzichte van de oude wet is dat er een zogenaamd ‘sleepnet’ wordt ingezet om massaal online communicatie te onderscheppen, ook van niet verdachte burgers. Zo mag bijvoorbeeld een hele wijk afgeluisterd worden wanneer daar een verdacht persoon woont. Een groot probleem van de wet zit in het gebrek aan controle. Inlichtingendiensten moeten kunnen bewijzen dat ze iets bereiken met hun bevoegdheden. In deze wet is dat niet het geval.

  Lees meer...
 • Lars Tummers over beleidsvervreemding van professionals in de publieke sector

  lars tummers policy alienation 2Lars Tummers legt in het kort uit wat hij bedoelt met beleidsvervreemding. Tummers is universitair hoofddocent Public Management aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en onderzoeker aan de Arizona State University in de VS. Tummers houdt zich al jaren intensief bezig met de relatie publieke sector-professional-overheid en heeft een model ontwikkeld om beleidsvervreemding onder professionals te peilen. Professionals in de publieke sector zijn vervreemd geraakt van overheidsbeleid en dat belemmert hen hun werk goed uit te voeren. Als een leraar bijvoorbeeld een onderwijsprogramma moet invoeren dat hij slecht vindt voor de leerlingen en de samenleving, kan hij zich daarmee niet identificeren.

  Lees meer...

Groepsblog

 • Plannen voor een verzekeringsfonds voor niet-reguliere zorgverlening
  Al tijden heb ik plannen voor de oprichting van een fonds dat is gericht op een brede niet-reguliere zorgverlening. Hier blijkt behoefte aan te zijn, de vraag naar niet-reguliere of alternatieve behandelwijzen neemt al jaren toe.Een nadeel is evenwel dat alternatieve behandelwijzen niet worden vergoed door de basisverzekering. Een aanvullende zorgverzekering is nodig om de behandelkosten vergoed te krijgen. Sommige verzekeraars hebben een aparte maar zeer beperkte vergoeding voor specifieke alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen. In Nederland zijn er bijna honderd beroepsverenigingen die de belangen van…
 • Leesbare samenvatting en toelichting Miljoenennota 2018 voor de zorg
  Op Prinsjesdag - dit jaar op 19 september 2017 - presenteert de minister van Financiën ieder jaar de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan het parlement (Eerste en Tweede Kamer). De Rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. De Miljoenennota is de toelichting op de rijksbegroting*). Ieder jaar geeft nieuwsbrief Natuurlijk in beweging in de oktoberuitgave een samenvatting van de Miljoenennota voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met toelichting op de veranderingen, de (mogelijke) consequenties voor de gezondheidszorg en de reacties…
 • Ideeën voor vernieuwing van onderwijsvakbonden: ontwikkeling van de kracht van leraren
  Howard Stevenson doet een aantal ideeën aan de hand om de onderwijsvakbond te vernieuwen. Stevenson is onderzoeker en hoogleraar Educational Leadership and Policy Studies aan de Universiteit van Nottingham in Engeland.De uitdagingen waarvoor leraren staan zijn bijna overal ter wereld dezelfde. Achter de tabellen van de internationale OESO-onderzoeken naar onderwijsprestaties bijvoorbeeld schuilt vaak een keiharde druk om de toetsscores omhoog te stuwen terwijl de economische concurrentie wereldwijd de almaar slechter wordende arbeidsomstandigheden van de leraren verklaart. Leraren ondervinden toenemende werkddruk, maar nog ernstiger is de…

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design