header2

 • hoogtijd politie thumb 3Hoogtijd voor nieuwe besturingsfilosofie bij politie
  professioneel persoonlijk thumbHoe persoonlijk moeten we het professionele nemen?
  before you speak thumb 3Advies van de maand
 • jordi lammers thumb Een mooie boom, door Jordi Lammers
  ambtenarendingen thumb Ambtenaren zien door andere ogen
  jubileumbundel tien jaar stichting beroepseer3 thumbTien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016
 • vrijwillige slavenVrijwillige slaven
  omslag goed werk voor academici thumbGoed werk voor academici
  omslag het kleine alternatief zorg thumbHet kleine alternatief voor de zorg

webshop beroepseer 5Actueel in Beroepseer

 • Uitnodiging voor D'RAN 17-festival in Twente in september: Nationaal platform voor politici en burgers onder de vrije hemel

  d ran 17 festival

  D'RAN 17 is een nationaal festival van de democratie dat burgers en politici met elkaar wil verbinden. Doel is samenwerken aan een vitale (regionale) democratie. Initiatiefnemer is stichting Twentement die streeft naar “het versterken, het toegankelijk en aantrekkelijk maken van de democratische dialoog tussen burgers, politici, politieke partijen, vrijwilligersverbanden, belangenorganisaties, onderwijs-, onderzoeks- en maatschappelijke instellingen, ondernemers, en media”.

  Lees meer...
 • Goed Werk Maatschappij: Aanbod van vijf diensten


  logo goed werk maatschappij gr2De samenleving heeft professionals nodig met intrinsieke motivatie en beroepstrots die zich bekommeren om Goed Werk. Professioneel werken is iets anders dan altijd orders uitvoeren of volgens van boven opgelegde regels handelen. Professionals zijn technisch vakbekwaam en in staat verantwoordelijk te handelen. Dat wil zeggen om te gaan met dilemma's en botsende verantwoordelijkheden. Ze zijn begaan met hun werk en de resultaten daarvan.
  Stichting Beroepseer zette in 2015 een nieuwe poot onder haar activiteiten, de Goed Werk Maatschappij, met als doel het concreet en praktisch begeleiden en ondersteunen van professionals op de werkvloer door middel van de Goed Werk-aanpak.

  Lees meer...

Laatste video's

 • Lars Tummers over beleidsvervreemding van professionals in de publieke sector

  lars tummers policy alienation 2Lars Tummers legt in het kort uit wat hij bedoelt met beleidsvervreemding. Tummers is universitair hoofddocent Public Management aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en onderzoeker aan de Arizona State University in de VS. Tummers houdt zich al jaren intensief bezig met de relatie publieke sector-professional-overheid en heeft een model ontwikkeld om beleidsvervreemding onder professionals te peilen. Professionals in de publieke sector zijn vervreemd geraakt van overheidsbeleid en dat belemmert hen hun werk goed uit te voeren. Als een leraar bijvoorbeeld een onderwijsprogramma moet invoeren dat hij slecht vindt voor de leerlingen en de samenleving, kan hij zich daarmee niet identificeren.

  Lees meer...
 • MBO-Manifest met 7 speerpunten voor goed beroepsonderwijs krijgt steun bij bestuurders

  het mbo manifest 2Op 22 juni 2017 ondertekende Sarien Shkolnik het MBO-Manifest. Shkolnik is bestuurder van het regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs, het Graafschap College in Doetinchem. De beroepsvereniging Opleiders MBO - BVMBO - lanceerde in maart 2017 een Manifest dat op 14 juni 2017 overhandigd werd aan het bestuur van de MBO Raad. Het MBO-Manifest bevat een lijst met zeven speerpunten die voor MBO-docenten noodzakelijk zijn voor het geven van kwalitatief goed beroepsonderwijs. De docenten willen bijvoorbeeld afschaffing van de 1.000-urennorm, meer vrijheid voor teams om goed onderwijs te ontwikkelen en meer tijd voor kwaliteit. Het manifest is inmiddels door meer dan tweeduizend docenten/opleiders ondertekend.

  Lees meer...

Groepsblog

 • Een brutaal mens heeft de halve wereld. Over toename van defensieve zorgverlening en de weerbaarheid van de huisarts
  Corné van der Meulen en Thijs Jansen van Stichting Beroepseer schrijven in MedZ, vakblad voor de praktijkhoudende huisartsen, waarvan nummer 4 van 2017 is gewijd is aan de weerbaarheid van de huisarts, over het van oorsprong Amerikaanse fenomeen defensive medicine, defensieve zorgverlening: zorgverleners handelen onder druk van patiënten soms anders dan zij vanuit hun professionaliteit zouden willen.Hoewel defensieve zorgverlening voornamelijk met medisch specialisten in verband wordt gebracht speelt het ook een rol in het werk van de huisarts. Defensieve zorgverlening treedt op als bij een…
 • Kunnen journalisten nog wel trots zijn op hun vak?
  Het vertrouwen in de journalistiek is, zo laat recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau duidelijk zien, dalende. Er is een grote groep teleurgestelde Nederlanders die is afgehaakt van de journalistiek. Merken collega’s dit ook in de praktijk? vraagt journalist Frans Oremus zich af op de site van Villamedia, vakblad voor de journalistiek. Zeven jaar geleden schreef Oremus in hetzelfde Villamedia een verhaal met de kop Ik vertel het niet meer op feestjes, over het fenomeen “dat er lang niet altijd enthousiast werd gereageerd als ik…
 • Het leven is meer dan louter functioneren. Over totale arbeid en de dingen die ertoe doen
  Met de regelmaat van de klok verschijnen er artikelen en boeken over manieren om werkstress en een burn-out te vermijden. Computerworld gaf op 4 augustus 2017 advies aan de IT-manager “aan wie continu gevraagd wordt meer te doen met minder. De verantwoordelijkheden voor het welzijn van het bedrijf lopen alleen maar op. Hoe ga je daarmee om?” We leven in een tijdperk van ‘totale arbeid’. De Duitse filosoof Josef Pieper (1904-1997) gebruikte vlak na de Tweede Wereldoorlog deze term in zijn boek Muße und Kult,…

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design